The Royal Collections
kks10895
© Clemens, Johann Friderich : Niels Klim ser en potuansk misæder blive ført afsted af tre vægtere. (1786-1788).

Niels Klim ser en potuansk misæder blive ført afsted af tre vægtere

Artist: Clemens, Johann Friderich, 1748 - 1831 , Danish
Media: Print/Intaglio printing/Etching
Technique: ,

Inventory nr.: KKS10895


Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Motif
Note: anvendt foran bogens 3. kap. (1789 udg.) (("Da vi gik hiem fra Auditorium, mødte vi en Misæder, som blev ført imellem tre Vægtere. Han havde nylig efter Overdommerens Kendelse udstaaet Armstraffen (saa kalde de den omtalte Aareladen) og blev nu bragt til Byens almindelige Hospital. Jeg spurgte, hvori hans Forbrydelse bestod, og man svarte mig, at han offentlig havde afhandlet Guds Væsen og Egenskaber, hvilket var aldeles forbuden i disse Lande, hvor lige utidige Afhandlinger bleve holdt for saa dumdristige, at man ikke troede de kunne fødes uden i forvirrede Hierner." L. Holberg, Værker i tolv bind udg. m. indl. og kommentarer af Billeskov Jansen, Kbh. 1969-71, pp. 47-48))
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 7.jul.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo