Projekter om læring og undervisning

Kendetegnet for de læringsprojekter, SMK deltager i, er ønsket om at eksperimentere med, hvad det betyder at være et museum i dag. Vi vil sammen med brugerne gøre museet til en aktuel og relevant deltager i og medskaber af samfundet. 

Et eksempel på et læringsprojekt er Kunstkatapult, som er et undervisningsforløb for 5. klasse udviklet i samarbejde med Det Kgl. Vajsenshus og Bavnehøj Skole. Læs om Kunstkatapult

Tæt forbundet med læringsprojekterne er de undervisnings- og værkstedforløb, som museet udbyder, samt SMK's forskningsprojekter, der blandt andet undersøger medborgerskab. SMK samarbejder med en lang række partnere om læringsprojekter, bl.a. Stedelijk Museum Amsterdam, DR, Billedskolen i Tvillinghallen, Copenhagen Børnejazz Festival, DREAM, Gefion Gymnasium, Folkekirkens Skoletjeneste, Experimentarium, Willumsens Museum, Buster Filmfestival og Roskilde Festival.

Har du en god idé til et samarbejde om undervisning, børn og unge?

Så er du meget velkommen til at kontakte os: