Presse

L.A. Ring. I havedøren. Kunstnerens hustru, 1897 (detalje). I "Kunsthistorier - online" kan man bl.a. dykke under huden på maleriet via røntgenoptagelser, som afslører, at kunstneren oprindeligt havde en anden baggrund for øje i motivet.

Bag om | Nyt om kunsten | 14.jan.2011

Døgnåbent kunstmuseum til hele landet

SMK Digital er Statens Museum for Kunsts nye og banebrydende indgang til kunsten og kunsthistorien. En innovativ og 100 % digital platform, der til fulde udnytter de potentialer, der ligger i de digitale medier. Den 20. januar runder SMK Digital en milepæl, når den digitale satsning "Kunsthistorier – online" går online med helt nye og spændende måder at opleve kunsten og dens historier på. Det sker på www.smk.dk.

Pressen er inviteret til en snigpremiere. Kontakt: jakob.fibiger_@_smk.dk / +45 2961 6949.

Kunsthistorie i den digitale tidsalder

På baggrund af en uddeling på 22 mio. kr. fra Nordea-fonden kan Statens Museum for Kunst efter godt tre års intensivt arbejde nu løfte sløret for museets vidtforgrenede og støt voksende digitale univers. Forankret i et helt nyt website samler SMK Digital alle museets digitale aktiviteter, ligesom nye tiltag hele tiden vil være under udvikling. Der er tale om et pionerarbejde, der for alvor bringer kunstoplevelsen ind i den digitale tidsalder med nye måder at opleve kunsten på og i et andet omfang. På lang sigt betyder det blandt andet, at samtlige museets godt 260.000 kunstværker vil være tilgængelige i døgnets 24 timer, hvor museet i sine fysiske rammer kan vise knap 2 % af sine samlinger i åbningstiden.

Premiere 20. januar: "Kunsthistorier – online"
Med "Kunsthistorier – online" vil SMK Digital også for alvor udnytte de særlige formidlingspotentialer, som det digitale univers rummer, og som ikke kan realiseres på det fysiske museum. Med udgangspunkt i museets samlinger af 700 års kunst skabes der associative forbindelser til værker på andre museer i Danmark og i udlandet. Et hold på tre kunsthistorikere har tilrettelagt et stort netværk af kunsthistoriske fortællinger, som brugerne på en motiverende og ligetil måde kan trække deres egne spor igennem. Man kan ubesværet bevæge sig mellem kunstværker, zoome ind på særlige hotspots i billederne og trænge ind under huden på nogle af dem via røntgenoptagelser. Man kan tilegne sig forskningsbaseret viden om værker og perioder og få tingene perspektiveret gennem forbindelser til andre kunstnere og værker. Samtidig indgår en række nyproducerede portræt- og interviewfilm, der i lyd og billeder giver korte indblik i kunstnernes virke. Det hele sker i forløb, som brugeren selv bestemmer og efterfølgende kan dele med andre.

Fra landskabs- og historiemaleriet til Pussy Power
I første ombæring giver "Kunsthistorier – online" tilbundsgående nedslag i særligt dansk kunsthistorie. Fra N.A. Abildgaard over Elisabeth Jerichau Baumann, J.F. Willumsen, Vilhelm Lundstrøm og Wilhelm Freddie til Kirsten Justesen og Bjørn Nørgaard. ”Kunsthistorier – online" blander kortene og trækker tråde mellem kanoniserede og mindre belyste kunstnere, for eksempel den kvindelige 1800-talsmaler Elisabeth Jerichau Baumann. Det følges op med formidling af de mere kendte nybrud inden for kropskunst og performance fra 1960'erne og frem, med billedhuggeren Kirsten Justesen som en afgørende figur, bl.a. i kraft af kønspolitiske værker som Pussy Power fra 1971.

Efter lanceringen af "Kunsthistorier – online" vil en lang række kunstnere, værker og historier løbende blive føjet til. Det gælder også udenlandske kunstnere fra renæssancen til i dag, så det samlede materiale bliver stadig mere repræsentativt i forhold til det kunsthistoriske spænd, som museets samlinger repræsenterer.

På vej på SMK Digital
En række nye, store tiltag er i støbeskeen og vil inden for de næste år blive implementeret på SMK Digital. Museets samlinger vil få en omfattende onlineprofil, der i høj grad inddrager brugeren i det daglige arbejde med 700 års kunst. Derudover introducerer SMK Digital en stor kunstdatabase, der på sigt giver adgang til samtlige kunstværker i samlingerne. Sidst men ikke mindst vil SMK Digital i højere grad blive integreret på det fysiske museum i forbindelse med de kommende nye præsentationer af Statens Museum for Kunsts samlinger, som åbner i 2011 og 2012.

SMK Digital er støttet af Nordea-fonden
I 2008 kunne museet etablere SMK Digital takket være en uddeling på 22 mio. kr. fra Nordea-fonden med det formål at gøre kunsten tilgængelig og inspirerende for alle ved hjælp af digital formidling. ”SMK Digital er et banebrydende formidlingsprojekt, der aktivt involverer brugerne. Det vil kunne nå bredt ud, skabe store kunstoplevelser for borgerne og inspirere andre museer i Danmark,” siger Ulla Björnsson, sekretariatschef i Nordea-fonden. Fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.


For yderligere oplysninger:

Statens Museum for Kunst

Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
E jakob.fibiger_@_smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949

Programleder SMK Digital
Helene Brøndholt Nielsen
E helene.nielsen_@_smk.dk
T +45 3374 8542
M +45 2274 1792

Nordea-fonden

Kommunikationschef
Tine Wickers
E tw_@_nordeafonden.dk
T +45 3333 5770

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo