Presse

Amedeo Modiglinani, Alice, ca. 1916. André Derain, Kvinde i chemise, 1906. Jean Metzinger, Sommeren, 1916.

Udstilling | Nyt om kunsten | 11.maj.2011

Fransk Kunst 1900-30

Samtidig med at samlingen af ældre dansk og nordisk kunst åbnes for publikum, slår Statens Museum for Kunst dørene op for en ny præsentation af moderne fransk kunst. En samling, der tæller nogle af museets allermest kendte værker, heriblandt malerier, skulpturer, tegninger og keramik af kunstnere som Picasso, Braque, Modigliani, Derain og ikke mindst Matisse.

Fransk Kunst 1900-30
Statens Museum for Kunst
Fra 28. maj 2011


En samling i særklasse
Statens Museum for Kunsts fornemme bestand af fransk modernisme indgår i museets samling af dansk og international kunst efter 1900. Den er dog på mange måder en selvstændig enhed, der har sin egen historie og er sammensat efter en egen logik. Derfor får samlingen nu sit helt eget domæne og åbner i en række af museets smukkeste udstillingsrum i den gamle museumsbygning.

Bredden og tyngden i samlingen betyder, at museet kan fremvise nogle af de væsentligste nedslag i et af de mest florissante og eksperimenterende kapitler i kunstens historie. Her er både uomgængelige mesterværker af tidens største kunstnere samt hovedværker af kunstnere, der udgjorde dele af sin tids radikale avantgarde, men som med tiden er røget i kunsthistoriens glemmebog. Denne spædvidde og variation betyder, at museet i en sjælden grad kan tegne et billede af noget af den kunstneriske mangfoldighed, der udsprang af kunstscenen i Paris begyndelsen af det 20. århundrede.

Paris – en kunstmetropol
"Fransk Kunst 1900-30" koncentrerer sit fokus netop om pariserscenen i en yderst hæsblæsende periode af kunsthistorien. Her præsenteres dels de mest centrale aktører, ligesom der trækkes klare linjer mellem de kunstnere, der havde tilknytning til de samme miljøer, og som arbejdede sammen og inspirerede hinanden. De godt 160 værker peger både på indbyrdes sammenhænge og forskelle. Kunstnernes eksperimenter med stilistiske udtryk og forskellige medier vidner om en for tiden grænseoverskridende afsøgning af kunstens muligheder, der stritter i flere retninger. Samtidig er deres værker ofte variationer over mere klassiske temaer – opstillinger, interiører, landskaber, figurer og portrætter – der peger tilbage til de mere traditionelle genrer.

Kronologi og nedslag
"Fransk Kunst 1900-30" lægger ud med de fauvistiske kunstnere og fortællingen om deres skandaleombruste entré på kunstscenen i 1905. Deres for samtiden tøjleløse farvebrug og brutale penselstrøg, som i præsentationen kommer til udtryk i værker af bl.a. Derain, Vlaminck og Braque, markerer startskuddet for den moderne kunst i det nye århundrede. Snart følger nye grupperinger og udtryksformer, og præsentationen følger med en vis kronologi for øje kubismens indtog med værker af Picasso, Braque, Gris og Metzinger. I samme sal vises værker af kunstnere som Rouault, Modigliani og Friesz, som på forskellig vis tegner sig for en anden retning med deres mere ekspressive tilgang til lærredet og papiret. Kronologien afbrydes midtvejs i to centrale udstillingssale, der retter fokus til henholdsvis Matisse og Derain. Begge kunstnere er stærkt repræsenteret i samlingen, hvilket giver publikum en enestående mulighed for at opleve deres værker i mere udfoldede forløb.

Samlingshistorie
At Statens Museum for Kunst i dag huser denne fornemme samling af moderne fransk kunst skyldes ikke mindst en række fremsynede danske kunstsamlere, der nøje fulgte gallerierne, auktionshusene og kunstnerateliererne i Paris. Et parallelt formidlingsspor i "Fransk Kunst 1900-30" beretter med udgangspunkt i værkerne denne samlingshistorie, som kulminerer i 1928, da ingeniøren Johannes Rump skænker sin samling af fransk kunst til museet, heriblandt én af verdens fineste samlinger af Matisses værker.

”Fransk Kunst 1900-30”udgør sammen med ”Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900” første etape af en gennemgribende revitalisering af samlingerne på Statens Museum for Kunst. Den 26. november åbner præsentationen ”Europæisk Kunst 1300-1800” og den 31. marts 2012 bliver samlingspræsentationerne komplette med ”Dansk og International Kunst efter 1900”.

De nye præsentationer af samlingerne er støttet af:
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Det Obelske Familiefond


PRESSEFOTOS kan downloades her.


For yderligere oplysninger:

Jakob Fibiger Andreasen
Presseansvarlig
E jakob.fibiger_@_smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949   

Dorthe Aagesen
Museumsinspektør
E dorthe.aagesen_@_smk.dk
T +45 3374 8533

Senest opdateret: 19.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo