Presse

Den nye Museumshave

Bag om | 17.maj.2013

Her er den nye Museumshave

Det ser måske ikke sådan ud, men Statens Museum for Kunst har åbent, selvom haven foran er forvandlet til en byggeplads. Arbejdet med forberedelserne til den nye Museumshave er godt i gang. Trappen foran museet er brudt op, og HOFOR lægger fjernvarmerør om. Nu er fredningsmyndighedernes godkendelse kommet, og hovedprojektet til haven er klart. Til august stikker Københavns Kommune spaden i jorden i den gamle barokinspirerede have foran museet.

Anlægsprojektet skal omdanne den i dag lidt lukkede og vedligeholdelseskrævende have til et åbent mødested med mange flere muligheder for aktiviteter. Samtidig kommer haven til at hænge bedre sammen med resten af Østre Anlæg som Statens Museum for Kunst ligger i.

Den nye Museumshave er blevet mulig med en donation fra Annie & Otto Johs. Detlefs' Fonde - OJD, og den trækker udtrykket fra Østre Anlæg med bakker, bugtede stier og store trækroner rundt om museet til en helhed. Den nye Museumshave får dog et lidt mere forfinet udtryk med præcise geometriske former og et stort bassin. Bassinet har en fleksibel funktion og kan fungere bade som et roligt spejlbassin og springvand, ligesom det kan tømmes for vand og bruges som scene til koncerter og andre aktiviteter.

"Projektet til den nye Museumshave er godt, fordi det bade åbner området op til museet og resten af parken samtidig med, at det skaber mulighed for en masse aktiviteter og ophold. Vi vil gerne give mulighed for, at københavnerne og byens gæster kan bruge byen mere, og det støtter den her nye Museumshave op om," siger Ayfer Baykal, teknik- og miljøborgmester i København.

Nye planter og blomster i haven
Også beplantningen i den nye Museumshave læner sig op af Østre Anlægs for at skabe et sammenhængende udtryk, mens valget af syrenbusketter refererer til den tid, som Statens Museum for Kunst blev opført i. Desuden tilføres der nogle eksotiske arter til at støtte op om havens nye udtryk.

Som en del af Parkmuseernes arrangement, Park Life, kan du på lørdag hente blomsterløg ganske gratis i haven - Københavns Kommune giver de løg væk der bliver til overs, når den nye have bliver anlagt fra august måned i år.

Det er lørdag fra kl. kl.14.30 - 15.30 på plænerne foran Statens Museum for Kunst. Der er poser til løg og spader at låne til opgravning.

Et kvarter med parker og museer
Museumshaven ligger i et område, der er kendetegnet ved høj intensitet af museer og parker. Der er årligt ca. 4 millioner besøgende i parkerne (Kongens Have, Botanisk Have og Østre Anlæg) af dem besøger godt 1 million gæster museerne.

SMK har sammen med de mange andre museer i området indgået et samarbejde under overskriften Parkmuseerne. Samarbejdet skal drage fordel af museernes beliggenhed blandt grønne haver og parker, som et naturligt supplement til et museumsbesøg for nutidens museumsgæster. Visionen er at gøre Parkmuseerne til et internationalt anerkendt museumskvarter. Den nye Museumshave skal støtte op om den vision.

"Den nye Museumshave vil i den grad gå i spænd med museets ønske om at åbne sig yderligere til omverden. Den vil skabe et nyt socialt og rekreativt omrade i København, ligesom den etablerer Statens Museum for Kunst som en integreret del af det omkringliggende park- og byrum," siger Karsten Ohrt, museumsdirektør på Statens Museum for Kunst.


For yderligere oplysninger:

Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Kommunikationskonsulent
Ulrich Harre
T +45 2486 5023
E B80h@tmf.kk.dk

Statens Museum for Kunst
Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 2961 6949
E jakob.fibiger@smk.dk


Fakta
Museumshaven bliver anlagt fra august 2013 til maj 2014. Der er første spadestik til den nye Museumshave til august i år. SMK har åbent for publikum i hele anlægsperioden.

Projektet med etablering af den nye Museumshave samt modernisering af museets indgangsparti og tilgængelighed er blevet mulig med en donation på 48,5 mio. kr. fra Annie & Otto Johs. Detlefs' Fonde - OJD. SMK er initiativtager til projektet, da museet ønskede at skabe større sammenhæng mellem haven og museet. Københavns Kommune ejer arealet og er bygherre.

I december 2011 vandt tegnestuen Polyform projektkonkurrencen med projektforslaget "SMK tilbager i parken".

Historie
Museumshaven ligger i Østre Anlæg som er en af Københavns mest populære parker. Sammen med Kastellet, Botanisk Have, Ørstedsparken, Tivoli og Stadsgraven udgør parken en del af den gamle befæstning omkring København. Søen i anlægget er en rest af voldgraven og museet ligger højt i terrænet på den gamle voldkrone.

Besøgstal
Ved en besøgstælling d. 22. juni 2010, på en almindelig sommerdag, blev der talt 4310 besøgende fra kl. 7-19 - det er 359 besøgende i timen. Kilde: Københavns Kommune.
SMK havde i 2012 429.692 besøgende. Kilde: SMK.

Planter i den nye have
Træer
• Askbladet løn (Acer negundo)
• Ær/ahorn (Acer pseudoplatanus)
• Stilkeg (Quercus robur)
• Almindelig robine (Robinia pseudoacacia)
• Rød løn (Acer rubrum)
• Almindelig magnolie (Magnolia solangeana)
• Vingevalnød (Pterocarya fraxinifolia)

Buske
• Almindelig syren (Syringa vulgaris)

Løg
• Diverse forarsløg i violette, blå og hvide nuancer.

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo