Lån af kunstværker

Lån kunstværker til udstillinger

Hvad skal der til for, at I kan låne et værk

SMK udlåner værker til udstillingssteder og museer. Vi låner ikke værker til privatpersoner.

For at kunne låne et værk skal I sende en skriftlig ansøgning med følgende:

 • Værkets titel, kunstner, titel, årstal og inventarnummer
 • Udstillingsdatoer
 • Koncept for udstillingen
 • En beskrivelse af det kunstfaglige sigte med udstillingen
 • Facilitetsrapport, som I kan finde nederst på siden.
 • Grundplan, hvor sikringstyper og -certificering er indtegnet.

Vi kan ikke starte sagsbehandlingen, før vi har modtaget alle ovenstående dokumenter og informationer.

I kan finde dokumenter, der kan hjælpe jer med ansøgningen nederst på siden.

Tidsplan få et overblik over processen

 • Seks måneder før udstillingen åbner, skal vi have modtaget ansøgningen.
 • Indtil to måneder før udstillingen åbner, kan I komme med ændringer til, hvilke værker I gerne vil låne, og hvor længe værkerne skal udstilles.
 • To måneder inden udstillingen åbner, skal vi have den underskrevne kontrakt og vide, hvornår I har brug for at have værket stillet til rådighed. Alle omkostninger til klargøring af værker og administration skal også være betalt. I kan tidligst modtage værket 14 dage, før udstillingen åbner.
 • En måned før udstillingen åbner, skal vi have modtaget forsikringspolicen.
 • 14 dage før værket skal transporteres, skal transportaftalerne være godkendt.
 • 14 dage efter udstillingen er lukket, skal I have returneret værket til os.

Om transporten af værket

Transporten af værket skal ske i en klimastyret bil, hvor man fra førerkabinen kan styre temperatur og luftfugtighed. Det er jer, der i samarbejde med en transportagent, som er godkendt af os, arrangerer transporten.

Omkostninger for jer

Danske udstillingssteder og museer betaler ikke for at låne værker fra SMK. Der kan dog forekomme udgifter til klargøring af værkerne.

Uanset om I kommer fra et dansk eller udenlandsk museum eller udstillingssted, skal I betale omkostningerne for forsikringen af de værker, I låner, og transportudgifterne. I skal derudover dække udgifterne til en eventuel kurer. Det drejer sig blandt andet om transport, hotelovernatning og forplejning. Her er udgifternes beløb fastsat af den danske stat.

Udenlandske udstillingssteder og museer betaler de omkostninger, SMK har i forbindelse med at låne værkerne ud til dem. Det drejer sig blandt andet om administration i forbindelse med lånet, en kunsthistorisk vurdering af udstillingsprojektet, en konservators undersøgelse af værket og udfærdigelsen af en tilstandsrapport. 

Der kan opstå andre omkostninger for jer i forbindelse med et lån. Alle omkostninger aftales, før låneaftalen underskrives.

Omkostninger ved aflysning

Hvis I aflyser et lån, hvor der er under to måneder, til udstillingen åbner, er vi nødt til at få betalt de omkostninger, SMK har haft i forbindelse med låneaftalen.

Hvis I aflyser alle lån, skal I betale 1.850 kr. samt 850 kr. pr. aflyst værk. Hvis I stadig låner nogle værker, men aflyser enkelte lån, skal I kun betale 850 kr. pr. aflyst værk.

Dokumenter med mere information

Dokumenter med information, som kan hjælpe jer i ansøgningsprocessen:

Dokumenter I skal bruge

Facilitetsrapporten, som skal fremsendes fuldstændigt udfyldt sammen med ansøgningen, kan I hente her:

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo