Fotosalg

Betingelser for anvendelse af museets fotomateriale

Betingelser for privat- og studiebrug uden reproduktion
Fotomaterialet må kun anvendes til det aftalte formål, og det må ikke overdrages til tredjemand uden museets skriftlige samtykke.

Reproduktionsbetingelser
Fotomaterialet må kun anvendes til det aftalte formål, og det må ikke overdrages til tredjemand uden museets skriftlige samtykke.

Tilladelsen gives alene til brug af fotografiet til ovennævnte formål og omfatter ikke kunstnerens (eller arvingers) eventuelle ophavsret. Museet opfordrer til, at man kontakter VISDA, København, desangående (T. +45 35 44 14 00, www.visda.dk). Der vil blive stillet krav til en tilføjelse i krediteringen, hvis kunstnerens rettigheder administreres af VISDA.

Reproduktionen må ikke beskæres, overtrykkes eller gøres større end originalen uden særlig tilladelse fra ophavsmanden til værket eller museet.
Følgende skal tydeligt angives i publikationen: kunstnerens navn, værkets titel og datering, at værket tilhører Statens Museum for Kunst, København, samt © SMK Foto/Jakob Skou-Hansen.

Elektronisk lagring af materialet er kun tilladt i den periode elektronisk håndtering i forbindelse med produktionen er nødvendig, d.v.s. alle digitale gengivelser af museets værker skal slettes umiddelbart efter brug.

Et eksemplar af den publikation, hvori reproduktionen forekommer, skal uopfordret sendes vederlagsfrit til Fotoadministrationen.

Særlige betingelser for elektroniske publikationer (cd-rom, internet)
Fotomaterialet må kun formidles elektronisk i en opløsning på 72 dpi eller derunder.
Løbetiden for on-line publikationer er 3 år, hvorefter ny tilladelse skal indhentes.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo