Presse

Christian Schmidt-Rasmussen: Langt om længe fandt menneskeheden en måde at overvinde døden, 1998.

Udstilling | Nyt om kunsten | 30.sep.2009

NY SÆRUDSTILLING. Nature Strikes Back på Statens Museum for Kunst

I anledning af FN’s klimakonference i København åbner Statens Museum for Kunst en ny og omfattende udstilling, der skildrer menneskets relation til naturen gennem århundreders kunst. Med en perlerække af værker af nogle af kunsthistoriens absolutte sværvægtere leverer udstillingen en højaktuel og formidlingsstærk fortælling om menneskets skiftende natursyn fra antikken og frem til i dag.

Nature Strikes BackStatens Museum for Kunst10. oktober 2009 – 7. marts 2010

 

Naturen som historieGennem historien har mennesket forstået naturen forskelligt til forskellige tider. I middelalderen var naturen mest af det onde og mennesket prisgivet dets luner, som kun Gud kunne beskytte os imod. Denne forståelse erstattes af et mere positivt natursyn i renæssancen, hvor man begynder at opfatte naturen som en nyttig resurse, der kan beherskes. En tankegang, som i moderne tid bliver stadig mere prægnant. Her anses naturen som uudtømmelig og mulig at betvinge og helt underlægge de menneskelige behov. Efter godt 150 år med rovdrift, forurening og andre ulykker indtræder i slutningen af 1900-tallet et nyt billede af naturen som det svage offer, der skal beskyttes. I dag er vi nået den traumatiske erkendelse, at naturen blot reagerer på det, vi udsætter den for, og at den så at sige slår igen uden smålig skelnen til menneskets behov.

 

En kunstvandring gennem tidernes natursynUdstillingen ”Nature Strikes Back” på Statens Museum for Kunst har som ambition at perspektivere vores egen tids forhold til naturen ved at fortælle historierne om, hvordan den vestlige kultur gennem tiden har forstået naturen på forskellig vis. Med omkring 110 værker fra stort set hele kunsthistorien giver udstillingen en visuel fortælling om de vekslende natursyn fra antikken og den religiøse dommedagsretorik i middelalderen over barokkens iscenesættelse af naturen til nutidens nødvendige forsøg på at skabe nye måder at relatere til naturen på.

 

Kendte værker i nye sammenhængeUdstillingen favner bredt. Maleri, skulptur, tegninger og grafiske værker fra godt og vel 2.000 år af kunstens historie er nøje iscenesat med henblik på at fremhæve de poetiske og symbolbårne forestillinger om relationen mellem menneske og natur, som den gør sig gældende i billedkunsten. Her er værker af nogle af kunsthistoriens hovedskikkelser, fra Mantegna, Dürer, Bruegel d. Ældre, Tizian og Rubens over Cezanne, Braque og Asger Jorn til Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Per Kirkeby og Olafur Eliasson. Der er dog tale om andet og mere end blot en parade af kunsthistoriens store ikoner. Udstillingen kaster nemlig et friskt blik på den kunst, vi måske troede, vi kendte så godt. Værkerne læses ind i udstillingens overordnede tematik, således at de opleves i en særlig optik: Nemlig som både enestående og sammenhængende udsagn fra historien om menneskets opfattelse af naturen.

 

Formidlingsstærk iscenesættelse
Udstillingens mange værker er iscenesat i tematiske kapitler, der leverer visuelle nedslag i de mest markante skift i menneskets foranderlige natursyn. Fortællingen er et afgørende og bærende element i udstillingen. Som noget helt nyt indledes hvert tema af en animationsfilm, hvori udstillingens tilrettelæggere introducerer og diskuterer det pågældende emne, ligesom de giver analyser af udvalgte værker. Udstillingens scenografi tilstræber en visuelt stram ramme for at skabe ro omkring de mange forskellige kunstneriske udtryk samt tematikker, teknikker, medier og tidsaldre, som udstillingen spænder over.

 

Klima til debat
Udstillingen vises i anledning af FN’s klimakonference i København senere i år. Statens Museum for Kunsts ambition med udstillingen er at afsøge de historiske forudsætninger for vores natursyn, som det kan aflæses i billedkunsten. Snarere end at levere videnskabelig ekspertviden om de aktuelle klimatiske forhold, er det udstillingens intention at vise, hvordan den vestlige verden gennem tiden har indlæst naturen i forskellige verdensbilleder og handlet med naturen på dette grundlag. Netop ved at pege på foranderligheden i menneskets relation til naturen kommenterer og perspektiverer udstillingen den aktuelle klimakrise.

 

Bogudgivelse
I anledning af udstillingen udgiver Statens Museum for Kunst katalog
Nature Strikes Back. Menneskets forhold til naturen set gennem vestlig kunst
Forord af Karsten Ohrt. Hovedartikler af Hanne Kolind Poulsen og Henrik Holm. Specialartikel af Jacob Wamberg
164 sider, rigt illustreret.
Pris 168 DKK. Kan købes i museets boghandel.               
ISBN: 978-87-92023-36-0

 

6. oktober fra kl. 11:
2 x pressemøde på udstillingerne
Nature Strikes Back
og
Det kunstfærdige billede Haarlem-manieristerne 1580-1600

 


Udstillingen er støttet af
Bikubenfonden
og
Kulturministeriets andel af Tips- og lottomidlerne

 

For yderligere oplysninger:
Pessekoordinator
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949
E jakob.fibiger_@_smk.dk

 

 

Museumsinspektør
Hanne Kolind Poulsen
T +45 3374 8512
E hanne.kolind_@_smk.dk

 

Museumsinspektør
Henrik Holm
T +45 2262 0519
E henrik.holm_@_smk.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 19.jun.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo