Presse

Nicolai Abildgaard, Den sårede Filoktet, 1775. Christen Købke, Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro, 1838. J.F. Willumsen, En bjergbestigerske, 1912

Udstilling | Nyt om kunsten | 11.maj.2011

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900

Fra dansk malerkunsts fødsel over de kendte guldaldermalere til den gryende modernisme. De store træk i dansk og nordisk kunst gennem 150 år foldes ud i en ny og omfattende præsentation fra Statens Museum for Kunsts samlinger. ”Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900” viser godt 400 værker fordelt på 24 nyrenoverede udstillingssale. En kraftpræstation, der byder på både historisk overblik, aktualiserende temaer og fokus på kunstnere af særlig betydning. Samtidig kastes der lys på nogle af de mere oversete kapitler i dansk kunsthistorie.

Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900
Statens Museum for Kunst
Fra 28. maj 2011


En vægtig samling
Statens Museum for Kunsts samling af dansk kunst før 1900 er den mest betydningsfulde overhovedet på noget museum. Samlingen spiller en central rolle som den vigtigste formidler af den danske billedkunstneriske kulturarv. Derfor har den også en helt særlig bevågenhed fra museets publikum, ligesom samlingen udgør den del af museet, der benyttes mest flittigt til omvisninger, undervisning og anden formidling.

Til- og fravalg
Samlingens omfang og kvalitet giver enestående muligheder for i den nye præsentation at fortælle både de store sammenhængende og de små skæve historier om dansk kunst og danske kunstnere. Med afsæt i den nyeste forskning bestræber ”Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900” sig på at præcisere, hvad museet opfatter som de væsentligste kunstnere og strømninger i dansk kunst frem til indgangen til det 20. århundrede. Forud for ophængningen ligger en benhård prioritering og udvælgelse blandt de godt 3.500 værker, som hele samlingen rummer. Præsentationen byder naturligvis på gensyn med uomgængelige mesterværker af tidens største danske kunstnere. Dog har en række ellers så sikre kort måttet vige pladsen til fordel for kunstnere, der hidtil har levet en slags skyggetilværelse i dansk kunsthistorie.

Hovedfortælling, understrømme og tysk visit
Som overordnet struktur vil publikum møde en kronologisk præsentation, der fra midten af 1700-tallet følger hovedfortællingen om den ældre danske kunst, krydret med monografiske præsentationer af nogle af de største kunstnere, bl.a. Abildgaard, Eckersberg, Købke, Ring og Hammershøi. Samtidig lægges et andet spor ind, hvor der fokuseres på netop de kunsthistorisk utilpassede, den skæve kunst, ”den forkertkønnede” kunst mv. Denne bifortælling kan sammenfattes som en romantisk-idealistisk understrøm i dansk 1800-tals-kunst, der løber parallelt med den franskinspirerede hovedfortælling. Det er bl.a. lykkedes museet at indlåne fire malerier af Caspar David Friedrich til den nye præsentation. En central udstillingssal er således helliget samspillet mellem den store tyske maler og de samtidige danske kunstnere, der så hans sværmeriske indlevelse i naturens stemninger som et inspirerende romantisk alternativ til Eckersbergs mere nøgterne og fornuftsbetonede naturskildringer.

Tematiske vinklinger og nye formidlingsgreb
En grundlæggende ambition for samtlige de kommende samlingspræsentationer er at gøre det historiske materiale stadig vedkommende for samtiden. Udover de store og mindre spor i kronologien iscenesætter ”Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900” således også aktualiserende vinklinger af periodens kunst. Flere af udstillingssalene leverer nedslag, der går i dybden med temaer, der finder genklang i vores egen tid. Gennem værkeksempler og formidling stilles der eksempelvis skarpt på kroppen og kønnet i kunsten, ligesom kunstens optagethed af rejsen som både motiv og metafor sættes i fokus. På lignende vis introducerer præsentationen en række helt nye digitale og analoge formidlingstiltag. En hel sal er dedikeret et særlig betydningsfuldt værk fra samlingen, som skiftes ud hvert halve år. Første highlight er Eckersbergs kanonværk Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk, som foldes ud gennem en bred vifte af formidlingsmæssige greb og ikke mindst i samspil med museets nye digitale formidlingsplatform, ”Kunsthistorier – online”.

”Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900” udgør sammen med ”Fransk Kunst 1900-30” første etape af en gennemgribende revitalisering af samlingerne på Statens Museum for Kunst. Den 26. november åbner præsentationen ”Europæisk Kunst 1300-1800”, og den 31. marts 2012 bliver samlingspræsentationerne komplette med ”Dansk og International Kunst efter 1900”.


De nye præsentationer af samlingerne er støttet af:
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Det Obelske Familiefond.


PRESSEFOTOS kan downloades fra her.


For yderligere oplysninger:

Jakob Fibiger Andreasen
Presseansvarlig
E jakob.fibiger_@_smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949   

Peter Nørgaard Larsen
Samlings- og forskningschef
E peter.larsen_@_smk.dk
T +45 3374 8536

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo