Presse

Mikkel Boghs publikationsliste (i udvalg)

Artikler

1. (red. og intro.), Johann Heinrich Füseli, Aforismer, Statens Museum for Kunst, København, 1988.

2. "Six Approaches to the Heart of Darkness", in: Ytkraft. Ung dansk skulptur, Malmö Konsthall, Malmö, 1989 (genoptrykt i Lund Art Press, I, 1, 1989).

3. "Om det paraskulpturelle"/"On the Parasculptural", in: New Danish Sculpture, Brandts Klædefabrik, Odense, 1990.

4. "Skulpturens ekstaser"/"The Ecstacies of Sculpture", in: Elisabeth Toubro, En konstruktion af en mulig omend løsagtig skulptur, Brøndsalen, København, 1991.

5. "Ars Combinatoria. Bemerkungen zu Michael Schulzes technik" / "Ars Combinatoria. Remarks on Michael Schulze's Techique", in: Michael Schulze, Look Out. Objects, Drawings, Etchings, Berlin, 1991.

6. "Det bundløse - om Wainer Vaccari", Fredag, 30, København, 1991.

7. "De synlige tekster", CRAS, LIX, Silkeborg, 1991.

8. "Figurefald"/"Figurefall", in: Figurefald, Brandts Klædefabrik, Odense, 1992. (også i tysk oversættelse)

9. "Anamorfoser, fornuft og deformitet i 1600-tallets maleri", Pist Protta, 20, København, 1992.

10. “Per Kirkeby - A Poet and Painter”, Danish Literary Magazine, 4, 1993.

11. "Det gennemsigtige drama"/"The Transparent Drama" (1991) in: Finn Reinbothe, Take a Look at Yourself, Kbh. 1993.

12. "Hjemløshedens steder i europæisk skulptur"/"Sites of Homelessness in European Sculpture", in: Juxtaposition, Charlottenborg, København 1993.

13. "Det hypotetiske værk. Jacques Derridas billedtekster", Ny Poetik, 2,
København 1993.

14. “Barok meditation. Til spørgsmålet om stil”, Periskop, 2, København 1994.

15. “Omkring det hybride”/"On the Hybrid", Transhistorie , red. og arr. Stig Brøgger, Kunstforeningen, 1994.

16. “Det ornamentale: Rumudsmykningens fænomenologi”, Periskop, 3, 1994.

17. “En tilstands forandring. Om Institut for Skalakunst”, Passepartout, 4, 1994.

18. “Conceptual Kitsch”, Kritik, 108, 1994.

19. “Thomas Bang og redskabet. Betragtninger over skulpturens verdslighed”/"Thomas Bang and the Tool", Thomas Bang. Retrospektiv, København 1995.

20. “Tankebilleder. Det barokke hos Loyola, Pascal og Velasquez” in: S. Brøgger red. Kunst og æstetik, Det Kgl. Danske Kunstakademi, København 1996.

21. “Den lærde uvidenhed - en lille indføring i Georges Didi-Hubermans ikke-viden”, Bulletinen -  Meddelelser fra Dansk Kunsthistorikerforening, nr. 23, 1995. Kunsthistorikerforeningen, 1996.

22. “Sensus Communis Aestheticus” in: M. Bogh, A. Franke og J. Michaelsen red., Sensus Communis, København, 1996.

23. "Sensus communis aestheticus - til spørgsmålet om det almene i kunsten", Kritik, 124, 1996.

24. “Emblemet. En barok figur mellem tekst og billede”, Ny poetik, 7, 1997.

25. “Trompe-l’oeil - eller billedet set udefra”, Passepartout, nr. 9, 1997.

26. “Fielding - ind og ud af maleriet”/"Fielding - in and out of Painting", Fielding, Portalen, Hundige,1997.

27. "Rygtets form"/"The Shape of Rumour", FAMA. Instant Saints. Kirsten Justesen, Nikolaj, Copenhagen Contemporary Art Center, 1997.

28. “Erfaringens øer”/"The Islands of Experience", Kirsten Ortwed, La Biennale di Venezia, 1997. (også i italiensk oversættelse)

29. “Maleriets kilder”/”Sources of Painting”, Clem Crosby, Torgny Wilcke - New Paintings, Overgaden, København 1997.

30. “After Obstruction follows production - Modbilledernes dialektik”/"After Obstruction follows production - the dialectics of the Counter Images" Claus Carstensen - Crossover, Arken Museum for Moderne Kunst, 1997.

31. “Tre balkoner af Kirsten Ortwed”, Carlsbergfondets årsskrift, 1998.

32. "Inside Outside: Three balconies by Kirsten Ortwed", Kirsten Ortwed Sculptures, Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, 1998.

33. "Mertzhuset"/"The Mertzhouse", Albert Mertz, red. Elisabeth Dehlin Hansen et al., København 1999.

34. "Har monumentet en mening? Et begrebshistorisk forsøg", Monumentet - set i forbifarten, red. Morten Stræde og Elisabeth Toubro, København 1999.

35. “History of Light”, Erik A. Frandsen: Family , DCA Gallery, New York 1999.

36. "Soft Machines", Red Shift - Painting in and out of Focus, red. Eva Bræmer-Jensen, Trapholt, Kolding, 1999.

37. "At tænke med farven"/"Thinking in Colour", Farvens krop: Nina Roos og Paula Modersohn-Becker, red. Lene Burkard, Brandts Klædefabrik, Odense, 1999.

38. "Objekt, bemalet"/"Object, painted", Farvefænomener, red. Mikkel Bogh, København, 1999.

39. "Formalitet og figurativitet - fænomenologiske perspektiver i nyere kunstteori", Kunstteori, red. Hans Dam Christensen, Anders Michelsen, Jacob Wamberg, København 1999.

40. "Interieurer. Om det intime i maleriet", Bulletinen - Meddelelser fra Dansk Kunsthistorikerforening, nr. ?, red. Hans Dam Christensen og Jacob Wamberg, København 1999.

41. "Histoire de matériau - un essai sur Bjørn Nørgaard", Bjørn Nørgaard, L'art  - de marcher sur l'eau, Copenhague 1999.

42. "Materialgeschichte - Ein Essay zu Bjørn Nørgaard", Bjørn Nørgaard, Die Kunst - auf dem Wasser zu gehen, Kopenhagen 1999.

43. "Hirtshals, tilfældets geometri", Architectura 22, 2000. (Genoptrykt i Dorte Dahlin og Mogens Møller, Tilfældets geometri, Udstillingskatalog, Århus Arkitektskole 2000.

44. "Fact as value, value as fact - om nogle aktuelle tendenser i maleri og skulptur", in: Mikkel Bogh red., Fact & Value, Charlottenborgs Udstillingsbygning, 2000.

45. "Rumspil", Sophia Kalkau, Not a Pair of Dice, København 2000.

46. "At starte verden på ny. Avantgardens manifester", in: Mikkel Bogh red., Manifest, Holland House, København 2000.

47. "Skitseprojekterne i Hirtshals og Dronninglund", Dorte Dahlin og Mogens Møller, Tilfældets geometri, Udstillingskatalog, Århus Arkitektskole 2000.

48. "Stele, statue, selvportræt", Anne Høyer Petersen red., Thorvaldsen og Nysø, Storstrøms Kunstmuseum 2001.

49. "Et system med mange indgange"/"A System with Many Entries", Riverrun - Skulpturer af Morten Stræde, Bornholms Kunstmuseum og Galerie Mikael Andersen, København 2001.

50. "Masser af luft. Poesi og politik i Robert Jacobsens skulptur"/"Lots of Air. Poetry and Politics in Robert Jacobsen's Sculptures", Mette Højsgaard red., Robert Jacobsen & Paris, Statens Museum for Kunst 2001.

51. "Itinerarium. Ruter, stationer og afstande"/"Itinerary. Rutes, Stations, and Distances", Erik Steffensen, 100 Værker, Nordjyllands Kunstmuseum 2001.

52. "Forord", Periskop, Tema: Billedets fænomenologi, 2001.

53: "Tekstens ansigt. Bruce Naumans Human Nature/Life Death/Knows Doesn't Know (1983)", Periskop. Tema: Billedets fænomenologi, 2001.

54. ”Om skygger og andre tegn”, Claus Carstensen (red.), Tegningens semiotik, Det Kgl. Danske Kunstkakademi, København 2001.

55. "Billedhuggerens selvportræt. Klassicitet, køn og subjektivitet i Thorvaldsens skulptur", Synsvinkler på skulpturen, red. Anders Troelsen, Århus 2002.

56. “Huset som objekt og billedets fysik. Om Willy Ørskov” in: A. Troelsen red. Synsvinkler på skulpturen, Århus 2002.

57. "Facing the text - Bruce Nauman's Human Nature/Life Death/Knows Doesn't Know (1983)", Edda,  2002.

58. ”Bemærkninger om udvidelser og begrænsninger i nutidig kunst/Remarks on expansions and limitations in comtemporary art”, Exit 2002, Kunstforeningen, Kbh. 2002.

59. ”Nært og fjernt. Per Kirkebys stakitbilleder”/”Nearby and Far-away. Per Kirkeby's Fence Paintings”, Per Kirkeby 122x122. Maleri på masonit, Poul Erik Tøjner og Michael Juul Holm red. Louisiana, Humlebæk 2002.

60. ”Som sten og spejl”, Per Bak Jensen. Forseelse. Per Bak Jensen, Holger Reenberg red. Herning Kunstmuseum; i samarbejde med Forlaget Bjerggaard, Herning og Klampenborg 2002.

61. ”Fra den ene blomst til den anden. Forord til en mulig antologi”/”Flower to Flower. Foreword to a Possible anthology”, Erik A. Frandsen. I lysets skygge/In the Shadow of Light, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 2002.

61. ”Stammesprog og massekultur - Tre danske billedhuggere på grænsen til en anden tid”/”Tribal Language and Mass Culture - Three Danish sculptors on the threshold of another age”. Sonja Ferlov Mancoba: Skulpturer/Sculptures (Anne Christiansen, Folke Kjems og Nina Hobolth red.) Holstebro Kunstmuseums Forlag, Holstebro 2003.

62. ”Billedhandlingens ABC”/”The ABC of Pictorial Treatment”, Torgny Wilcke. Længder - det er beat, klodser - det er beat/length - that's beat, block - that's beat. København 2003.

63. ”Aus der Ferne – Privat, fremmed og offentligt i Thorvaldsens Jason”, Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, København 2003.

64. “Det er farven der skriver her”/”Here it is Colour That Does the Writing”. Ruth Campau (red.): I Will Be Your Mirror, København 2004.

65. ”Pause, ikke paradis”, Sophia Kalkau, Holstebro Kunstmuseums forlag, Holstebro 2004.

66. “Thorvaldsen Multiplied”, in: Else Marie Bukdahl og Mikkel Bogh: The Roots of Neo-Classicism, The Royal Danish Academy of Fine Arts, København 2004.

67. ”Kulturmøder: Primitivisme i New York”, Frederik Stjernfelt, Frederik Tygstrup, Martin Zerlang (red.), Fejder. Studier i kulturfejdens anatomi. Museum Tusculanum København 2004.

68. ”Forord”, i: KUAKA, Det Kgl. Danske Kunstakademi og Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, København 2004.

69. ”Begærets glasrelæ. Om Marcel Duchamps The Bride Strippede Bare by her Bachelors, Even, 1915-1923”, Holger Reenberg, Torben Weirup (red.), 500 års verdenskunst. Gyldendal, København 2004.

70. ”For en udvidelse af kampzonen: kunstkritik som kulturkamp”, Kunstkritik og Kulturkamp, Anne Scott Sørensen og Karen Klitgård Poulsen red., Klim, Århus 2005.

71. ”Gulvet, bordet, væggen og figuren”, Ib Braase, Martin Erik Andersen, Magnus Clausen, Torben Kapper og Rikke Warming red., Borgen, København 2005.

72. “Tid til strategier”, Magasinet Humaniora, 1, 2005.

73. ”Faktiske billeder”, Ellen Hyllemose – nye værker, København 2005.

74. ”Lost in Rome. Thorvaldsen, his successors and the modernization of sculpture”, Nino Schimoliche (red.), Artist’s Rome 1800-1875, Analecta Romana, Roma 2006.

75. “Colour and the Culture of Intimacy in Early Modernist Painting”, in: M. Bogh et al. red., Image of Culture: Art History as Cultural History.  Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2014 (in press).

76. ”Billedernes magt: Om de æstetiske ideer i det 17. Århundrede”, H. Siggaard, Ole Jensen og F. Stjernfelt red., Tankens Magt, Høst & Søn, 2006.

77. "Spatial inbetweenities” i Anja Franke – Installations, København, 2007.

78. ”The Venice Set. Conversations with Troels Wörsel” i Troels Wörsel (red. Holger Reenberg), Venice and Copenhagen, 2007.

79. ”Bernard Frize’s Fat Paintings: From Work to Imagination” i Bernard Frize: Fat Paintings, Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense, 2007.

80. "Virkningshistorier. Billeder, tvivl og blasfemi", i Kritik, nr. 185, Oktober 2007.

81. "Henriette Heise: Metodisk intimitet/Henriette Heise: Methodical Intimacy”, SUM, 1, 2007.

82. “En tavs modernitetsarkæologi; Rachel Whitereads House” i Hvad er Kunst? (red. Lisbeth Bonde og Maria Fabricius Hansen), København,(november 2007).

83. "At bygge og at fortælle”, Randi & Katrine, Kunstforeningen Gl. Strand, København 2008

84. ”Ornament og oversættelse/Translation and Ornament”, i SUM. Magazine for Contemporary Art # 2, 2008, 50-53.

85. “Play it again, Sam… and then again”, i SUM. Magazine for Contemporary Art # 3, 33-36.

86. “On Not Knowing the Academy”, Ramón Tió Bellido and Henry Meyric Hughes ed., From Art School to Professional Practice, aica press, 2008.

87. “By, krop og subjektivitet”, i Juul/Frost Arkitekter red., Byens rum 1 , København 2008.

88. ”Kronisk usamtidighed”, i EXIT 08 , Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, København 2008.

89. ”90’erne: fem snapshots”, Jakob Nørregård og Martin Askholm red., Phoenix – et udstillingssted i 90’erne, København 2008.

90. ”Ikke kun Hvid/Beyond White”, Jonas Hvid Søndergaard red., Jonas Hvid Søndergaard, Hurricane, København 2008.

91. ”Maleriet på vej”, Allan Otte, Udstillingskatalog, Skive Kunstmuseum 2008.

92. ”Efterord”, Mikkel Bolt og Das Beckwerk, I sammenbruddets tjeneste, Gyldendal, København 2008.

93. ”Window for the blind. The dream of nearness in Anne Ancher’s paintings”, in: Mette Bøgh Jensen red.: I Am Anna. A Hommage to Anna Ancher, Skagens Museum 2009.

94. “Introduktion”, in: M. Bogh, P. Holm, T. Wilcke red., Wham. Painting and Beyond. Den Frie Udstillingsbygning 2009.


95. ”Blue Hotel”/”Das Blaue Hotel”, in: C. Rühmann og S. Beemsterboer ed., Hotel Beethoven ”Fully Booked”, Bonn 2009.

96. “Borderlands. The art school between the academy and higher education”, in: B. Bukley et Bill Connors ed., Rethinking the Contemporary Art School, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design 2009.

97. “Passage, punktum, perspektiv”, in: M. Misfeldt red., Eva Koch, Ny Carlsberg Glyptotek, 2010.

98. ”Bord, bemalet: Albert Mertz’ bidrag til en rekonstruktion af det æstetiske skin”, Birgit Eriksson, Jacob Lund, Henrik Kaare Nielsen og Birgitte Stougaard Pedersen red.: Æstetisering. Forbindelser og forskelle, Klim 2012.

99. ”Verden som gåde – et essay om Georges Batailles Den Indre erfaring”, Mikkel Bogh og Line Rosenvinge red.: Årbog 13, Kunstakdemiets Billedkunstskoler 2013.

100. ”Motiv og tavshed”, forord til Georges Bataille, Manet, Kunstakademiets Billedkunstskoler 2014.

Bøger

1. Dorte Dahlin, Palle Fogtdal, København 1993.

2. Geometri og bevægelse - Dansk kunst 1945-80, Ny Dansk Kunsthistorie bd. IX, Søren Fogtdal, København, 1996.

3. Kunsten i mediernes tid, (s.m. Peter Michael Hornung et al.) Ny Dansk Kunsthistorie, bd. X, Søren Fogtdal, København, 1996. ("prolog" s. 9-15, "Mellem kultur og natur" s. 82-91, "Lethed og tyngde - den nye skulptur", s. 122-171)

4. Dansk Skulptur 125 år, (s.m. Flemming Friborg og Hanne Abildgaard), Gyldendal 1996. ("1945-1995: Skulpturen, tiden og verden", s. 192-311)

5. Bertel Thorvaldsen, Søren Fogtdal, København 1997.

6. red., Manifest, Holland House, København 2000.

7. red. (s.m. P. Madsen, N. Lübecker, J. Bruun), Europas andre. Fremmedfrygt i europæisk kultur. Tiderne Skifter 2005.

8. Det usete billede: Per Bak Jensen. Bo Bjerggaard og Gyldendal, København 2006.

9. red. (s.m. Ring Petersen, Nørgaard Larsen og Dam Christensen), Contemporary Painting in Context. Museum Tusculanum Press, 2010.

10. (sm. Anne Ring Pedersen og Anders Troelsen); Thomas Bang, Ny Carlsberg Glyptotek, 2009.

11. red. (s.m. A. Ring Petersen, P. Nørgaard Larsen og H. Dam Christensen), Images of Culture. Art History as Cultural History. Museum Tusculanum Press 2014 (in press).

12. red. (s.m. Karen Busk-Jepsen, A. Ring Petersen, P. Nørgaard Larsen og H. Dam Christensen), Anthro/Socio: Towards an Anthropological Paradigm in Histories, Theories and Practices of Art. Museum Tusculanum Press 2014 (in press).

13. Tæt på. Intimiteter i kunsten 1730 – 1930. Cecilie Høgsbro Østergaard og Statens Museum for Kunst, København 2016.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo