Presse

Billeder (fra venstre):

Udstilling | Det sker | 23.sep.2010

Bjørn Nørgaard i aktion.

Aktionen som arbejdsmetode dokumenteres gennem film, foto, video og objekter på den store udstilling ”Bjørn Nørgaard. Re-modelling the World” på Statens Museum for Kunst. Men da aktionen i sin natur kun udfoldes og opleves i konkret tid i et konkret rum, udfører Nørgaard en af sine skulpturelle demonstrationer i selve udstillingen. Det sker søndag den 3. oktober

Den kunstneriske aktion er en væsentlig del af Bjørn Nørgaards kolossale og vidtfavnende livsværk, hvilket den igangværende udstilling på Statens Museum for Kunst dokumenterer med præsentationen af bl.a. Børs-aktionen og den herostratisk berømte Hesteofring fra de tidlige år. Nørgaard har siden de første forsøg med aktioner på Eks-skolen i midten af 60'erne udviklet aktionsformen blandt andet gennem deltagelsen i Joseph Beuys aktioner og siden gennem det mangeårige samarbejde med komponisten og fluxus-kunstneren Henning Christiansen.  

Aktionen
Aktionen Re-modelling the World opsummerer og forbinder elementer i Bjørn Nørgaards kunst i en total iscenesættelse. I en scenografi placeret centralt i udstillingen har materialerne til aktionen stået klar siden udstillingens start, og nu endelig den 3. oktober tages de i brug, når Nørgaard  indtager aktionsrummet og sætter gips, ler, træ, sirup, spejle og andre materialer i spil i en skulpturel demonstration med etiske og eksistentielle overtoner

Aktionen foregår søndag den 3. oktober kl. 13 i udstillingen og varer 1½ time. Da der er begrænset med plads i selve udstillingsrummet, filmes aktionen og vises samtidig som projektion på museets scene.  

Udstillingen
Udstillingen på Statens Museum for Kunst er den første store retrospektive præsentation
af Bjørn Nørgaards værk i 25 år. Med 115 værker præsenterer udstillingen samtlige facetter af Nørgaards kunstneriske praksis. Her er skulpturer, installationer, aktioner, film og grafik, ligesom udstillingen tæller både absolutte hovedværker og sjældent sete værker fra privatsamlinger. Udstillingen vises frem til 24. oktober.


PRESSEFOTOS kan downloades fra www.smk.dk/presse.

For yderligere oplysninger:

Jakob Fibiger Andreasen
Presseansvarlig
jakob.fibiger_@_smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949    

Birgitte Anderberg
Museumsinspektør
E birgitte.anderberg_@_smk.dk
T +45 3374 8546


Senest opdateret: 31.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo