Presse

(Fra venstre):

Udstilling | Nyt om kunsten | 5.okt.2010

NY UDSTILLING: Picasso. Fortællinger fra labyrinten

En af kunsthistoriens absolutte sværvægtere foldes ud til fulde på Statens Museum for Kunst i Kobberstiksamlingens omfattende udstilling om Pablo Picasso. Med godt 110 værker tegner udstillingen udviklingslinjerne i Picassos mangfoldige og sprudlende univers gennem tyngdepunkter i hans grafiske produktion samt et kræsent udvalg af originaltegninger.

Den Kongelige Kobberstiksamling
Picasso. Fortællinger fra labyrinten
Statens Museum for Kunst
16. oktober 2010 – 27. februar 2011

PRESSEMØDE: 13. oktober kl. 11 fra museets biograf.

Modernismens mester
Pablo Picasso (1881-1973) rager i den grad op i den til tider uoverskuelige strøm af nybrud og opbrud, der præger billedkunsten i den første halvdel af det 20. århundrede. Mere end nogen anden kunstner formåede Picasso igen og igen at genopfinde sit kunstneriske udtryk. Eksperimentet blev hans livsværk, og hans kolossale og vidtrækkende produktion vidner om en kunstner, der var usædvanlig ferm til at tilegne sig de nye strømninger i kunsten og omsætte dem i et sprog, der umiskendeligt var hans eget.

Udstillingen
Gennem en kronologisk præsentation leverer Kobberstiksamlingens nye udstilling vægtige nedslag i nogle af de mest vigtige perioder i Picassos livsværk. Fra hans tidlige produktion med sociale og symbolistiske undertoner i starten af århundredet og hans kubistiske gennembrud omkring 1910, over hans optagethed af klassicismen og senere løse tilknytning til den surrealistiske bevægelse og frem til hans gryende politiske engagement i 30’erne og hans mere rene formsprog umiddelbart efter Anden Verdenskrig.

Det er således billedet af Picasso som den ukuelige innovatør, der gør sig gældende i udstillingen. Og frem for alt viser den, at Picassos meritter inden for det grafiske medie og i tegnekunsten absolut ikke viger tilbage for eksempelvis hans malerkunst, når det gælder originalitet og håndværksmæssig tæft.

Labyrintiske fortællinger …
Særlig central i udstillingen er den berømte Vollard-suite (1930-37), som Picasso udførte på et tidspunkt, hvor han flirtede med surrealismens idéer om en kunst løsrevet fra fornuftens kontrol og styring. Udstillingen viser 38 af de i alt 100 grafiske blade fra serien, som opsummerer nogle gennemgående temaer i Picassos kunst. Bl.a. hans forkærlighed for antikkens kunst og mytologi, som i serien blandes sammen med tyrefægtningsscener og andre af Picassos yndlingsemner i et frodigt, surreelt sammensurium. Samtidig peger Vollard-suitens desorienterende og labyrintiske forløb på Picassos vedholdende interesse for begrebet tid.

... og Franco på en gris
Udstillingen udspringer af den seneste forskning i Picassos kunst på papir. Som noget nyt peger den på, at det politiske aspekt får konsekvens for Picassos kunstneriske udtryk allerede i slutningen af 1920’erne. Her kølner hans fascination af klassicismen, da den bliver det foretrukne formsprog blandt de totalitære politiske bevægelser i Europa. Mere udtalt politiske er de to grafiske blade Francos løgn og drøm (1936-39), som også indgår i udstillingen. Med en tegneserielignende og udpræget satirisk streg skildrer Picasso her general Franco som en komisk ridder, en moderne Don Quijote, der rider på en gris.

Bogudgivelse
I anledning af udstillingen udgiver Statens Museum for Kunst kataloget
Picasso. Fortællinger fra labyrinten.
Artikel af Thomas Lederballe med forord af Karsten Ohrt.64 sider, rigt illustreret. Dansk med engelsk oversættelse.
Pris: 68 DKK. Kan købes i museets boghandel.ISBN: 978-87-92023-48-3

Kobberstiksamlingens udstillinger er støttet af
Oak Foundation Denmark

PRESSEFOTOS kan downloades fra http://pressefotos.smk.dk


For yderligere oplysninger:

Pressansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 3374 8474
M +452961 6949
E jakob.fibiger_@_smk.dk

Museumsinspektør
Thomas Lederballe
T +45 3374 8534
E thomas.lederballe_@_smk.dk

Senest opdateret: 19.jun.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo