Hvem er vi

Om SMK Digital

Med SMK Digital har vi siden 2008 arbejdet på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling.

SMK Digital er gjort mulig af Nordea-fonden, der har støttet projektet med 22 mio. kr.. Dermed har museet fået en unik mulighed for at lancere flere digitale projekter. Visionen er at udvikle digital museumspraksis, der ansporer brugernes lyst til kunst.

Nye tekniske platforme og eksperimenterende online kunstformidling
Formidlingsopgaven tager afsæt i museets samlinger og den kunstfaglige viden, som museets repræsenterer i kraft af sin førende position som forskningsinstitution.

SMK Digital er delt op i seks delprojekter

  • En ny hjemmeside til museet, som blev lanceret i april 2010
  • Nyt samlingsunivers på smk.dk: Samlingerne online formidler museets samlinger og viser arbejdet bag. Lanceres løbende fra 2010 og frem.
  • Kunsthistorier, der skal få kunsten til at leve for brugeren. Kunsthistorier blev lanceret i slutningen af 2010.
  • Ny kunstdatabase Corpus: Kunstdatabasen er en videreudvikling af museets nuværende vidensbase Globus, som skal gøre information om museets samlinger, forskning og udstillingsaktiviteter tilgængelige online. Corpus udvikles i samarbejde med et internationalt konsortie CollectionSpace. Corpus lanceres i 2013.
  • Digital produktion, som gør digitale platforme, levende billeder og spil til en central og integreret del af museets formidling. Digitale produktioner lanceres løbende. SMK digital har siden 2009 produceret over 100 film.

Brugerne er medskabere
Statens Museum for Kunst har gode erfaringer med at udvikle form og indhold i tæt samarbejde med brugerne. I april 2007 lancerede museet ULK, unges laboratorier for kunst, som er udviklet i tæt samarbejde med målgruppen efter princippet om kunstformidling for unge af unge.

Også SMK digital trækker på metoder for brugerdreven udvikling. Målet er at skabe de rette rammer for en løbende dialog med brugerne, når vi udvikler. Derfor har vi etableret et online brugerpanel. Samtidig ønsker vi at udforske, hvornår og hvordan brugerne kan blive til aktive medskabere i formidlingssituationen.

Læs hele strategien for SMK Digital (PDF) (70KB)

Senest opdateret: 20.mar.2015
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo