Presse

Statens Museum for Kunst

Bag om | 28.jan.2010

Fonde donerer 27.5 mio. kr. til Statens Museum for Kunst

Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde donerer 27.5 mio. kr. til Statens Museum for Kunst. Den generøse donation, som er den største i museets historie, er bevilget til en gennemgribende modernisering af det 7.500 m² store område foran museets indgang. Med donationen imødekommer Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde på allerbedste vis Statens Museum for Kunsts store ønske om at reetablere museet som en markant og integreret del af det omkringliggende byrum gennem oprettelsen af et tidssvarende, grønt og urbant område. Det nye rekreative område foran museet skal samtidig ses som et vigtigt led i de overordnede bestræbelser på at skabe et nyt museumskvarter i København og dermed også styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne i området.


Fra plads til park
Statens Museum for Kunst blev færdigbygget i 1896 på Quitzows Bastion ved hjørnet af Østre Anlæg og Sølvgade. Arkitekt Vilhelm Dahlerup havde tegnet museet, som havde forbilleder i museumsarkitektur i Wien, ligesom Dahlerup havde hentet inspiration fra det såkaldte nymfæum i Villa Giulia i Rom fra 1500-tallet. Ved museets indvielse lå den langstrakte facade ud til en åben plads som en del af det urbane rum og ikke som en del af en park. I 1919 blev det nuværende haveanlæg etableret med en stram barokinspireret disposition med roser, buksbomhække og træer. Oprettelsen af en have foran museet forvandlede Statens Museum for Kunst fra at være en fuldt integreret del af byrummet ud til Georg Brandes Plads til at blive opfattet som en del af Østre Anlæg.

Området foran museets indgang har med sine 7.500 m² omtrent samme størrelse som Rådhuspladsen eller Kongens Nytorv. I dag bliver det store areal med sin tætte bevoksning kun i meget beskedent omfang benyttet som rekreativt område. Museets brugerundersøgelser viser desuden, at museets gæster opfatter haven som en unødig forhindring, der skaber afstand mellem museet og dets brugere. Havens stramme symmetri forstærker arkitekturens monumentale udtryk og giver en højtidelig og andagtsfuld stemning.

Et rekreativt område tilbage til København
Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fondes store donation på 27,5 mio. kr. imødekommer Statens Museum for Kunsts ønske om at være en åben, smidig og samarbejdsvillig institution i trit med samtiden. Den nuværende have foran museet er en betydelig forhindring for at opfylde dette ønske. Ved at revitalisere området som et urbant rum med grønne arealer er det museets ambition at skabe et nyt socialt og rekreativt område i København med masser af liv. Pladsen vil desuden danne afsæt for forskellige aktiviteter fra museets side, ligesom en udendørs café vil være oplagt. Væsentligt er det, at området åbnes op, således at der vil tegne sig en klar og samstemmende forbindelse med det omkringliggende byrum.

Nyt museumskvarter
Etableringen af det nye område foran Statens Museum for Kunst skal samtidig ses som et vigtigt greb i de overordnede bestræbelser på at skabe et markant museumskvarter i denne del af København. De indledende overvejelser om et museumskvarter indbefatter Davids Samling, Filmhuset, Rosenborg Slot, Statens Naturhistoriske Museum, Den Hirschsprungske Samling og Statens Museum for Kunst. Med Kongens Have som en samlende akse er det på sigt tanken at sammentænke en bedre passage mellem de seks kulturinstitutioner og arbejde mere målrettet på de synergier, der ligger institutionerne imellem. De samme tanker er realiseret med stor succes i f.eks. Berlin, New York, Washington og Wien, hvor flere museer er samlet inden for en overskuelig radius.

Det videre forløb
Det videre arbejde med den kommende plads sker i meget tæt samarbejde med Fondene og Københavns Kommune, som ligeledes bliver repræsenteret i den styregruppe, der nedsættes i nærmeste fremtid. Allerede i efteråret 2010 eller foråret 2011 forventes det, at styregruppen kan udskrive en arkitektkonkurrence, og det er ønsket, at konkurrencen også bliver mødt med interesse fra landskabsarkitekter fra udlandet. Projektet skal godkendes af Københavns Kommune, og det vil blive tænkt sammen med kommunens eksisterende planer for ændringer af byens infrastruktur, byfornyelse af området omkring Nørreport Station og en ny havnetunnel.

Kulturminister Carina Christensen siger:
"Det er en stor glæde, at Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde kommer Statens Museum for Kunst såvel som København i møde på så fornem vis. En omfattende modernisering af det store område foran Statens Museum for Kunst vil uden tvivl give museet et løft og skabe overensstemmelse mellem den ydre fremtoning og den fantastiske kulturarv og de mange aktiviteter, museet rummer.”

Overborgmester Frank Jensen siger:
"Det glæder mig, at Statens Museums for Kunst har fået fondsmidler til fornyelse af området ved hovedindgangen til museet. Det passer fint ind i hele den fornyelse af området omkring Nørreport, som er på vej og kan være med til at løfte området til et museumskvarter, hvilket har stor betydning for København som turistattraktion og for københavnerne, ligesom det er sket i Berlin og New York."

Senest opdateret: 31.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo