Exhibitions

FAQ

The Museum’s conservators are delighted to share their knowledge and give advice as far as it is possible. If you have questions for them, you are welcome to write them in the form below.

Ask Questions
We will very shortly open a blog on the restoration of Jordaens’ masterpiece, giving the opportunity to follow the process and ask questions about it, even though you may not be able to drop in to the Museum.

However, the conservators are also happy to answer questions about conservation in general within the following fields:

Areas
Painting
Art on paper
Sculpture
Frames

The Subject
Research into conservation
A degree in conservation
Conservators work at the National Gallery of Denmark
Links to further knowledge

PAINTING

How can I repair or conserve my painting?
There is rarely a quick-fix option. As treatments are object-specific, we recommend that you contact an independent conservator directly. For more information contact:
Nordisk Konservator Forbund

Do you put new paint on losses in the painting?
The answer is both yes and no. It depends on the type of ‘flaw’.

If the original colour is completely missing, the conservator will refill the lacunae. A basic tone, which is slightly lighter than the original, is applied directly over the filling, often in water-colour or gouache.

One or more thin layers of paint, consisting of pigments with synthetic resin as the binder, are applied on top. The resin could be Mowilith 50, a polyvinyl acetate, Paraloid B72, an ethyl-methacrylate-copolymer; Gamblin Conservation Colours, a polymeric resin consisting of aldehydes, could also be used. These synthetic resins will be easier to remove in the future and also change colour very slowly in contrast to oil- or varnish colours, for example.

Another ‘flaw’ in the painting could be that a thin glaze was accidentally cleaned off many years ago during an earlier restoration, or has simply lost its colour due to blanching by light. As we cannot know how intense the colour of this wash may have been, we do not normally attempt to replace it with a new one. This would involve too much guesswork.

Read more...
The restoration of Cecco di Pietro, Virgin and Child playing with a Goldfinch and holding a Sheaf of Millet.
Gamblin Conservation Colours
Kremer Pigmente

FRAMES

I will be visiting your European Frames Exhibition soon. I would be very intersted in visiting your frame conservation studio. Would that be possible?
Unfortunately we do not have a frame conservation studio in our department of conservation. Our conservators carry out treatments on frames when necessary often during treatment of a painting. In our department of conservation we have a studio for paintings conservation, paper conservation and conservation of modern and contemporary art. I hope you will enjoy your visit and the frame exhibition. Please do not hesitate to contact us again for further questions.

A DEGREE IN CONSERVATION

I would like to be a conservator. What training should I choose?

In Denmark, The School of Conservation provides training in Graphic Art, Cultural History, Pictorial Art, Monumental Art or Natural History. The School of Conservation offers a three-year undergraduate course in conservation (BSc) and a further two-year master’s course (master’s degree). The School also offers a three-year post-graduate research course (PhD). For further information visit the website of The School of Conservation.

CONSERVATORS' WORK AT THE NATIONAL GALLERY OF DENMARK

What do conservators do at the National Gallery of Denmark?
Conservators support one of the core purposes of the National Gallery of Denmark: to take care of its enormously varied collection of works of art as well as works on loan or deposited with us. The work ranges from charcoal drawings, sculptures of plastic, pictures painted with egg, and to plaster casts.

Besides conserving and restoring works of art, the conservators also examine and document the artists’ materials and techniques employed in the production of each work. This may involve detective work to discover techniques and materials which are no longer used today. Similarly it is also necessary to research into modern materials to understand how their aging processes can be slowed.

Conservators work closely together with conservation scientists to predict long-term change in artworks by recording their condition and registering even minute changes in their structure and appearance.

Conservators make recommendations based on research and the specification of best practice as to low risk methods of handling, packing, storing and transportation of works of art. They search for new ways of preserving art while at the same time making it as accessible as possible.
Read more about conservators’ work

The homepage of "Frames. State of the Art"

arrow Comments (4)
 
Kære Sofia Luna

Vi sætter ikke selv vores røntgenfilm op med lim, men placerer dem på en lystavle, hvorefter vi tager dem ned og arkiverer dem. Vi er desuden nu gået over til digital røntgen, hvorved vi ikke fremkalder nogen røntgenfilm.
Mht. opklæbning af røntgenfilmene, kan du forsøge med en akrylklæber, f.eks. Akrylkleber 498HV eller Akrylkleber 303HV fra Lascaux, som bliver transparent når den hærder og som er permanent. Vi vil foreslå at man først laver en prøve, for at se effekten og vurdere styrken af tilhæftningen til underlaget. Alternativt kan man sætte filmene op med stykker af dobbeltklæbende tape, i så fald vil de kunne fjernes igen og / eller flyttes rundt.

Venlig hilsen
Mette Kokkenborg
Malerikonservator
  • Mette Kokkenborg
  • 11-02-15 10:14
Kære Konservatorer,
jeg er ved at opsætte en masse små røntgenfotografier på karton til en kollage. er der en særlig lim jeg skal anvende? da røntgenfotosne jo er lysgennemtrængelige skal limen være gennemsigtig.

på forhånd tak!
  • sofia luna
  • 10-02-15 10:40
En hurtig tilføjelse til mit spørgsmål vedrørende bly-hvid maling i undermaleri og synlighed i radiography:

På dette billede ses både et radiography og et infrarødt billede, og mit spørgsmål er her om det infrarøde også gengiver mest dækkende bly-hvid som lyseste områder, for det ser jo ganske anderledes ud end det ledsagende radiography:

https://nttreasurehunt.files.wordpress.com/2014/06/tl-post-clean-tr-xray-bl-infrared-br-preclean-credit-brian-cleckner.jpg

Hvilket indikerer bedst hvor der er malet tykkest med bly-hvid?
  • Kristian
  • 23-01-15 14:05
Spørgsmål vedr. røntgen/radiography:

I "A Corpus of Rembrandt Paintings IV: Self-Portraits" skriver Rembrandt eksperten Ernst van de Wetering at en måde at bedømme om et Rembrandt maleri er ægte eller en kopi, er at se om den indledende indblokning med bly-hvidt maling er tæt flugtende med de endelige lyse områder (ægte), eller om f.eks. hage og kind oprindeligt har været lige så massivt opmalet med bly-hvid, for så senere at være dæmpet med tyndere mørk maling uden bly-hvid (falskneri).

( http://books.google.dk/books?id=Y-oiabcX-90C&pg=PA100&lpg=PA100&dq=rembrandt+dead+coloring&source=bl&ots=Hmd2HvBtSe&sig=zcIWniZPVTX7yv3tTBwOavx0vyg&hl=da&sa=X&ei=fvspU7XjAoaj4gSTiIBg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false )

Forudsætningen for denne analyse synes at være at dækkende/opaque´e passager altid fremstår hvide/lysest i radiography. Men det tykkes mig at det faktisk snarere er sådan, at det blot er de passager med bly-hvid som ikke efterfølgende er dækket af maling som af forskellige årsager kan dæmpe det underliggende bly-hvides synlighed i radiography, som her fremstår lysest, mens en passage med ligeså tyk bly-hvid vil fremstå mørkere, såfremt ifald den efterfølgende er blevet dækket med maling ikke indeholdende bly-hvid. Denne iagttagelse baserer jeg på denne radiography af Frick samlingens Rembrandt's Self-Portrait, 1658, hvor opaque´e penselstrøg ligesom "fader ud", henimod dér hvor de mørknes, men burde stå hvide fra penslen sættes på lærredet. Det synes mig at det er en efterfølgende overmaling som har bestemt hvor den bly-hvide skinner klarest igennem, og altså ikke nødvendigvis hvor den bly-hvide oprindelig lå tykt. Kan i belyse dette bedre for mig? Vil tykkeste bly-hvide passager altid fremstå hvidest i radiography uanset efterfølgende maling lag?

http://s140087744.onlinehome.us/assets/images/exhibitions/rembrandt/xray2large.jpg

http://s140087744.onlinehome.us/exhibitions/rembrandt/conservation03.htm

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/self-portrait/rgElkn0Mx7Hgnw?projectId=art-project
  • Kristian
  • 23-01-15 11:45
Add comment
 


Updated: 26.apr.2018
Webmaster: Webmaster