Synlig forskning

SMK har en central rolle i dansk kunsthistorisk forskning, og er med til at sætte dansk kunst i internationalt perspektiv.

Som hovedmuseum og forskningsinstitution under Kulturministeriet har SMK en særlig forpligtelse til at sikre en bredspektret forskning inden for dansk og international kunst.

Forskningen danner grundlag for en vigtig del af det daglige museumsarbejde, og ingen af museets kerneopgaver kan varetages kvalificeret uden forskningen.

Afsæt i samlingerne

Forskningen formidles igennem aktiviteter som udstillinger, udgivelser, kunstkøb og nyophængninger i salene. De enkelte forskningsprojekter er af meget forskellig karakter og omfang. Også mindre synlige, men væsentlige, områder indenfor dansk kunsthistorie prioriteres. Fælles for dem alle er deres relevans for og afsæt i museets samlinger.

SMK er det eneste danske kunstmuseum, der er omfattet loven om forskning ved bl.a. arkiver, biblioteker og museer. Læs de uddrag af museumsloven der særligt handler om SMK's opgaver og forpligtelser.

SMK Art Journal

Læs artikler om dansk og udenlandsk kunst i museets eget forskningstidsskrift, SMK Art Journal.

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi

Læs om forskningsstrategien som sætter rammerne for museets forskningsaktiviteter og forskningsmiljø.

Forskning

Forskningsprojekter

Dyk ned i alt fra den nordiske avantgardes historie til venezianske tegninger og Tizians portrætter.

SMK-udgivelser

SMK's udgivelser

Her er et udvalg af SMK's udgivelser, der knytter sig til udstillinger, forskning samt andre begivenheder på museet.