Lån af kunstværker

Få kunstværker deponeret

Det er vigtigt for SMK at deponere værker både nationalt og internationalt. Det bringer værkerne ud i verden til steder og mennesker, som måske ellers ikke havde haft mulighed for at opleve dem.

Vi prioriterer at deponere værker til steder, hvor de er særligt relevante. På samme måde prioriterer vi at deponere værker, hvor de placeres, så de opleves af mange mennesker dagligt.

Kan vi få et værk deponeret?

Følgende steder kan få deponeret værker:

 • Folketinget (Præsidiet, partiformænd, mødelokaler og områder, der har repræsentativ karakter)
 • Centraladministrationen (ministerkontor med forkontor, departementschefkontor, afdelingschefkontor, og mødelokaler, der har repræsentativ karakter, fx Marienborg og ambassader)
 • Domstole
 • Kirker og museer
 • Sponsorer i særlige tilfælde
 • Kongehuset


Retningslinjer for deponeringen

For at passe så godt som muligt på værkerne er det vigtigt, at følgende retningslinjer overholdes:


Inden værket hænges op

 • Sammen aftaler vi, hvor værket placeres. Vi hjælper altid gerne med at vurdere, hvor værket bedst placeres.
 • Så man ikke ved et uheld støder ind i det. Det er vigtigt ikke at hænge det op i gangarealer eller andre steder med snæver passage.
 • På afstand af vinduer, der ofte åbnes.
 • I røgfrie lokaler.
 • I lokaler med så få temperatursvingninger som muligt.
 • Så værket ikke udsættes for direkte sollys.
 • Væggens materiale, kan den bære?
 • Ikke i nærheden af ventilationsriste, sprinklere, radiatorer og tilsvarende varmekilder og kolde eller stærke luftstrømme.
 • Ikke i nærheden af planter, døre, vinduer, mødeborde, sofaer, stole og elektriske installationer.
 • Hvis det er muligt, skal værket gerne være beskyttet af et sikkerhedssystem og tyveri- og brandalarm.
 • Transporten af værket må kun foretages af en kunsttransportør, der er godkendt af os og kun efter aftale med os. I dækker alle transportomkostninger i forbindelse med at levere og returnere værket.
 • Vi aftaler sammen, hvordan værket bliver hængt op.

Håndtering herefter

 • Kontakt os altid, hvis værket skal flyttes. Det kan for eksempel være i forbindelse med istandsættelse og hovedrengøring, eller hvis I gerne vil placere værket et andet sted.
 • Værket må ikke tørres af eller gøres rent.
 • Mærkater og lignende må ikke anbringes på værket.
 • Enhver skade eller mistanke om ændring af værkets tilstand skal straks meddeles til os. Også tyveri skal meddeles os med det samme.
 • Kunstværket skal enten være omfattet af reglerne for statens selvforsikring eller være forsikret af jer for enhver risiko.
 • Risikoen og ansvaret for værket er jeres. Det er derfor jer, der skal betale alle omkostninger for transport, konservering mv., som skyldes skader opstået, mens værket har været deponeret.

Vi forbeholder os ret til at hjemkalde værket, hvis ovenstående retningslinjer ikke følges.

Kontakt os altid, hvis I er i tvivl om noget. Vi hjælper jer meget gerne.


Deponeringsaftalen

Før I kan få et værk deponeret, skal I indgå en deponeringsaftale med os. Aftalen gælder i fem år. Derefter skal I forny aftalen, hvis I stadig gerne vil have værket deponeret. 

Mens I har værket deponeret, sender vi jer et brev én gang årligt, hvor I skal bekræfte, at placering, tilstand og administrative oplysninger er korrekte


Omkostninger for jer

For hvert værk I låner, skal I betale sags- og håndteringsomkostningerne. Prisen er pt. 4.125 kr.

Herefter skal I hvert år betale omkostningerne for, at vi løbende undersøger de deponerede værkers tilstand. Prisen er pt. 1.200 kr. pr. værk.

I skal desuden betale for transporten fra museet til jer og igen ved aftalens udløb for transporten tilbage til os.

Værker kan hjemkaldes, hvis vi eller andre skal bruge det til en udstilling. Vi tilbyder så vidt muligt erstatningsværker i udstillingsperioden.


Særligt for museer

Museer skal udfylde en facilitetsrapport for at kunne få værker deponeret. Facilitetsrapporten kan I hente nederst på siden her

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo