Presse

Bag om | Nyt om kunsten | 17.maj.2011

Nyt center for teknisk kunsthistorie skal sikre den fælles kulturarv

Tre samarbejdspartnere – Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Kunstakademiets Konservatorskole – etablerer nu et helt nyt center med speciale i teknisk kunsthistorie, der bl.a. kan være med til at afklare tvivlsspørgsmål om kunstværkers ægthed.

20 mio. kr. til teknisk kunsthistorie
Teknisk kunsthistorie er konservatorers, naturvidenskabsfolks og kunst- og kulturhistorikeres forskning i og viden om kunstværkers tilblivelse, maleteknikker og materialebrug. Et eksempel var i 2006, hvor Statens Museum for Kunst kunne udpege Rembrandt som ophavsmanden til to malerier fra museets samlinger. Det er den type undersøgelsesmetoder, der nu bliver samlet og systematiseret i det nye center – CENTER FOR KUNSTTEKNOLOGISKE STUDIER OG BEVARING.

Det er VELUX FONDEN OG VILLUM FONDEN, der har bevilget et 20 mio. kr.til etableringen af centeret, der åbner 1. juli i år.

En international kapacitet
Center for Kunstteknologiske Studier og Bevaring eller CATS (Centre for Art Technological Studies and Conservation) opererer på tværs af de gængse discipliner og forener på sjælden vis naturvidenskab og humanistiske studier. Partnerskabet mellem Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Kunstakademiets Konservatorskole samt målrettede samarbejder med andre institutioner og eksperter danner grobund for, at centeret bliver en internationalt førende kapacitet, der gennem nye og avancerede naturvidenskabelige metoder og kunst- og kulturhistorisk forskning kan optimere behandlingen og fremtidssikringen af billedkunsten. CATS vil desuden yde analytisk konsulentbistand til andre institutioner, ligesom centeret vil engagere sig i en række fondsstøttede EU-projekter på tværs af landegrænser.

Den tekniske kunsthistorie vil være en hjørnesten i centerets arbejde med at understøtte konservatorer og kunst- og kulturhistorikere i forskningen og formidlingen af kunstværkers tilblivelse, maleteknikker og materialebrug samt i tvivlsspørgsmål om værkers autenticitet. Derudover vil centerets arbejde utvivlsomt bringe ny viden om den teknologihistoriske udvikling. Men frem for alt vil CATS være i stand til at forbedre kortlægningen af de ofte komplicerede og mangeartede ældningsprocesser, der foregår i billedkunsten, ligesom centret har som mål at udvikle nye og mere præcise metoder til diagnosticeringen og den efterfølgende behandling og bevaring af den billedkunstneriske kulturarv.

Kulturminister Per Stig Møller siger:
Villum Fonden og Velux Fonden styrker med deres fornemme bevilling forskningen på Statens Museum for Kunst. Jeg er af den klare overbevisning, at det er positivt, at private fonde medvirker til at udvikle det danske kulturliv gennem konkrete projekter. Samarbejdet omkring CATS vil styrke forskningen og bevaringen af museets rige billedkunstneriske kulturarv til gavn for museet, det samlede kulturliv og publikum.

Detektivarbejde: Bosch, Bruegel, værksted eller kopi?
CATS vil som noget af det første indgå i et internationalt forskningsprojekt med Kadriorg Art Museum i Tallinn samt Glasgow Museums og University of Glasgow. Under titlen ”Four Paintings Magnified – Tracing Bosch and Bruegel” vil projektet undersøge fire malerier på træ fra 1500-tallet, der viser samme bibelske motiv af Kristus, der fordriver kræmmerne fra templet. Malerierne, hvoraf det ene tilhører Statens Museum for Kunst, peger på kunstnere som Bruegel (1525-69) og Bosch (ca. 1450-1516) som ophavsmænd. Et sandt detektivarbejde ligger foran, hvor det internationale forskningsteam gennem tekniske analyser af maleteknikker og materialer vil tilnærme sig en bestemmelse af kunstnerne bag de fire værker. Analyserne vil bl.a. bero på røntgen- og infrarødoptagelser af farvelag og eventuelle undertegninger, kemiske farveprøver og analyser af træets alder og oprindelse (såkaldt dendrokronologi).

CENTER FOR KUNSTTEKNOLOGISKE STUDIER OG BEVARING
er blevet til på baggrund af en bevilling fra
VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN.


For yderligere oplysninger og pressefotos:

Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949
E jakob.fibiger_@_smk.dk

Bevaringschef
Jørgen Wadum
T +45 3374 8450
E j.wadum_@_smk.dk

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo