Presse

Billeder (fra venstre): Hendrick Goltzius. Den store fanebærer, 1587. Den Kongelige Kobberstiksamling. Hendrick Goltzius. De fire himmelstormere - Ikaros, 1588. Den Kongelige Kobberstiksamling. Hendrick Goltzius. Den Store Herkules, 1589. Den Kongelige Kobberstiksamling.

Udstilling | Nyt om kunsten | 30.sep.2009

NY SÆRUDSTILLING. Det kunstfærdige billede på Statens Museum for Kunst

Et overset men fængslende kapitel i europæisk kunst foldes ud, når Den Kongelige Kobberstiksamling sætter fokus på de helt spæde år i hollandsk kunst. Med et righoldigt udvalg af grafiske værker af Haarlem-manieristerne tegner udstillingen et billede af den generation af kunstnere, der gik forud for de i dag nok så kendte guldaldermalere i Holland. Raffinement, virtuositet og ekstreme visuelle virkemidler er i højsædet i de mere end 70 værker på udstillingen. De vidner om en kunstnerisk produktion, som er helt på højde med og fik enorm betydning for Rembrandt og de andre hollandske guldaldermalere. Samtidig stiller udstillingen skarpt på Haarlem-manieristernes tilgang til grafikkens dobbelte rolle som både reproduktion og selvstændigt kunstnerisk udtryk, hvor kunstnerne i kollegial kappestrid ofte overgik både hinanden og deres forlæg – og ad den vej tilførte grafikken helt nye metoder.

Det kunstfærdige billede
Haarlem-manieristerne 1580-1600
Statens Museum for Kunst
10. oktober 2009 – 17. januar 2010

Florissante Haarlem
Efter løsrivelsen fra Spanien voksede Haarlem i 1580’erne op som det førende kunstneriske centrum i den unge Nederlandske Republik. Centralt i denne opblomstring stod kunstnerne Karel van Mander, Cornelis Cornelisz van Haarlem og ikke mindst Hendrick Goltzius. Sammen dannede de en studiekreds, der blev afsættet for den såkaldte Haarlem-manierisme. Deres særlige billedsprog var kendetegnet ved en stærk stilbevidsthed og kultiveret elegance samt dyrkelsen af et udtryk, der prioriterer det kunstfærdige over det naturalistiske. Her er overdrevent svulmende muskelmænd, voldsom dramatik, vild fantasi og en sjælden detaljerigdom. Udgivelsen af kobberstikkene betød samtidig, at Haarlem-manieristernes værker hurtigt blev tilgængelige for flere, endda til en lav pris, og at deres særkende blev spredt også til de efterfølgende generationer af kunstnere i Nederlandene. Spredningen af grafik gik desuden hånd i hånd med den gryende teoretisering af kunsten, der kendetegner 1500-tallet.

Original og kopi
Udstillingen på Statens Museum for Kunst har kobberstikkeren og forlæggeren Hendrick Goltzius (1558-1617) som sit naturlige omdrejningspunkt. Det var i hans værksted, at de haarlemske grafikere udviklede deres unikke kobberstikstil, ligesom det var hans forlag, der udgav størstedelen af de mange tryk i de år, hvor Haarlem-manierismen var på sit højeste. Sammen med kollegaer og elever reproducerede Goltzius selv en lang række kunstværker af de internationale mestre, ikke mindst de italienske. Men som udstillingen viser, udviklede reproduktionsstikket hos Haarlem-manieristerne sig hurtigt til en særlig og selvstændig kunstform, hvor grafikeren blev bedømt på sin tekniske opfindsomhed og evne til at fortolke forlægget og tilføre sin egen kunstneriske ekspertise og skaberkraft til værket. Kobberstikkerne konkurrerede indbyrdes, og deres stik opnåede snart en paradoksal selvstændighed, som blev understreget af, at flere af de samtidige malende kunstnere benyttede dem som forlæg for egne værker. I den danske kirkekunst fra 1580 til 1700 genfinder man således også den haarlemske grafiks stilmæssige udtryk i som udskårne eller malede figurer i talrige altertavler, prædikestole og epitafier.

Fra Christian 4.s samling
Udstillingen på Statens Museum for Kunst viser i alt 72 værker, som er et udvalg af den udsøgte samling af nederlandsk grafik i Den Kongelige Kobberstiksamling, suppleret med enkelte værker fra museets maleri- og skulptursamling. Museets samling af nederlandsk manierisme blev etableret under Christian 4., der i overensstemmelse med tidens internationale hofkultur lod sine slotte smykke med manierismens værker, som han næsten udelukkende anskaffede fra Nederlandene.

Bogudgivelse
I anledning af udstillingen udgiver Statens Museum for Kunst et rigt illustreret katalog, der introducerer Haarlem-manieristerne.
Det kunstfærdige billede. Haarlem-manieristerne 1580-1600.
Forord af Karsten Ohrt og hovedartikel af David Burmeister Kaaring.
56 sider. Dansk med engelsk oversættelse.
Pris: 58 DKK. Kan købes i museets boghandel.
ISBN: 978-87-92023-39-1

Den Kongelige Kobberstiksamling
Med udstillingen ”Det kunstfærdige billede. Haarlem-manieristerne 1580-1600” fortsætter Statens Museum for Kunst den serie af udstillinger og publikationer, der har til hensigt at sætte øget fokus på det kunstneriske felt, som Den Kongelige Kobberstiksamling repræsenterer. Med to årligt tilbagevendende udstillinger og dertilhørende kataloger er det museets ambition i højere grad at synliggøre de mange facetter, der ligger i kunst på papir. Udstillingerne såvel som katalogerne vil alle tage afsæt i museets forskning og den rige samling af over 240.000 tegninger, grafiske værker og fotografier, som Den Kongelige Kobberstiksamling i dag rummer. Der bliver med andre ord tale om markante nedslag i 700 års kunst, som i flere af udstillingerne vil blive perspektiveret med væsentlige indlån fra ind- og udland. Revitaliseringen af museets kobberstiksamling indledtes i foråret med Jakob S. Boeskovs udstilling ”Siggimund”, og næste år følger museet op med udstillinger af dansk og international fotografi samt tegninger og grafik af Picasso.

6. oktober fra kl. 11:
2 x pressemøde på udstillingerne
Nature Strikes Back
og Det kunstfærdige billede Haarlem-manieristerne 1580-1600

Udstillingen er støttet af
Beckett-Fonden

For yderligere oplysninger:

Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949
E jakob.fibiger_@_smk.dk

Udstillingstilrettelægger
David Burmeister Kaaring
E david.b.kaaring_@_natmus.dk

Senest opdateret: 19.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo