Presse

Billeder (fra venstre): Albrecht Dürer. Lammet bryder det femte og det sjette sejl, 1497-1498. Dash Snow. Uden titel (Selvportræt), 2008. Pablo Picasso. Nøgen kvinde, liggende ved et vindue, 1971

Bag om | 11.mar.2010

Millionløft til Den Kongelige Kobberstiksamling

OAK Foundation Denmark bevilger 4,5 mio. kr. til Statens Museum for Kunst. Den generøse donation er bevilget til museets fortsatte revitalisering af Den Kongelige Kobberstiksamling med to årlige udstillinger over de næste tre år. Med den aktuelle donation imødekommer OAK Foundation Denmark museets ønske om at styrke forskningen i og synliggørelsen af Kobberstiksamlingens godt 245.000 tegninger, grafiske værker og fotografier. Allerede den 27. marts åbner Kobberstiksamlingen en ny udstilling med 250 fotografiske værker af danske og internationale kunstnere. Senere på året kommer turen til Picasso, når Kobberstiksamlingen viser en udstilling med særligt fokus på kunstnerens alsidige produktion af grafiske værker.


Den Kongelige Kobberstiksamling på Statens Museum for Kunst er landets største og mest værdifulde samling af kunst på papir. Samlingen byder på markante nedslag i godt og vel 700 års kunst og rummer værker af nogle af de største navne i dansk og international kunst – fra Dürer og Rembrandt over Abildgaard og Eckersberg til Matisse, Picasso og den nyeste samtidskunst.

Revitalisering
Siden 2009 har Statens Museum for Kunst sat turbo på formidlingen af det kunstneriske felt, som museets Kobberstiksamling repræsenterer. OAK Foundation Denmark har netop bevilget 1,5 mio. kr. årligt i de næste tre år til realiseringen af to årlige udstillinger og dertilhørende kataloger i Kobberstiksamlingens regi. Fondet muliggør dermed på bedste vis museets ambition om i langt højere grad at synliggøre de mange facetter, der ligger i kunst på papir. Udstillingerne vil alle tage afsæt i museets forskning samt den rige samling af godt 245.000 tegninger, grafiske værker og fotografier, som Kobberstiksamlingen i dag rummer. Den aktuelle donation betyder samtidig, at Kobberstiksamlingen kan blive perspektiveret med væsentlige lån af værker fra ind- og udland.

Museumsdirektør Karsten Ohrt udtaler
”Kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst er ud over sit enorme volumen også af meget høj international kaliber. Det er derfor en stor glæde, at OAK Foundation Denmark kommer os i møde på denne måde og dermed sikrer, at vi kan fortsætte det øgede fokus på samlingen til fordel for såvel forskningen som museets gæster. Vores satsning er samtidig helt i tråd med tidens voksende interesse for kunst på papir. Tegninger, grafik og fotografi er i den grad i vælten, og her er det oplagt, at vi med en så rig samling i huset bidrager til synliggørelse af dette kunstneriske felt.”

Nye udstillinger: Fotokunst …
Den 27. marts åbner udstillingen ”Fotografier”, som med sine 250 værker fokuserer på de store spring i fotografiets metode og virkning, som antager mange former i det 20. århundrede og frem til i dag. Fra det eksperimenterende og abstrakte over det konceptuelle til det fortællende, hvor kunstneren iscenesætter sig selv som billedets hovedaktør. Udstillingen tæller værker af bl.a. Man Ray, Albert Mertz, Lene Adler Petersen, Poul Gernes, Elke Krystufek, Sigmar Polke, Mike Kelley, Sarah Lucas, Wolfgang Tillmans og Dash Snow. Udstillingen vises frem til den 29. august.

… og Picasso
Efterårets udstilling i Kobberstiksamlingen stiller skarpt på sjældent sete tyngdepunkter i Pablo Picassos grafiske produktion tilføjet et kræsent udvalg af originaltegninger. De godt 80 værker leverer nedslag i Picassos mangfoldige univers – fra hans tidlige produktion med sociale og symbolistiske undertoner omkring 1900 over den kubistiske periode omkring 1910 frem mod hans løse tilknytning til den surrealistiske bevægelse i 20’erne og gryende politiske engagement i 30’erne. Udstillingen tegner således et billede af en kunstnerisk sværvægter, der om nogen favner den ubønhørlige strøm af opbrud og nybrud, der præger den vestlige kunst i det 20. århundrede. Udstillingen vises i perioden 16. oktober 2010 – 27. februar 2011.

Fakta om Den Kongelige Kobberstiksamling
Den Kongelige Kobberstiksamling har landets største samling af kunstværker på papir og repræsenterer samtidig et bredt udsnit af næsten 700 års europæisk kunst. Samlingen udspringer af de kongelige samlinger, og dens historie kan spores tilbage til 1520’erne, da den tyske kunstner Albrecht Dürer forærede Christian II et udvalg af sine bedste grafiske tryk. De danske konger udbyggede samlingen med vægtige erhvervelser frem til 1843, hvor hele kunstsamlingen overgik til at være offentligt tilgængelig. Da Statens Museum for Kunst stod færdigt i 1896, flyttede Kobberstiksamlingen ind på Sølvgade. Siden er den blevet markant udvidet med nye erhvervelser og donationer, ligesom museet gennem de sidste 30 år har udvidet samlingen med et stort udvalg af fotografisk kunst. Værker fra Kobberstiksamlingen udstilles sjældent over længere perioder, da kunst på papir ikke tåler længere eksponering i lys. I Kobberstiksamlingens Studiesal er det til gengæld muligt for museets gæster efter aftale at nærstudere tegninger, akvareller, skitsebøger, fotografier og alle former for grafisk kunst fra Kobberstiksamlingens magasiner.

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo