Presse

©

Bag om | Nyt om kunsten | 19.jun.2009

Nyt forskningstidsskrift på Statens Museum for Kunst

Nedslag i den seneste forskning på Statens Museum for Kunst lægges for dagen i museets årlige kunsthistoriske tidsskrift, SMK Art Journal. Denne gang om nederlandsk tegnekunst fra 1500-tallet, Vilhelm Lundstrøm, Rembrandt-connaisseuren Karl Madsen og surrealisten Rita Kernn-Larsen.

Ny viden
Statens Museum for Kunst er landets største kunsthistoriske forskningsinstitution. SMK Art Journal er ajourførende på museets forskning og leverer viden fra museets kontinuerlige arbejde med 700 års kunst fra samlingerne. Som sådan er tidsskriftet blevet en vigtig publiceringskanal for Statens Museum for Kunsts forskere og eksterne forskere med interesse for dansk kunst og udenlandsk kunst i Danmark. Artiklerne, som alle underkastes fagfællebedømmelse, tager udgangspunkt i eller skal have relevans for museets samlinger. De reflekterer på den måde spændvidden i museets samlinger og i den kunsthistoriske forskning. Samtidig viser de, at det er muligt at kombinere den værknære forskning med en perspektivering, som kan have international interesse.

Om artiklerne
Det netop udkomne SMK Art Journal 2008-09 indeholder fire dybtgående artikler skrevet af danske forskere:

Hanne Kolind Poulsen
Billedligt talt – tro og visuel formidling i 1500-tallets Nederlandene. Omkring en tegning af Maarten van Heemskerck i Den Kongelige Kobberstiksamling.
Med omdrejningspunkt i en gådefuld tegning i Kobberstiksamlingen af den nederlandske kunstner Maarten van Heemskerck (1498-1574) diskuterer artiklen tro og visuel formidlingsstrategi i 1500-tallets Nederlandene. Den indleder med en tilskrivning af tegningen til Heemskerck, idet der har hersket tvivl om tegningens autenticitet. Værket bliver efterfølgende indrammet af forskellige aspekter, der har relevans for forståelsen af dets indhold og budskab.

Liza Burmeister Kaaring
Vilhelm Lundstrøm som klarsynet ironiker. Præsentation og fortolkning af Lundstrøms maleri, Manden der ser alt
I 2008 købte Statens Museum for Kunst en af Vilhelm Lundstrøms (1893-1950) væsentligste figurkompositioner fra den såkaldte ”krøllede periode”, Manden der ser alt fra 1919. Museets samling af Lundstrøms krøllede værker bestod indtil da af tre opstillinger, et selvportræt samt grafik og tegninger i Kobberstiksamlingen, men der manglede en af de store figurkompositioner. Artiklen ser nærmere på det nyerhvervede maleri og den periode, som det er en del af og stiller spørgsmålet: Hvad er der egentlig på spil i Lundstrøms korte krøllede fase fra 1919 til 1923?

Lene Bøgh Rønberg
Karl Madsen som Rembrandt-connaisseur
Med afsæt i resultaterne af et nyligt afsluttet Rembrandt-forskningsprojekt på Statens Museum for Kunst undersøger artiklen tidligere museumsdirektør Karl Madsens (1855-1938) indsats som Rembrandt-connaisseur. Undersøgelsen belyser hans forudsætninger som Rembrandt-kender, og den beskæftiger sig særligt med hans bidrag til at udvide Rembrandts værkproduktion. Motivationen bag artiklen er dels at yde ham en rimelig retfærdighed og dels at kaste lys over, hvad der egentlig foregik, når han tilskrev værker til Rembrandt.

Jørgen Folmer
on voit - en fødselsdagsbog fra Rita Kernn-Larsen
Kobberstiksamlingen erhvervede for nylig en bog med ni originaltegninger af Rita Kernn-Larsen (1904-1998). En vigtig erhvervelse, der både kan perspektiveres samlingens øvrige værker af kunstneren og inddrages i forbindelse med den opmærksomhed, der igen rettes mod surrealismen. I artiklen analyseres indholdet af on voit med det mål at konkludere, om hensigten alene har været at skabe en privat billed- og erindringsbog, eller om illustrationerne i lige så høj grad repræsenterer Rita Kernn-Larsens kunstneriske univers.

Fakta
SMK Art Journal 2008-09
Fagredaktion og forord: Peter Nørgaard Larsen
Artikler af Hanne Kolind Poulsen, Liza Burmeister Kaaring,
Lene Bøgh Rønberg og Jørgen Folmer
136, rigt illustreret.
Dansk med engelsk version
ISBN 978-87-92023-32-2
Pris: 98 DKK. Kan købes i museets boghandel.
SMK Art Journal 2008-09 er tilgængelig på museets hjemmeside fra mandag d. 22. juni.
Se www.smk.dk

For yderligere oplysninger:
Pressekoordinator
Jakob Fibiger Andreasen
E jakob.fibiger_@_smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949

Samlings- og Forskningschef
Peter Nørgaard Larsen
E peter.larsen_@_smk.dk
T +45 3374 8536

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo