Presse

Jan Gossaert. Mandsportræt, efter 1500. Vilhelm Hammershøi. Stue i Strandgade med solskin på gulvet, 1901. Amadeo Modigliani. Alice, ca. 1918.

Bag om | Nyt om kunsten | 17.apr.2012

Fri download af 600 års kunst

Nu kan man med blot få klik downloade mesterværker fra Statens Museum for Kunsts samlinger. Museet åbner i dag en ny digital platform, hvor man nemt, gratis og til fri brug kan hente højt opløselige digitaliseringer af 158 af museets hovedværker.

Som den første statslige kulturinstitution i landet har Statens Museum for Kunst taget Creative Commons-licenser i brug for at dele digitaliserede kunstværker, så brugere frit kan benytte dem til læring, uddannelse samt udvikling af nye kreative og innovative projekter. Et større udvalg af museets værker kan fra i dag downloades gratis fra museets hjemmeside i en kvalitetsopløsning, der for mange af værkernes vedkommende svarer til plakatstørrelse.

De 158 værker spænder over godt 600 års dansk og international kunst fra 1300-tallet til begyndelsen af 1900-tallet og tæller flere af museets absolutte hovedværker. For samtlige værker gælder det, at ophavsretten er udløbet. Statens Museum for Kunst afgiver dermed sine egne ophavsrettigheder på de digitale gengivelser, ligesom museet giver rettighederne fri til over 100 film, som museet har produceret. Den frie deling betyder, at museet tillader alle brugsformer. Brugere kan frit downloade materialet, dele det med deres netværk via sociale medier og blogs eller benytte det til forskning, undervisning, publikationer, mobile apps eller helt andre, nye og innovative projekter.
Prøv den nye billeddeling

Opfølgning på Google Art Project

Den nylige globale lancering af Google Art Project har med deltagelse af Ny Carlsberg Glyptotek og Statens Museum for Kunst sat markante danske kunstsamlinger på verdenskortet. Google Art Project er med over 30.000 værker fra hele verden samt millionvis af brugere en betydelig og brugervenlig platform for formidling af billedkunsten. Statens Museum for Kunst har som led i projektet frigivet digitale gengivelser af 158 af museets mest populære værker, som alene kan vises på Google Art Project. Som nationalgalleri er det dog museets ønske at afgive brugsret over den fælles billedkunstneriske kulturarv til alle, og Statens Museum for Kunst går derfor skridtet videre med den fri billeddeling.

Et pilotprojekt
Siden 2008 har Statens Museum for Kunst med støtte fra Nordea-fonden arbejdet målrettet med formidlingen af billedkunst på digitale platforme. SMK Digital, som sammenfatter hele museets digitale satsning, har som overordnet ambition at gøre den billedkunstneriske kulturarv tilgængelig for alle. Den fri billeddeling er et pilotprojekt, som sigter efter at gøre kunsten tilstedeværende, hvor brugerne er.

Museumsdirektør Karsten Ohrt siger:
"Som andre museumsinstitutioner har vi for vane at blive betragtet som kulturarvens dørvogtere. Nu slipper vi tøjlerne. Samlingerne på Statens Museum for Kunst er jo ikke alene museets men hele offentlighedens. Og tilgængelighed er en forudsætning for, at museets rige samlinger fortsat vil have relevans for fremtidige brugere. Den frie billeddeling har som målsætning at motivere brugerne til at blive medskabere af viden og kultur og på den måde være en katalysator for brugernes kreativitet. Vi er utrolig spændte på, hvad man kan bruge materialet til, og vi er sikre på, at vi også kan lære af brugerne.”

SMK Digital er støttet af Nordea-fonden.


For yderligere oplysninger:

Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
E jakob.fibiger@smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949

Projektforsker
Merete Sanderhoff
E merete.sanderhoff@smk.dk
M +45 50743974

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo