The Royal Collections
pc4-13-12-04 056
© Lundbye, Johan Thomas : Studie af en hånd t.v. og studie af et figurhoved t.h. Illustration til Kaalunds "Fabler for Børn". Se kommentar fra arkkatalog.. 1844.

Studie af en hånd t.v. og studie af et figurhoved t.h. Illustration til Kaalunds "Fabler for Børn". Se kommentar fra arkkatalog.

Artist: Lundbye, Johan Thomas, 1818 - 1848 , Danish
Media: Drawing
Technique: Pen and black ink, 15x9

Inventory nr.: KKSgb27


Verso
Yes

Collection
The Royal Collection of Graphic Art

Note
Kommentar fra arkkatalog: De 43 blade i Td 716-718 er alle illustrationer, eller skitser til sådanne, til Kaalunds "Fabler for Børn", København 1845. Illustrationer-ne blev litograferet af J.A. Kittendorf. Blandt tegningerne findes kun de autografier, som Lundbye egenhændigt har korrigeret, en rest på 4 blade findes blandt grafikken, mens endnu 4 formodes at være gået tabt. Tegningerne er afbildet i 1908-udgaven af Kaalunds fabler, hvortil Karl Madsen har leveret et forord.
arrow Comments (0)
 
No comments
Add comment
 


Updated: 7.jul.2014
Webmaster: Webmaster
SMK Logo