Udstillinger

Nature Strikes Back

9. oktober 2009 - 5. april 2010

En udstilling om menneskets forhold til naturen set gennem vestlig kunst

I anledning af FN’s klimatopmøde i København (COP 15, 2009) sammensatte vi en udstilling baseret på museets samlinger. Den handlede ikke direkte om klimaet. Den handlede om menneskets forhold til naturen set gennem vestlig kunst fra antikken til i dag. Den var opbygget tematisk, således at hver sal gennemgik ét tema, som det er blevet fremstillet i kunsten gennem historien. Nature Strikes Back bestod udelukkende af værker fra Statens Museum for Kunsts egne samlinger.

Det har ikke været vores intention med udstillingen at blande os moralsk eller politisk i klimadebatten, men derimod at give en historisk, filosofisk og især kunsthistorisk forståelsesramme for det aktuelle syn på naturen for måske på den måde at få et mere nuanceret billede af verdens klimatilstand i dag. Udstillingen var skabt af museets to forskere Hanne Kolind Poulsen og Henrik Holm.

Ved at se på kunsten, videnskaben og filosofien i en sammenhæng er det muligt at reflektere over spørgsmål som disse:

  • Hvor gik det galt?
  • Hvordan har vores forhold til naturen forandret sig?
  • Hvordan sætter videnskabelige omvæltninger sig spor i billedkunsten?
  • Hvordan udvikler landskabskunsten sig?
  • Hvordan ser dommedag ud?

Vi samlede værker, der går på tværs af perioder, genrer og nationaliteter i en udstilling, der byggede på 5 temaer, for at svare på spørgsmålene:

1. Udnyttelsen af naturen

Det vestlige menneskes udnyttelse af naturen har skabt grundlaget for vores civilisation. Men udnyttelsen truer nu med at forskubbe den relative balance i jordens klima ud over et kritisk punkt. Naturen reagerer med en form for straf. Trangen til at udnytte naturen trækker dybe spor i kunsten og kulturen, og i kunsten kan vi se, hvordan udnyttelsen af naturen på forskellig vis er blevet skildret.

Se mere om Udnyttelsen af naturen

2. Menneske og natur

Temaet Menneske og natur er delt op i Mennesket i naturen og Naturen i mennesket. I Mennesket i naturen følger vi menneskets plads i naturen fra renæssancen over 1600-tallets Nederlandene og til det nye forhold mellem menneske og natur, der vokser frem i modernismen. Under overskriften Naturen i mennesket spørges der til menneskets indre natur.

Se mere om Menneske og natur

3. Naturen som system

I temaet Naturen som system undersøger vi, hvordan mennesket gennem tiden har forsøgt at forstå naturen ud fra forskellige grundlæggende antagelser om, hvordan naturen er ordnet. Vi har stillet skarpt på, hvordan kunstværker forholder sig til naturens orden fra middelalderen til i dag. Med afsnittet Det andet - udenfor systemet peges der på, at en hel del falder uden for det herskende system og dermed tager karakter af at være anderledes eller det ”andet”.

Se mere om Naturen som system

4. Landskabet

Landskabet er det fjerde hovedtema, som er delt op i Landskabets ideologier og Paradiset. I Landskabets ideologier vises landskabets forskellige epoker og betydninger inden for billedkunsten. I Paradiset kan vi se, at skildringen af paradisets have har været prototypen på den "gode natur" siden den tidlige middelalder. Først med syndefaldet begynder den ”onde natur” med dens ”luner” at plage mennesket.

Se mere om Landskabet

5. Syndfloder, dommedag, helvede - og meget dårligt vejr!

Dommedagsretorikken er meget fremherskende i klimadebatten i både religiøse og mere sekulære udgaver. Det er i bund og grund en frygt for naturen, der kommer til udtryk i visioner som dommedag og syndfloden. Ligesom katastrofetænkningen har været en markant del af vores kultur siden tidernes morgen, har temaet også spillet en central rolle i billedkunsten – og her kan man for alvor tale om, at naturen slår igen!

Se mere om Syndfloder ...

 

Udstillingen er sponsoreret af


© Bikubenfonden

© Kulturministeriet

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo