The Royal Collections
eckersberg 043
© Eckersberg, C.W. : Portræt af en stående mand, med korslagte ben, støttet mod en sofa. 1783-1853.

Portræt af en stående mand, med korslagte ben, støttet mod en sofa

Artist: Eckersberg, C.W., 1783 - 1853 , Danish
Media: Drawing
Technique: Pencil, 14x22

Inventory nr.: KKS429


Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Motif
Note: Angives for at forestille malermester Møllendorf

Note
Litt. og udst.: -Samleren 1924 p. 150 Kommentarer i øvrigt: -I Kobberstiksamlingens inventarprotokol har Emil Bloch for-søgsvis dateret tegningen td 576,7 (angives at forestille J. Senn) til 1806. Det fremgår dog ikke, hvad han bygger denne datering på. Hvis den er rigtig, må det medføre "konsekvensrettelser" for denne tegning, der traditionelt er nogle år senere dateret samt en anden tegning, udført i samme stil og teknik og på samme slags papir (td 576,3, sandsynligvis forestillende O.Bagge?), jvf. Jan Garff i Tegninger af C.W.Eckersberg, Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst 1983, kat. nr. 20.
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 7.jul.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo