Presse

Laurits Andersen Ring, I havedøren. Kunstnerens hustru, 1897.

Udstilling | Nyt om kunsten | 10.jul.2006

L.A. Ring. På kanten af verden

Statens Museum for Kunst 2. september 2006 - 7. januar 2007

L.A. Ring (1854-1933) er en absolut ener i dansk kunst i årtierne omkring 1900. Statens Museum for Kunst åbner til efteråret en stor retrospektiv udstilling om den kompromisløse kunstner, hvis værker i dag står som et originalt og stadigt vedkommende vidnesbyrd om et Danmark på tærsklen til det moderne. Med i alt 80 malerier suppleret med et udvalg af keramiske arbejder spænder udstillingen over hele Rings livsværk. Ud over de vigtigste hovedværker viser udstillingen også en række sjældent sete værker fra private samlinger.

Revolutionær drømmer og poetisk sjælemaler
Som søn af en tømrer voksede L.A. Ring op under fattige kår i den sydsjællandske landsby Ring. Hans ydmyge baggrund gav næring til et livslangt politisk engagement. Den religiøse tro blev tidligt trængt til side af en dybfølt indignation over de sociale og økonomiske uretfærdigheder, han oplevede på tæt hold. Mange af Rings tidlige værker tager således form som agitatoriske fremstillinger med klar sympati for arbejdernes kamp, og det fortælles også, at kunstneren i sine unge år i København gik rundt med skarpladt pistol, utålmodigt ventende på revolutionen. Den udeblev, og skuffet vendte Ring sin opmærksomhed mod livet på landet. Nærliggende landskaber og det simple men arbejdsomme liv blandt landbefolkningen blev nu de foretrukne motivgrupper. Men verden er aldrig bare, hvad den umiddelbart giver sig ud for i Rings værker. Med skæve vinkler, mærkelige afskæringer og en suveræn evne til at lade skiftende sindsstemninger finde vej til motiverne, hæver billederne sig over den jordnære realisme. Det indadvendte, symbolistiske blik vendes udad og møder den fysiske verden, som besjæles af kunstnerens følsomme gemyt.

På kanten
Følelsen af at være mellem to verdener er gennemgående i L.A. Rings billeder. Ofte skildrer de mennesket i transitzoner: i en havedør eller ved et vindue, på en vej eller ved en jernbaneoverskæring. Udstillingen tegner på samme vis et billede af en kompleks kunstner, som med et ben i den gamle verden og et i den nye står ansigt til ansigt med tidens drastiske omvæltninger. Gennem en varieret ophængning viser udstillingen Rings på en gang personlige og universelle livtag med den menneskelige eksistens i dens forskellige faser: ungdommens revolutionære drømme, den nomadiske rastløshed, kærligheden, depressionen, alderdommens afklaring og indsigt og den afsluttende venten på døden. Som sådan er L.A. Ring et menneske og en kunstner, som man til alle tider kan finde åbninger til.

Bogudgivelse
Udstillingen ledsages af en stor bog, som med baggrund i den seneste forskning vil præsentere de centrale temaer og problemstillinger i L.A. Rings kunst. 264 sider, rigt illustreret. Pris: 299 kr. ISBN: 87-90096-73-8.  

Udstillingen er doneret af
OAK FOUNDATION DENMARK

For yderligere oplysninger:

Pressekoordinator
Jakob Fibiger Andreasen
E jakob.fibiger@smk.dk
T +45 3374 8474

Forskningschef
Peter Nørgaard Larsen
E peter.larsen@smk.dk
T +45 3374 8536

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo