The Royal Collections
pc4-13-12-04 033
© Lundbye, Johan Thomas : Ræven. (1843-1844).

Ræven

Artist: Lundbye, Johan Thomas, 1818 - 1848 , Danish
Media: Drawing
Technique: , 12x7

Inventory nr.: KKSgb59


Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Note
Kommentar fra arkkatalog: De 43 blade i Td 716-718 er alle illustrationer, eller skitser til sådanne, til Kaalunds "Fabler for Børn", København 1845. Illustrationer-ne blev litograferet af J.A. Kittendorf. Blandt tegningerne findes kun de autografier, som Lundbye egenhændigt har korrigeret, en rest på 4 blade findes blandt grafikken, mens endnu 4 formodes at være gået tabt. Tegningerne er afbildet i 1908-udgaven af Kaalunds fabler, hvortil Karl Madsen har leveret et forord.

Link to SMK's Art Database
Ræven
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 7.jul.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo