Presse

Foto: Jan Cavling/Wizzplan

Bag om | 27.jun.2011

Fonde donerer 17 mio. kr. til SMK

Som led i etableringen af en ny museumshave foran Statens Museum for Kunst har Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde doneret yderligere 17 mio. kr. til en gennemgribende modernisering af museets indgangsparti. Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde bevilgede sidste år 27,5 mio. kr. til realiseringen af den kommende museumshave. Den nye donation er affødt af den borgerdialog om revitaliseringen af den 7.500 m² store have, som fandt sted tidligere i år.

Da en række lokalborgere var samlet sidst i februar på Statens Museum for Kunst til borgerdialog og workshop, blev der under aftenen fremsat en lang række gode forslag til udformningen af den nye museumshave, som bliver til på baggrund af en donation på 27,5 mio. kr. fra Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde. Flere af idéerne fra borgerdialogen er siden blevet integreret i programmet for arkitektkonkurrencen om haven, som nu er udarbejdet. Ved borgerdialogen efterlyste mange deltagere et klart og funktionelt samspil mellem den nye museumshave, museets indgangsparti og resten af Østre Anlæg, og at adgangsforholdene til museet tænkes ind i løsningen af den kommende museumshave. Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde imødekommer nu borgernes og museets ønske og bevilger ekstra 17 mio. kr. til sikringen af en helhedsløsning.

Forbedret adgang
Den nye donation er øremærket Statens Museum for Kunsts indgangsparti samt overgangene øst og vest for museet til resten af Østre Anlæg. Den muliggør således en markant forbedring af adgangsforholdene til museet, som bl.a. skal munde ud i bedre tilgængelighed, særligt for børnefamilier og handicappede. Samtidig har fondene været lydhøre over for et udtalt ønske fra borgerdialogen om, at museets massive trappeparti i højere grad indgår i området som rekreativ zone og møde- og opholdssted for museets gæster. Sidst, men ikke mindst skal den ekstra bevilling sikre gode og brugbare passager fra museumshaven til resten af Østre Anlæg og dermed være med til at sikre områdets helhedspræg.

Renoveringen og forbedringen af museets indgangsparti er tiltænkt at skulle foregå parallelt og i æstetisk og funktionel overensstemmelse med etableringen af den nye museumshave. Det er Statens Museum for Kunst, der sammen med fondene projekterer denne del af opgaven, som vil blive varetaget af Erik Møller Arkitekter gennem Det Kongelige Bygningsinspektorat.

Museumsdirektør Karsten Ohrt siger:
Det er helt fantastisk, at Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde endnu en gang er kommet museet samt vores naboer og gæster i møde på så fornem og generøs vis. Vi har fra første dag kunnet mærke fondenes engagement i hele projektet, samt at de deler vores vision om at skabe et nyt socialt og rekreativt område i København, som også i højere grad reetablerer Statens Museum for Kunst som en integreret del af det omkringliggende park- og byrum.

Konkurrenceprogram på museumshaven godkendt
Processen med den nye udformning af den 7.500 m² store museumshave er sket i nært samarbejde med Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde og ikke mindst Københavns Kommune, som ejer området. Fonde, kommune og museum har nu med Arkitektforeningen som rådgivende part udarbejdet et konkurrenceprogram, som netop er blevet godkendt af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. 24 arkitekt- og landskabsarkitektfirmaer fra ind- og udland bød ind på den indledende prækvalifikationsrunde, og følgende otte er nu udpeget til at deltage i arkitektkonkurrencen: Schul Landskabsarkitekter, Arkitektfirmaet C.F. Møller, Cobe, GHB Landskabsarkitekter, Polyform Arkitekter, Vogt Landschaftsarchitekten, SLA og EBD Arkitekter. Den endelige vinder af arkitektkonkurrencen forventes at blive offentliggjort i midten af januar 2012.

Læs mere om den nye museumshave, og følg processen.

Læs konkurrenceprogrammet.


For yderligere oplysninger:

Statens Museum for Kunst
Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949
E jakob.fibiger_@_smk.dk

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Park og Natur
Centerchef
Jon Pape
T +45 3366 3402
E jonpap_@_tmf.kk.dk

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo