Cookies og privatlivspolitik

  Privatlivs- og cookiepolitik

  Privatlivspolitik
  I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Statens Museum for Kunst, SMK indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du er i kontakt med os f.eks. fysisk eller besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

  1. Indsamling af personoplysninger
  2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
  3. Samtykke
  4. Sikkerhed
  5. Dine rettigheder
  6. Links til andre hjemmesider
  7. Ændringer af privatlivspolitikken
  8. Kontakt

  1. Indsamling af personoplysninger
  Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler fx følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer og nogle gange stillingsbetegnelse.

  Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

  2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
  Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).

  Indsamling til abonnement på nyhedsbreve
  Hvis du vil abonnere på nyhedsbreve fra SMK, beder vi om dit samtykke tilbehandling af dit navn og e-mail-adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål. Nogle gange anvender vi tredjeparter som databehandlere, og disse vil alene få overladt dine personoplysninger som databehandler for SMK.

  Indsamling ved upload til jobansøgning
  Hvis du søger en stilling ved SMK og uploader ansøgning, cv, eksamenspapirer, mv, vil vi behandle oplysningerne, herunder personoplysninger, med henblik på at evaluere din ansøgning. Vi har udarbejdet særskilt information om behandling af persondata til jobansøgere, som kan ses i forbindelse med afgivelse af ansøgning via vores rekrutteringssystem. Nogle gange anvender vi tredjepart som databehandlere og disse alene får overladt dine personoplysninger som databehandler for SMK.

  Indsamling i forbindelse med kamera-overvågning
  Hvis du opholder dig i SMK’s lokaler, indsamler vi information om dig i form af kamera-overvågning. Overvågningen foreages i henhold til lov om tv-overvågning. Nogle gange anvender vi en tredjepart som databehandlere, og disse vil alene få overladt dine personoplysninger som databehandler for SMK.

  Indsamling  ved fotosalg
  For at kunne sende dig dine bestilte foto, er det nødvendigt, at vi indsamler persondata om dig. Vi anvender et system, som ikke er placeret hos os, hvorfor der er en tredjepart, som har adgang til dine persondata.

  Indsamling ved undervisning på billedskolen
  SMK har en billedskole, og for at vi kan planlægge undervisning og udføre fakturering, anvender vi dine persondata, hvis du er tilmeldt her. Vi anvender et system hos en leverandør, hvorfor der er en tredjepart, som har adgang til dine persondata.

  Indsamling til invitationer
  Vi inviterer dig med som gæst ifm nye åbninger af kunstudstillinger og diverse arrangementer, hvis du har givet ønske herom. Nogle gæster bliver også inviteret som følge af deres stilling. Vi giver ikke persondata videre til tredjepart.

  Indsamling ved ind- og udlån af værker
  Hvis du ud- eller indlåner værker, vil vi af kontraktsmæssige årsager, registrere bl.a. kontaktpersoner. Der vil ikke være en tredjepart, som har adgang til dine persondata. Bortset fra Statens It, som drifter vores it

  Indsamling i forbindelse med omvisninger
  Når  du bestiller en omvisning hos SMK, vil vi registrere dine kontaktdata, så vi kan overholde vores del af aftalen. Vi anvender et system hos en leverandør, hvorfor der er en tredjepart, som har adgang til dine persondata.

  Indsamling til køb af billet eller årskort
  Når du vil købe en billet eller et årskort, vil vi registrere persondata om dig, for at kunne indgå en aftale med dig. Vi anvender et standardsystem, som ikke er placeret hos os, hvorfor der er en tredjepart, som har adgang til dine persondata.

  Indsamling ved henvendelse til SMK
  Når du henvender dig til SMK via email eller vores kontaktformular, har vi pligt til at arkivere din henvendelse og svaret, som du får. Det er for at kunne bevise, at vi har taget os af din henvendelse

  Fotografering og optagelser
  Vi fotograferer og filmer af og til i vores udstillingslokaler. Her kan du blive filmet, men det vil være på passende afstand, så du vil være svær at genkende. Vi kan finde på at sætte situationsbilleder på vores hjemmeside til markedsføringsformål. Du har til enhver tid mulighed for at få fjernet et billede på vores hjemmeside, hvis du ønsker det.

  Indsamling af persondata på websteder via cookies
  Vi bruger cookies på vores websteder. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde i den sidste del af dette dokument.

  Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

  Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er at kunne analysere, hvordan vores websteder anvendes og for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse med webstedet.

  Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for, at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

  3. Samtykke
  Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

  Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

  Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

  Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

  Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

  4. Sikkerhed
  Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

  5. Dine rettigheder
  Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

  Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

  Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

  Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

  I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

  Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:
  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5. Sal
  1300 København K
  Telefon 33 19 32 00
  e-mail dt_@_datatilsynet.dk

  6. Links til andre hjemmesider mv.
  Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

  7. Ændringer af privatlivspolitikken
  Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

  8. Kontakt
  Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

  SMK - Statens Museum for Kunst
  CVR-nr.: 63310417
  Sølvgade 48-50
  1307 København K
  Telefon:33748494
  E-mail: smk_@_smk.dk

  Senest opdateret: 26.jun.2018
  Sideansvarlig: Webmaster
  SMK Logo