The Royal Collections
eckersberg 044
© Eckersberg, C.W. : Portræt af en stående mand med en stok under venstre arm. 1807-1808.

Portræt af en stående mand med en stok under venstre arm

Artist: Eckersberg, C.W., 1783 - 1853 , Danish
Media: Drawing
Technique: Pencil, pen and black ink, 12x23

Inventory nr.: KKS395


Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Note
-Samleren gengivet på forsiden af hæfte 2, 1924 og p. 73 og p. 150. Kommentarer i øvrigt: -I Kobberstiksamlingens inventarprotokol har Emil Bloch for-søgsvis dateret tegningen til 1806. Det fremgår dog ikke, hvad han bygger denne datering på. Hvis den er rigtig, må det medføre "konsekvensrettelser" for to andre, traditionelt nogle år senere daterede tegninger, udført i samme stil og teknik og på samme slags papir (td 576,3 og td 576,8). Den svejtsiske maler og kobberstikker Johannes Senn (1780-1861), hvem tegningen her efter alt at dømme forestiller, var 1804-19 bosat i København og samarbejde-de i tiden indtil 1810 hyppigt med Eckersberg. De to kunstnere bevarede tilsyneladende en form for forbindelse længe efter. Så sent som 6. august 1852 noterede Eckersberg i sin dagbog, at han havde haft besøg af Senns datter, der var gift i Aalborg, jvf. Jan Garff i Tegninger af C.W.Eckersberg, Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst 1983, kat. nr. 19.
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 8.apr.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo