Presse

©

Bag om | 1.mar.2013

Eckersberg – nu med kikkert

Med tilskud fra Ny Carlsbergfondet og Hermod Lannungs Museumsfond har Statens Museum for Kunst netop købt et bemærkelsesværdigt maleri af C.W. Eckersberg. Med købet har museet samtidig sikret, at værket bliver på dansk grund på et tidspunkt, hvor den internationale interesse for "dansk malerkunsts fader" er særdeles stor, og hvor Louvre i Paris planlægger en Eckersberg-udstilling i samarbejde med SMK. Nyerhvervelsen kan fra i morgen opleves på museet.

Han kaldes "dansk malerkunsts fader", hvilket måske er en tilsnigelse. Men C.W. Eckersberg (1783-1853) er utvivlsomt den danske kunstner, der tidligst har dannet skole og har sat det største aftryk på dansk kunst. Han har inspireret efterfølgende generationer af kunstnere, og hans elever talte nogle af 1800-tallets bedste danske kunstnere, bl.a. Christen Købke, Martinus Rørbye, Wilhelm Bendz og Constantin Hansen. Han betragtes derfor som dansk Guldalderkunsts uomgængelige hovedperson.

Omfattende samling
SMK ejer den mest omfattende og betydelige samling af Eckersbergs kunst i verden, og de fleste sider af hans livsværk er vel belyste på museet. Så når museet forøger samlingen sker det kun, når helt ekstraordinært gode og væsentlige værker dukker op på kunstmarkedet. Et sådan værk er maleriet En sejlads til Charlottenlund, som SMK købte på Bruun Rasmussen Kunstauktioner sidste uge.

Kikkertperspektiv
Nyerhvervelsen er et marinemaleri, som Eckersberg udførte i 1824. På det tidspunkt var genren stadig ny for akademiprofessoren, og han var i en fase, hvor han eksperimenterede med virkemidler. I flere malerier vekslede han med måden at betragte marinemotiverne. Enten fra distancen, som når han betragtede skibene fra land, eller på tæt hold, som om han betragtede dem fra en tænkt, ideel position midt ude i havet. I En sejlads til Charlottenlund har han givet sit motiv en rund indramning, som var det observeret gennem en kikkert. Et yderst originalt greb, der i høj grad er med til at gøre maleriet til noget særligt i Eckersbergs produktion.

Et Guldalder-mesterværk
Marinemaleriet er den største værkgruppe i Eckersbergs produktion og her tilhører En sejlads til Charlottenlund afgjort de mest vellykkede og raffinerede. Derudover samler det en række af de mest iøjnefaldende kvaliteter i Eckersbergs kunst: Her er den virkelighedsnære, nærmest naturvidenskabelige iagttagelsesevne, både når det gælder perspektiv, detaljer og studiet af skyformationer og skiftende atmosfæriske forhold. Og man møder kunstnerens suveræne færdigheder som billedkonstruktør og den fine fornemmelse for koloristiske virkninger samt hans interesse for at fortælle små anekdoter.

Museets Kobberstiksamling ejer i forvejen den cirkelrunde kompositionstegning til maleriet, og museets forskere vil i nær fremtid sammenholde tegning og maleri bl.a. gennem infrarød reflektografi for på den måde at studere Eckersbergs arbejdsmetode.

Titanic på Øresund
Nyerhvervelsen har desuden en kulturhistorisk interesse. Det belyser datidens populære fritidsfornøjelser, søndagens udflugt med sejlbåd eller dampskib fra Københavns havn ud til Charlottenlund. Bag den lille sejlbåd i forgrunden ses dampskibet Caledonia, det første dampskib i Danmark, som på denne tid sejlede ruten København – Charlottenlund tre gange hver søndag. Atypisk for Eckersberg har han tilmed føjet en romantisk dimension til sin bådfart. Det mest iøjnefaldende i den detaljerede skildring af selskabet i sejlbåden har Eckersberg placeret et ungt par stående i stævnen af sejlbåden, hvilket for en nutidig beskuer giver mindelser om en vis Hollywood-blockbuster: En lilleput-udgave af Titanic på Øresund.

International interesse
Eckersberg har i nyere tid opnået voksende interesse i udlandet. I 2003 viste National Gallery of Art i Washington en stor soloudstilling om den danske kunstner sammen med SMK, og for nylig har museet indgået i et samarbejde med Louvre om en udstilling i Paris til efteråret 2015. Udstillingen vises efterfølgende i Sølvgade i foråret 2016 og bliver den første store Eckersberg-udstilling i Danmark siden 1983.


For yderligere oplysninger og pressefoto:

Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
E jakob.fibiger@smk.dk
T +45 2961 6949

Overinspektør
Kasper Monrad
E kasper.monrad@smk.dk
T +45 3374 8530

Senest opdateret: 19.jun.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo