Presse

©

Bag om | 10.maj.2013

350 år gammelt pragtværk udgives for første gang

I samarbejde med Statens Museum for Kunst udgiver det tyske forlag Prestel en luksuriøs faksimileudgave af Det Grønne Florilegium. Bogen, som er fra midten af 1600-tallet, var oprindeligt et omfattende prestigeværk med sirligt håndmalede skildringer af både velkendte og sjældne eksotiske blomster. Nyudgivelsen gengiver i 1:1 den detaljerede og overdådige billedflora fra det originale blomsterbogværk og kaster samtidig lys over den i dag ukendte genre: florilegiet.

The Green Florilegium
Introduktion af museumsinspektør og seniorforsker Hanne Kolind Poulsen om Det Grønne Florilegium og florilegiet som genre.
248 sider med 435 farveillustrationer. Engelsk og tysk tekst. Hardcover i kassette. 24 x 34,5 cm. Udgiver: Prestel Verlag.
Pris: 998 DKK. Kan købes i museets boghandel.
ISBN: 978-3-7913-5278-7.

Florilegium?
Lige så udskældt og marginaliseret blomstermaleriet har været på det kunsthistoriske parnas, lige så elsket har det været af kunstnere, kunstsamlere og haveentusiaster gennem tiderne. I 1600-tallet så en ny genre inden for blomstermaleriet lyset. Blandt de mest velstillede haveejere blev florilegiet en måde at kunne dokumentere floraen i haver på på tværs af årstiderne. Der var der tale om blomstersamlinger i bogform, hvor illustrationerne spillede en markant vigtigere rolle end i andre bøger med planteillustrationer. Derfor engagerede bestillerne ofte tidens dygtigste blomstermalere til at udføre det omfattende og minutiøse arbejde. Florilegier er således en samling af blomsterportrætter, men hvor det er de æstetiske kvaliteter og blomsternes skønhed eller sjældenhed, der særligt fremhæves.

En ukendt perle
Det Grønne Florilegium er et sådant prestigeblomsterbogværk. Mange af de afbildede planter og botaniske fænomener var sjældne og derfor prestigeproducerende i midten af 1600-tallet. Bestilleren har tydeligvis været velinformeret om tidens havekulturelle trends, hvilket det uden tvivl også har været florilegiets hensigt at vise.

Forskningsmæssigt er Det Grønne Florilegium et relativt uudforsket værk. Originalen består af i alt 395 blomsterbilleder malet med gouache på i alt 178 pergamentsider. Det er udført af den hamborgske blomstermaler Hans Simon Holtzbecker, som bl.a. også er kunstneren bag det store og i dag mere kendte firebinds-florilegium Gottorfer Codex.

Mellem ideal og dokumentation
Det Grønne Florilegium er et af Holtzbeckers mest idealiserende værker. Botanikere tilknyttet Københavns Universitet har til nyudgivelsen artsbestemt de mange smukke blomsterportrætter. Dog har Holtzbecker i billederne tydeligt prioriteret æstetikken frem for den virkelige flora. Blomsterne er smukt komponeret og 'poserer' fra deres mest attraktive og spektakulære vinkler. De fremstår som sådan i en art idealtilstand, løsrevet fra naturens luner såsom visne blade, insektangreb eller sygdomme, ligesom vind og vejr heller ikke har sat spor.

Fra kælderklenodie til udstilling og bogudgivelse
Ligesom Gottorfer Codex tilhører originalen til Det Grønne Florilegium i dag Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst. Adgangen til florilegiet har gennem tiden været yderst begrænset på grund af blomstermaleriernes skrøbelige tilstand. Det har været opbevaret i museets magasiner, hvor forskere og konservatorer kun nødtvungent har besigtiget det. For nylig har originalen været igennem en gennemgribende restaurering hos museets konservatorer, så den i dag fremstår med samme friskhed og pragt, som da Holtzbecker satte sine sidste penselstrøg. Originalen vises nu for første gang nogensinde offentligt i den aktuelle udstilling "Blomster og Verdenssyn", og det er de nyrestaurerede blomstermalerier, der er forlæg for Prestel Verlags nyudgivelse af Det Grønne Florilegium.

Udstilling med katalog
Udstillingen "Blomster og Verdenssyn" viser en overdådig parade af 200 års blomstermalerier. Med godt 300 værker byder udstillingen på en sanselig vandring i blomsterverdenens mangfoldighed, og samtidig graver den et spadestik dybere og viser, at en blomst ikke bare er en blomst. Blomstermaleriet har altid været under forandring. Med fokus på 1600- og 1700-tallets rigt varierede blomstermaleri går udstillingen tæt på, hvordan kunstnernes sirlige gengivelser af blomster, frugt og planter er påvirket af historien, og hvordan genren fra én tid til en anden er betinget af det herskende verdenssyn.
Læs mere om udstillingen.

I anledning af udstillingen har SMK desuden udgivet kataloget "Blomster og Verdenssyn".
240 sider, rigt illustreret med artikler af kunsthistorikere, konservatorer og botanikere. Dansk og engelsk version. Softcover. 24 x 30 cm.
Pris: 248 DKK. Kan købes i museets boghandel.
ISBN: 978-87-92023-10-0.


For yderligere oplysninger:

Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
E jakob.fibiger@smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949

Museumsinspektør
Hanne Kolind Poulsen
E hanne.kolind@smk.dk
T +45 3374 8512

Senest opdateret: 19.jun.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo