Presse

Wilhelm Freddie. Det definitive afslag på anmodningen om et kys, 1949. Sort-hvid film, udført i samarbejde med Jørgen Roos. Cimbria Film, København.

Udstilling | Nyt om kunsten | 17.feb.2009

NY SÆRUDSTILLING. Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet!

Skandaleombrust, provokerende, notorisk selviscenesættende og visionær. Wilhelm Freddie er et regulært enmandskapitel i dansk kunst. En kunstner, der i sin konstante opposition til tidens etikette lod sig inspirere af nye strømninger på den internationale kunstscene, og som blev en af surrealismens hovedskikkelser i Norden og resten af Europa. Den store udstilling på Statens Museum for Kunst markerer 100-året for Freddies fødsel. Med mere end 150 værker, deriblandt reproduktion af flere bortkomne værker, præsenterer udstillingen samtlige facetter af Freddies livsværk og tegner et billede af en kunstner, der i dag er blevet en klassiker i dansk kunsthistorie, men hvis originale livtag med menneskets eksistens stadig fremstår friskt og flabet.

Wilhelm Freddie
Stik gaflen i øjet!
Statens Museum for Kunst 28. februar – 1. juni 2009

Kontroversiel og revolutionær
Mere end nogen anden kunstner står Wilhelm Freddie (1909-1995) i dag som dansk kunsts enfant terrible. En kunstner, som fra start til slut havde eksperimentet som sit livsværk, og som gang på gang og yderst selvbevidst søgte den direkte konfrontation med tidens bornerthed og dobbeltmoral med skandaler, beslaglæggelser, udstillingscensur og hele to fængselsdomme til følge. Men eksperimentet og provokationen var aldrig et mål i sig selv. Bag Freddies originale og virtuose afsøgning af kunstens muligheder samt hans vedblivende kredsen om det erotiske begær og den menneskelige seksualitet lå en ambition om at tale direkte til sin beskuer. I tråd med hans surrealistiske kollegaers arbejder var Freddies kunst rundet af et idealistisk projekt om at skabe en kunst, der kunne frisætte menneskets inderste natur, og hvis undergravende kraft kunne vække sin beskuer fra den bevidstløse slumren og revolutionere den samfundsmæssige virkelighed.

En ener
Wilhelm Freddie er ubetinget den mest markante kunstner inden for den skandinaviske surrealisme. Modsat mange af sine samtidige kollegaer orienterede han sig tidligt mod de nye strømninger på den internationale kunstscene. Fra omkring 1930 arbejdede han i tæt dialog med den surrealistiske bevægelse, bl.a. André Breton og Salvador Dalí, og meget hurtigt blev han en hovedskikkelse på udstillinger i Norden, ligesom han deltog i surrealistiske udstillinger i Europa. Udstillingen på Statens Museum for Kunst udfolder hele Freddies surrealisme, som nok var inspireret af impulserne udefra, men som samtidig var umiskendeligt hans egen.

Glemte sider frem i lyset
Ligesom med resten af surrealismen har der indtil nu været en tendens blandt kunsthistorikere til at behandle Wilhelm Freddie inden for meget traditionelle rammer og med særligt fokus på den maleriske produktion. Fra de tidlige år til den sene produktion. Udstillingen på Statens Museum for Kunst samler også et righoldigt udvalg af Freddies malerier, collager og skulpturer gennem tiden, både absolutte hovedværker og sjældent sete værker fra privatsamlinger. Men som noget nyt stilles der samtidig skarpt på de mere ukendte sider af Freddies kunst som hans film, happenings, fotokunst, kjoledesign og vinduesudsmykninger. Derudover vises en række reproduktioner af tabte værker, ligesom museet i første del af udstillingsperioden genopfører Freddies ballet Kærlighedens triumf for første gang siden 1940. Som sådan giver udstillingen et helstøbt billede af en kunstner, der konstant gik på tværs. En kunstner, som på mange måder foregriber eftertiden ved at udfordre kunstarterne, afprøve nye medier og spille dem ud imod hinanden og blande deres specifikke særtræk.

Surrealistisk scenografi
Udstillingen skiller sig markant ud fra traditionelle retrospektive præsentationer ved at undvige en typisk kronologisk ophængning. De mange værker præsenteres i stedet i tematiske grupper, der er sammensat på tværs af tid, og som belyser hovedtrækkene hos Freddie. Udstillingsarkitekt Elisabeth Topsøe står bag udstillingens scenografi, som er inspireret af surrealisternes egne udstillinger fra 1930’erne til 1950’erne. Her eksperimenterede surrealisterne med organiske former, rumlige foldninger, såkaldt vaginalarkitektur samt andre alternative og sanseligt forførende måder at iscenesætte deres værker på. Udstillingens farvesætning tager på samme vis afsæt i surrealisternes optagethed af det kødelige og kropslige.

Ud over en indholdsrig guide er der i hver af de to udstillingshaller integreret en interaktiv formidlingsplatform, hvor publikum selv kan gå på opdagelse i materiale fra Wilhelm Freddies arkiv blandt meget andet.

Wilhelm Freddie online
Samtidig med udstillingens åbning lancerer Statens Museum for Kunst en stor portal på museets hjemmeside. Her kan man udforske Wilhelm Freddies univers gennem interaktive grundplaner og fordybe sig i Freddies værker før og efter besøget. Derudover kan man bl.a. se film om og af Freddie, høre gamle radiointerviews, downloade podwalks samt opleve Freddies værker i sammenhæng med værker af andre store kunstnere.
Se mere på www.smk.dk fra 28. februar.

Bogudgivelse
I anledning af udstillingen udgiver Statens Museum for Kunst en stor bog, der giver overblik og indblik i Wilhelm Freddies mangfoldige univers.
Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet!
280 sider, rigt illustreret
Hovedartikel af Dorthe Aagesen. Derudover artikler af Mikkel Bolt, Mary Ann Caws, Anne Middelboe Christensen, Karen Westphal Eriksen, Rune Gade, Nikolaj Lübecker, Karsten Ohrt, Michael Richardson og Mette Houlberg Rung.
Derudover rummer bogen også et større arkiv med biografi, foredrag samt en række manuskripter til film og ballet.
Pris: 298 DKK
ISBN 978-87-92023-28-5

Udstillingen er støttet af
Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, Ny Carlsbergfondet, Montana og Valhal Corp.

Udstillingen vises efterfølgende på KUNSTEN Museum for Moderne Kunst Aalborg fra den 19. juni.

PRESSEMØDE:
24. FEBRUAR KL. 11 PÅ MUSEETS SCENE

For yderligere oplysninger:
Pressekoordinator
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949
E jakob.fibiger_@_smk.dk

Museumsinspektør
Dorthe Aagesen
T +45 3374 8533
E dorthe.aagesen_@_smk.dk

Senest opdateret: 19.jun.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo