Presse
Henrik Olesen, Abschied von den eltern (Afsked med forældrene), 2003. Collage.

Henrik Olesen, Abschied von den eltern (Afsked med forældrene), 2003. Collage.

Udstilling | Pressemeddelelser | 20.maj.2014

Ny udstiling i X-rummet: Henrik Olesen. Afsked med forældrene

Hvordan skaber man sin egen identitet, og hvilken rolle spiller kunst i den proces? Det undersøger den internationalt anerkendte samtidskunstner Henrik Olesen i sin første større udstilling på dansk grund. Sammen med to mangeårige samarbejdspartnere står han bag x-rummets nye udstilling Afsked med forældrene. Gennem en overflod af malerier, videoer, tegninger, ord, fotografier og lyd undersøger og fortolker han den selvstændiggørelse, der måske – måske ikke – finder sted i et ungt menneskes liv, når det forlader sine forældre for at lede efter nye værdier.

Den danske samtidskunstner, Henrik Olesen har inviteret sine to samarbejdspartnere, venner og gallerister gennem mange år, Daniel Buchholz og Christopher Müller, til at være medkuratorer på Afsked med forældrene. Sammen præsenterer de en række meget forskellige kunstnere, stemmer og materialer.

Udover visuelle kunstværker som skulpturer og malerier og tegninger indgår også litteratur, breve og historiske dokumenter samt mere performative bidrag som lyd, musik og film. Disse kunstneriske udsagn følger forskellige narrative tråde, der alle har forbindelse til processen at forlade nogen eller noget. Trådene er bl.a. familie, institutioner, eventyr, trompe l'oeil, seksualitet og portrætter.

Genstandene kommer både fra de tre kuratorers egne samlinger, andre kunstnere samt museets egne og indlånte værker. De mange værker skaber tilsammen en collage, hvor kombinationen af elementer etablerer nye forbindelser og tilbyder flere fortællinger.

Et personligt udgangspunkt for en generel fortælling
Udstillingen består af værker skabt af Henrik Olesens kollegaer og venner eller kunstneriske forbilleder såsom Andy Warhol, Ariane Müller, Judith Scott og Lutz Bacher, Jean Genet, Richard Hawkins, Dieter Roth, Zoe Leonard, Lili Elbe, Arthur Köpcke, Kristian Zarthman, Wolfgang Tillmans, Hannah Hoech, Henriette Heise og Gerry Bibi.

Alle har de været vigtige holdepunkter i hans kunstneriske virke, hvor de har udgjort hans identifikationsmæssige og kunstneriske forbilleder samt været inspirationskilder. De har alle været med til at skabe udgangspunktet for hans identitetssøgen og kunstneriske praksis samt formet hans egen ”afsked med forældrene.”

Ved at invitere Daniel Buchholz og Christopher Müller til at være medkuratorer på udstillingen udvides fokus imidlertid fra det snævert subjektive til et flerstemmigt udsagn fra tre homoseksuelles autobiografier. Dermed bliver udstillingen en fortælling om de mekanismer og den afsøgning, der ligger til grund for enhver udformning af identitetsdannelsen.

Med udstillingen forsøger de tre kuratorer at skabe et rum, hvor den kunstneriske produktion og selvorganisering sættes ind i en kontekst, der adresserer de afgørende øjeblikke, hvor en identitet konstrueres.

At skabe et rum for selvstændiggørelse
Men ’afskeden med forældrene’ er samtidig en metafor for en afsked med konventionel tænkning. Gennem hele sit kunstneriske virke har Henrik Olesen i sine værker sat spørgsmålstegn ved magtforhold, og hvordan vores fælles historie skrives. Særligt undersøger han, hvordan homoseksualitet repræsenteres. På stilfærdig – og ofte poetisk – vis formulerer han en kritik af undertrykkende og diskriminerende begrænsninger af individets udfoldelse.

Således handler ’afskeden’ i denne udstilling ikke kun om at løsrive sig fra forældrene og skabe sin egen identitet, men om, som kunstner og menneske, at turde sige farvel til samfundets fastlåste forestillinger og konventioner, og gennem kunsten forsøge at udvide rummet for, hvilken identitet det overhovedet er muligt at skabe sig.

Udfordring af museets praksis
Udstillingen kan også ses som en form for udfordring af SMK. De tre kuratorer har skabt en præsentation, som ikke er baseret på de kriterier, der normalt lægges til grund for praksis på museet. For eksempel skelnes der i denne udstilling ikke mellem originale værker og fotokopier af originale værker. Udvælgelsen er derimod baseret på subjektive kriterier opstillet af de tre kuratorer.

Alle værker har derfor samme betydning, og alle er de vigtige komponenter i den fortælling, udstillingen udfolder. Dermed stilles der i udstillingen spørgsmålstegn ved de kriterier, kunstmuseer ofte tager for givet i deres praksis.

Om Henrik Olesen
Den danske samtidskunstner, Henrik Olesen, blev født i 1967 i Esbjerg og bor og arbejder i dag i Berlin. Gennem hele sin karriere har han arbejdet med en nuanceret forståelse af identitetspolitik set fra den homoseksuelle mands position.

Henrik Olesen er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Städelschule i Frankfurt, Tyskland. Han har blandt andet udstillet på MoMa, Kunstmuseum Basel og Malmö Konsthall. Nu kan han opleves på SMK med den aktuelle udstilling Afsked med forældrene.

x-rummet
x-rummet er SMK's eksperimenterende scene for samtidskunst. To gange årligt inviteres kunstnere til at skabe en udstilling særligt til x-rummet. Det kan være danske kunstnere, der endnu ikke har haft større udstillinger i Danmark, eller internationale kunstnere, som ikke tidligere har været vist for et dansk publikum.

Netop nu kører et tre-årigt forløb, der undersøger museumsbegrebet i det 21. århundrede. Gennem udstillingsrækken udforsker forskellige kunstnere aspekter af museets klassiske praksisser og forsøger at udvide dem ved at samle, ordne og præsentere genstande på nye måder. Henrik Olesens udstilling Afsked med forældrene er anden udstilling i den nye udstillingsrække i x-rummet.

For yderligere information

Overinspektør
Marianne Torp
T +45 2552 7224
E marianne.torp@smk.dk

Senest opdateret: 15.okt.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo