The Royal Collections
eckersberg 048
© Eckersberg, C.W. : Siddende mand ved et bord. 1807-1809.

Siddende mand ved et bord

Artist: Eckersberg, C.W., 1783 - 1853 , Danish
Media: Drawing
Technique: Pencil, pen and black ink, 14x22

Inventory nr.: KKS428


Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Motif
Note: Angives for at være Kobberstikker Oluf Olufsen Bagge

Note
Litt. og udst.: -Samleren, 1924 p. 150, og 1925 p. 224-225. Kommentarer i øvrigt: -I Kobberstiksamlingens inventarprotokol har Emil Bloch for-søgsvis dateret tegningen td 576,7 (angiveligt forestillende J.Senn) til 1806. Det fremgår dog ikke, hvad han bygger denne datering på. Hvis den er rigtig, må det medføre "konsekvensrettelser" for denne tegning, der traditionelt er nogle år senere dateret samt en anden tegning, udført i samme stil og teknik og på samme slags papir (td 576,8, Malermester Møllendorf?), jvf. Jan Garff i Tegninger af C.W.Eckersberg, Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst 1983, kat. nr. 20.

Link to SMK's Art Database
Siddende mand ved et bord
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 7.jul.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo