Presse

Billeder (fra venstre): Hesteofringen, 1970 (i samarbejde med Lene Adler Petersen og Henning Christiansen). Re-modelling the World again again again, 2007. Foto: Jørgen Schytte & York Wegerhoff

Udstilling | Nyt om kunsten | 26.mar.2010

NY UDSTILLING. Bjørn Nørgaard fra A til Z

Fra samfundsrevser og hesteslagter til akademiprofessor og dekoreret hofkunstner. Grove forsimplinger er fristende, når man kigger tilbage på Bjørn Nørgaards kunstneriske virke gennem snart 50 år. Forårets store særudstilling på Statens Museum for Kunst graver spadestikket dybere. Med 115 værker giver udstillingen for første gang et samlende og anskueligt billede af Nørgaards alsidige arbejde fra 1960´erne til i dag. Samtidig trækker den en rød tråd i billedhuggerens på overfladen modsætningsfyldte livsværk – fra Børs-aktionen og den herostratisk berømte Hesteofring i de tidlige år til Nørgaards vidt forgrenende afsøgninger af skulpturens grammatik og hans vedvarende dialog med traditionen og globalkulturen. Fra A til Z tegner udstillingen som sådan et billede af en kompromisløs kunstner, der konstant udfordrer de gængse forestillinger om kunsten og insisterer på dens sociale relevans.


Bjørn Nørgaard
Re-modelling the World
Statens Museum for Kunst
16. april – 24. oktober 2010

PRESSEMØDE den 13. april kl. 11 ved museets Scene. Med bl.a. Bjørn Nørgaard

Ned fra piedestalen
Bjørn Nørgaard (f. 1947) har været en af de mest markante skikkelser i dansk kunst siden debuten i 1965. Som del af den eksperimenterende kunstscene gik han radikalt, provokatorisk og yderst selvbevidst til værks i omformuleringen af kunsten og særligt dens forhold til institutionerne og virkeligheden. Eksperimentet og provokationen har dog aldrig været et mål i sig selv, ligesom kunsten på intet tidspunkt var et rent internt anliggende. Kunsten skulle i stedet ned fra piedestalen og ud af isolationen. Nørgaards arbejde har lige siden vist et vedholdende engagement i forholdet mellem kunsten og verden, ikke mindst gennem talrige værker, der udfordrer og omformer det offentlige rum.

Mangfoldighed og involvering
Bjørn Nørgaards kunstneriske metier er kolossal i sit omfang og stritter i mange retninger. Det gælder for så vidt både hans arbejdsmetode, materialebrug og de emner, han italesætter og kropsliggør i sine værker. Som en kunstner af og i sin tid navigerer Nørgaard højt som lavt i den globaliserede verdens eskalerende informationsstrøm, således at hans samlede værk med et nærmest encyklopædisk vingefang rækker ud til såvel dagligdagen som den store historie, religionen, mytologien og kunsthistorien. Det etiske og politiske er fast forankret i Nørgaards humanistiske ståsted, men snarere end at drage konklusioner og sætte punktum i sin kunst inviterer han beskueren til at aktivere sin egen viden og holdning.

Re-modelling the World
Et gennemgående udgangspunkt for hele Bjørn Nørgaards livsværk er menneskets fundamentale tendens til at forstå verden gennem strukturer. Det være sig visuelle og matematiske systemer eller kulturelle tegn og koder, som Nørgaard blotlægger og afprøver for endelig at sætte brudstykker af dem sammen på nye måder. Som sådan piller han verden fra hinanden og genmodellerer den. Kunsten river os ud af vores normalverden og rutinesyn. Vi genkender det, vi ser, og så alligevel ikke, og værket bliver i stedet en åbning mod nye former og betydninger og dermed et afsæt for nye vinkler og diskussioner.

Udstillingen
Udstillingen på Statens Museum for Kunst er den første store retrospektive præsentation af Bjørn Nørgaards værk i 25 år og selvsagt den første, der inddrager værker fra de tidlige år og frem til hans seneste produktion. Med 115 værker præsenterer udstillingen samtlige facetter af Nørgaards kunstneriske praksis. Her er skulpturer, installationer, aktioner, film og grafik, ligesom udstillingen tæller både absolutte hovedværker og sjældent sete værker fra privatsamlinger. Såvel forløb som scenografi i udstillingen er inspireret af Nørgaards egne metoder og motivgrupper. Den gennemgående kronologiske præsentation understøttes således scenografisk af fem ledemotiver, som refererer til symbolske tegn eller greb, der er mere eller mindre gennemgående i Nørgaards kunst. Sidst men ikke mindst ledsages udstillingen af en omfattende og billedrig guide, som publikum kan konsultere under og efter besøget.

Bogudgivelse
I anledning af udstillingen udgiver Statens Museum for Kunst en stor bog, der giver overblik og indblik i Bjørn Nørgaards kunstneriske virke.
Bjørn Nørgaard. Re-modelling the World.
193 sider, rigt illustreret.
Forord af Karsten Ohrt. Hovedartikel og billedflow af Birgitte Anderberg. Derudover specialartikler af Lise Skytte Jakobsen, Lars Bang Larsen, Peter van der Meijden, Birgitte Thorsen Vilslev og Tania Ørum.
Bogen rummer desuden en omfattende, illustreret biografi samt bibliografi.
Pris: 198 DKK
ISBN 978-87-92023-43-8

Udstillingen er støttet af
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond, Augustinus Fonden, Montana, Ny Carlsbergfondet, Nørgaard paa Strøget, Fehrs Fond i Odense, Konsul George Jorck & Hustru Emma Jorcks Fond, Toyota-Fonden og Krista og Viggo Petersens Fond.

For yderligere oplysninger:

Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
jakob.fibiger_@_smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949

Museumsinspektør
Birgitte Anderberg
E birgitte.anderberg_@_smk.dk
T +45 3374 8546

Senest opdateret: 19.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo