The Royal Collections
pc4-14-12-04 022
© Lundbye, Johan Thomas : Louise Marie Neergaard. 23-05-1841.

Louise Marie Neergaard

Artist: Lundbye, Johan Thomas, 1818 - 1848 , Danish
Media: Drawing
Technique: Pen and black ink, 17x21

Inventory nr.: KKS1


Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Motif
Note: Påskrift. verso, med pen og sort blæk f.n.: "Portrait af Frøken Louise Neergaard siden gift med Pastor Schnegels-berg)"; herover er tilføjet med blyant: "Marie"; og med blyant f.n.t.h.: "In-vent[?]". Kommentarer fra arkkatalog om påskrift, verso: "Elisabeth (Betty) Neergaard bliver gift med N.H. Schnegelsberg, der en tid er huslærer på Ved-bygaard (beg. af 1840erne)".

Note
Litteratur: Johan Th. Lundbye, Smaa Kunstbøger nr.21, København 1932, afb, p.27.

Link to SMK's Art Database
Louise Marie Neergaard
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 7.jul.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo