Presse

Billeder (fra venstre): Christian Lemmerz, 2009. Foto: Linn Sandholm. Grav (detalje), 2009. Foto: Linn Sandholm. Legeme, 2009. Foto: Linn Sandholm

| 7.maj.2009

NY UDSTILLING. Christian Lemmerz på Statens Museum for Kunst

Husk, at du skal dø! Christian Lemmerz’ nye udstilling på Statens Museum for Kunst trodser tidens enøjede dyrkelse af det tempofyldte og ungdommelige. Med en række helt nye værker i bronze har billedhuggeren skabt en monumental, nærmest kapelagtig ruminstallation, der hylder langsomheden og kredser om døden som både uomgængelig finale og kulturbærende kraft.

Christian Lemmerz
LARGO
Statens Museum for Kunst
16. maj 2009 – 6. marts 2010

Ny bevægelse i heavy metal
Hos den tyskfødte, danske billedhugger Christian Lemmerz (f. 1959) mødes nutiden kritisk med klassisk dannelse og romantisk vid. Døden og forgængeligheden har siden debuten i 1982 været et altovervejende tema i kunstnerens produktion. Hvad enten det har været med de notoriske grisekroppe i forrådnelse eller i de senere års originale fortolkninger af massemediernes voldsomme billedbombardement, har Lemmerz kompromisløst kredset om et af de få tilbageværende tabuer i den vestlige kultur: nedbrydningen, forfaldet og den fysiske død.

Udstillingen LARGO er ingen undtagelse. Og alligevel er der både materialemæssigt og refleksivt tale om en afgørende ny udvikling i Lemmerz’ værk. Det er således første gang, at Lemmerz har arbejdet med bronze i så store skalaer. Udstillingens værker vejer alle mellem et halvt og et helt ton. Samtidig har han udvidet sit foretrukne emne i en mere kulturteoretisk retning. De nye værker skildrer døden i al dens banalitet, både som konkret afslutning på det fysiske liv og som eksistentiel tomhed og fravær. Men med sin næsten sakrale stemning peger udstillingen også forsonende på døden som selve kulturens oprindelse, som den uomgængelige faktor, der giver anledning til vores længsel og stræben efter at tænke ud over livets begrænsede horisont.

LARGO
LARGO er skabt særligt til Statens Museum for Kunsts rammer og er tænkt som en sammenhængende skulpturel installation bestående af i alt syv store relieffer og fem fritstående skulpturer. Udstillingens titel slår en stemning an, ligesom i musikken, hvor largo er en tempoangivelse, der betegner den brede, langsomme bevægelse, der som oftest ligger til grund for de højtidelige, sørgmodig og elegiske melodier. På samme vis er alvoren, tyngden og langsomheden nedfældet i både udstillingens format og værkernes materiale.

Værkerne refererer alle til det kristne begravelsesritual og dets rekvisitter. Symbolikken er næsten påtrængende og konfronterer beskueren direkte med det store stræk mellem fødsel og død. Her er bl.a. et overdimensioneret foster, en hermetisk lukket kiste, en stor klokke uden knebel og en gylden blomst, der ligger direkte på gulvet som et afhugget hoved. De syv relieffer refererer til skabelsesberetningens syv dage, her dog poetisk forskudt til at handle om skabelsens fortrængte nætter, hvor mørket og døden tager form.

Kunstneren som præst
Som sådan drager udstillingen ikke uden ironi sammenligninger mellem udstillingsrummet og kirkerummet. Lemmerz har fra første færd tænkt beskueren ind i sin skulpturelle installation og skabt afsæt for en sansende erfaring, der sætter krop og tanke i bevægelse. Som modspil til det hurtige og overfladiske forbrugersamfund fremstår LARGO med en nærmest religiøs autoritet, hvor værkernes samspil med arkitekturen og lyset skaber et spirituelt rum.

Om kunstneren
Christian Lemmerz er født i Karlsruhe i Tyskland. Han er uddannet som billedhugger på kunstakademiet i Carrara i Italien (1978-82). I 1982 slog Lemmerz sig ned i København, hvor han gik på Kunstakademiet frem til 1986. Parallelt var han tilknyttet arbejdsfællesskabet Værkstedet Værst, der også talte kunstnere som Erik A. Frandsen og Lars Nørgaard. Fra 1985 har Lemmerz gennemført adskillige projekter sammen med maleren Michael Kvium.

Lemmerz har markeret sig på en lang række udstillinger, primært i Europa og USA, bl.a. Bruxelles, Köln, Barcelona, Haag, Paris, Toronto, São Paolo og New York. Han er repræsenteret  på The Saatchi Collection i London samt flere museer i Danmark, især AROS, Horsens Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst. Lemmerz har desuden modtaget en række legater og priser, senest i foråret hvor han modtag den højeste udmærkelse til en dansk billedhugger Thorvaldsen Medaljen.

Katalog
I anledning af udstillingen udgiver Statens Museum for Kunst et katalog, der ud over en fyldig introduktion til udstillingen også billeddokumenterer kunstnerens arbejde med de store bronzeskulpturer på skibsstøberiet C.C. Jensen A/S og Skulpturstøberiet i Svendborg.
Forord af Karsten Ohrt og hovedartikel af Birgitte Anderberg.
LARGO
48 sider, rigt illustreret.
Pris: 88 DKK
ISBN 978-87-92023-33-9

Udstillingen vises i salene i afsnit 120. Gratis entré.

Udstillingen er støttet af Nykredit.
Projektet er støttet af Kunstrådets Billedkunstudvalg.

Interview med Christian Lemmerz kan aftales på:
T +45 3374 8474

For yderligere oplysninger:
Pressekoordinator
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949
E jakob.fibiger_@_smk.dk

Museumsinspektør
Birgitte Anderberg
T +45 3374 8546
E birgitte.anderberg_@_smk.dk

Senest opdateret: 19.jun.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo