Presse

Asger Jorn og kæresten Kirsten Lyngborg på den motorcykel, der bragte Jorn til Paris, 1936. Foto i privateje. Museum Jorn.

Pressemeddelelser | 11.dec.2013

Asger Jorn fylder 100 – udstillinger på Museum Jorn og SMK

Asger Jorn er ikke til at komme udenom i dansk kunst. Til næste år fylder han 100 og Museum Jorn i Silkeborg og Statens Museum for Kunst går hånd i hånd om at skyde Jorn-året i gang. Til foråret blænder de to museer op for to store udstillinger, der med udgangspunkt i den nyeste forskning kaster et tiltrængt fornyet blik på Asger Jorns kunst – også de glemte sider.

Utallige udstillinger og publikationer har gjort Asger Jorn til et af de mest veldokumenterede emner i dansk kunst, ligesom han i international sammenhæng brød lydmuren allerede tidligt i sin karriere. Men fortællingen om Jorn har længe kørt i det samme spor: Den gængse, kunstfaglige tilgang til Jorn har i høj grad hæftet sig ved billedet af den store ekspressive kunstner, ligesom fokus har ligget på hans maleriske virke. Men Jorn var og er andet og meget mere end det.

Med afsæt i den nyeste forskning har Museum Jorn og SMK i en årrække samarbejdet om forårets to store udstillinger. Den fælles ambition har været at kaste nyt lys over de mindre kendte sider af den største skikkelse i dansk kunst i det 20. århundrede. Hvor udstillingen på Museum Jorn stiller skarpt på Jorns internationale udsyn, hans samarbejder og inspirationskilder, retter udstillingen på SMK sit fokus på den politiske og radikalt aktivistiske linje i Jorns kunstneriske virke.

SMK: "Asger Jorn – Rastløs Rebel"
Med godt 200 værker og et større arkivmateriale kan SMK præsentere den hidtil største retrospektive udstilling om Jorn. Udstillingen folder de mange facetter af Jorns vidtrækkende kunst ud og tegner et opdateret billede af en kunstner, hvis utæmmelige fandenivoldskhed og eksperimenterede livtag med både kunsten og verdenen stadig fremstår friskt og flabet. En kunstner i konstant dialog med sin omverden, og som hele tiden genopfinder sit eget sprog, om det så er på lærred, på papir, i ler eller i hans utallige kritiske refleksioner på skrift. Ikke mindst retter udstillingen på SMK fornyet fokus på den radikalitet og politiske og sociale aktivisme, der gennemsyrer hele Jorns livsværk. Fra ungdommens politiske vækkelse i klare figurative former, over Cobra-tidens fokus på sociale fællesskaber og et fællesmenneskeligt formsprog til den tiltagende avantgardistiske kritik, der når et højdepunkt med Situationistisk Internationale og Jorns eget Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme.
Udstillingen på SMK vises i perioden 28. februar – 15. juni 2014.
Læs mere.

Museum Jorn: "Expo Jorn – Kunst er fest"
Jorn var nysgerrig, opsøgende, udfordrende og diskuterende. Han opsøgte de største kunstnere i sin tid, stjal med arme og ben og insisterede på, at kunst er en fest, hvor man mødes tilfældigt på kryds og tværs med det formål i fællesskab at skænke hinanden en oplevelse. Jorn besad en evne til fortsat at forny sig i udveksling og diskussion med meningsfæller og samarbejdspartnere. Kun ved et insisterende væsen og et uudslukkeligt engagement blev skolelæreren fra Silkeborg til den verdensberømte Jorn

Med over 600 værker af mere end 80 kunstnere inviterer Museum Jorn publikum til at gå på opdagelse i verdenskunsten med Jorns øjne. Udstillingen på Museum Jorn præsenterer de største navne fra Jorns århundrede: Munch, Picasso, Kandinsky, Miro, Klee, Le Corbusier og mange flere i diskussion og dialog med Jorns egne værker. Udstillingen viser, hvordan Jorn blev begejstret og inspireret, hvordan han samarbejdede med og gjorde oprør mod andre kunstnere. Hvordan kunst er en fest. Museum Jorn præsenterer udstillingen i en radikal ny indretning af museet, hvor hver eneste kvadratmeter bliver inddraget, så den besøgende selv kan tage del i festen med Jorn: hans inspirationskilder, hans venskaber og hans fejder. Museum Jorn byder velkommen til det århundrede som skabte Jorn, og som han selv var med til at skabe. Udstillingen på Museum Jorn vises fra 1. marts – 8. juni 2014.

Billetsamarbejde og fælles bogudgivelser
Samarbejdet mellem Museum Jorn og SMK er båret af et ønske om at skabe to udstillinger, der den geografiske afstand til trods, supplerer og komplementerer hinanden på bedste vis. Af samme årsag har de to museer indgået et billetsamarbejde, der giver mulighed for at invitere en gæst med gratis ved andet besøg.

Derudover ledsages hver af udstillingerne af en bogudgivelse, der gennem den nyeste forskning giver overblik og indblik i Jorns mangfoldige livsværk og mange inspirationskilder. Bøgerne kan købes hver for sig eller samlet i kassette til kampagnepris.

Udstillingen "Expo Jorn – Kunst er en fest" er støttet af:
Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet, Knud Højgaards Fond, Kulturhovedstad Aarhus 2017, Nordea-fonden, Det Obelske Familiefond og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.Udstillingen "Asger Jorn – Rastløs Rebel” er støttet af:
Augustinus Fonden, samt Ny Carlsbergfondet, C.L. Davids Fond og Samling, Toyota Fonden og Gangstedfonden.For yderligere oplysninger:

Museum Jorn
Kommunikationschef
Lars Hamann
T +45 2014 9818
E lha@museumjorn.dk

SMK
Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 2961 6949
E jakob.fibiger@smk.dk

Senest opdateret: 15.okt.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo