Presse

Mikkel Boghs CV

Mikkel Bogh, Direktør for Statens Museum for Kunst
Født 17. december 1963.

Uddannelse og studieophold

1982: Matematisk student fra Virum Statsskole.
1983-84: Medicinstudium ved KU.
1984-85: Sprogstudium ved l’Université de Dijon, Frankrig.
1993: Mag. art. i kunsthistorie, KU.
1993: Deltagelse i 6-ugers ph.d.-sommerskole hos bl.a. Michael Fried på School of Criticism and Theory, Dartmouth College, NH, USA.
1994: Tilknyttet Inst. for Kunsthistorie og Teatervidenskab på Københavns Universitet som ph.d.-studerende med stipendium fra hum. fak. (projekt om Quatremère de Quincy og nyklassicistisk skulpturteori).
2002-3: Rektorkollegiets 1-årige institutlederuddannelse.

Priser, legater og hædersbevisninger

1992: Tildelt Københavns Universitets guldmedalje for afhandlingen “Det anamorfiske blik. Tekst og visualitet i barokkens maleri”.
1998: Modtager Erik Brynickes rejselegat for yngre og ældre kunsthistorikere.
2011: N.L. Høyen medaljen.
2011: Ridder af Dannebrog.

Ansættelser

1990-94: Tilknyttet Dagbladet Information som kunstkritiker.
1994: ph.d.-stipendium ved Institut for Kunsthistorie, KU.
1994-95: Adjunkt ved Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet.
1995-99: Adjunkt ved Institut for Litteraturvidenskab, Moderne kultur og kulturformidling, KU. (Orlov juli 1997 til juni 1998, finansieret af Carlsbergfondet).
1999-2000: Amanuensis ved Institut for Litteraturvidenskab.
1996-2000: Tilknyttet Weekendavisens kulturredaktion.
1997-98: Et års post.doc.-bevilling fra Carlsbergfondet til forskningsprojekt.
2000-2005: Lektor ved Institut for Litteraturvidenskab med særlig tilknytning til Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet.
2002: Institutleder ved Institut for Litteraturvidenskab.
2003: Institutleder ved Institut for Kunst- og kulturvidenskab. Forskningsleder for området litteraturvidenskab og moderne kultur sammesteds.
2005-2014: Rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.
2014-: Direktør for Statens Museum for Kunst.

Redaktionelle hverv, tillidsposter og netværksdeltagelse (aktive)

Medlem af bestyrelsen for Den Hirschsprungske Samling
Formand for symposiegruppe under Novo Nordisk Art History Project.
Hovedredaktør for udgivelsesrække i forb. m. The Novo Nordisk Art History Project.
Medlem af bestyrelse for Else Marie Bukdahls legat for unge kunstnere.
Medlem af bestyrelsen for San Cataldo.
Medlem i Fonden Rådmandsgade 34.
Medlem af VL1.

(Tidligere bestyrelsesmedlemsskaber og formandsskaber: bl.a. KUNO, Novo Nordisk Fondens udvalg for kunsthistorisk forskning, Forskerskolen for Kultur, Litteratur og Kunstfag ved KU, programstyret KULVER under Norges Forskningsråd, Kunsthal Charlottenborgs bestyrelse, Kunsthall Trondheim, Fondet for Dansk-Norsk samarbejde, Formand for Fonden Rådmandsgade 34).

Kunstkritisk virksomhed

Dagbladet Information (1990-1994).
Weekendavisen (1996-2003).
Flash Art International (1993-95).
Øjeblikket (medredaktør 1992-1996).
SUM – magasin for samtidskunst.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo