The Royal Collections
eckersberg 031
© Eckersberg, C.W. : Moses lader Det røde Hav træde tilbage og Faraos hær oversvømme - studie til israelitter efter vandringen gennem Det røde Hav. Ca. 1812.

Moses lader Det røde Hav træde tilbage og Faraos hær oversvømme - studie til israelitter efter vandringen gennem Det røde Hav

Artist: Eckersberg, C.W., 1783 - 1853 , Danish
Media: Drawing
Technique: Pencil, 29x19

Inventory nr.: KKS1973-17


Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Acquisition
1973

Note
Litt. og udst.: -Inger Hjorth Nielsen, "Studier til C.W. Eckersbergs maleri : Moses lader Det røde Hav træde tilbage og Faraos hær over-svømme", in: Kunstmuseets årskrift, København. 1975, p. 103. Kommentarer fra arkkatalog: se foto. nr. 28045, ikke KKS, men muligvis et studie til maleriet. Kommentarer iøvrigt: Bortset fra at de aflagte våben i forgrunden t.h. er anbragt en smule anderledes i forhold til figurerne, er der stor overensstemmelse mellem denne tegning og figurerne i td 582a,1. Under de tydeligt optrukne streger ses her og der svage spor af, at enkelte detaljer oprindeligt var lagt lidt anderledes an; dette tyder måske på, at tegningen er lidt ældre end td 582a,1, som i det store og hele følger denne ganske slavisk. jvf. Erik Fischer i Tegninger af C.W. Eckersberg, Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst 1983, kat. nr. 86.
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 8.apr.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo