Presse

Gabriel-Jacques de Saint-Aubin. Paris byder Christian 7. velkommen, 1768

Bag om | Nyt om kunsten | 18.feb.2013

"Paparazzo-billede" af Oscar-aktuel konge

Christian 7. med Merkur og Amor ankommer til Paris! Den besynderlige scene er motivet i en tegning, som Statens Museum for Kunst netop har erhvervet til Kobberstiksamlingen. Kunstneren er Gabriel-Jacques de Saint-Aubin – en af de mere fantasifulde kronikører af livet i Paris i anden halvdel af 1700-tallet.

Med Oscar-nomineringen af ”En kongelig affære” vil der til prisuddelingen søndag nat igen blive sat fokus på det skæbnesvangre historiske drama om J.F. Struensee, Dronning Caroline Mathilde og Christian 7. Men det er ikke kun i nutidens Hollywood, at historien om den uligevægtige danske konge fascinerer. Han var også berømt udenfor landets grænser på sin egen tid. Rygterne om den noget sære danske konge var således løbet i forvejen, da han tog på sin store udlandsrejse i 1768-69. Og Christian 7. var allerede talk of the town inden ankomsten til Paris d. 21. oktober 1768.

Kendis-motiv
Kunstneren Gabriel-Jacques de Saint-Aubin (1724-80) var blandt de parisere, der håbede på at lukrere lidt på interessen, og han forevigende det kongelige besøg i Paris i to tegninger. Kobberstiksamlingen på SMK har siden 1964 ejet en fin tegning, hvor Saint-Aubin har afbilledet den danske kongens besøg på det prestigefyldte kunstakademi Académie Royale. Nu har museet erhvervet den anden tegning, som skildrer den 19-årige kongens ankomst i karet til den franske hovedstad.

Saint-Aubin er i dag kendt som en af de dygtigste kronikører af såvel dagliglivet som de historiske begivenheder i 1700-tallets Paris. De to tegninger kan på sin vis anskues som datidens svar på vores egen tids paparazzo-foto. Saint-Aubin har tydeligvis lavet tegningerne med henblik på at kapitalisere på motivets berømte og berygtede hovedperson. Det er dog tvivlsomt, om Saint-Aubin overhovedet har været til stede ved nogen af lejlighederne. Til trods for tegningernes åbenlyse kunstneriske kvaliteter var Saint-Aubin i sin egen tid en relativ upåagtet kunstner, og han var ikke i nærheden af inderkredsen af det franske hof.

Fantasien tager over
Som det gælder for tegningen fra kunstakademiet, har skildringen af kongens ankomst ved første øjekast en dokumenterende stil. Selv om kunsthistorikere frem til 1925 havde forvekslet kongen med en udenlandsk prinsesse, så fremgår det kongelige danske våbenskjold tydeligt på karetens side. Men her ophører den umiddelbare realisme så også. Det er hverken en Ludvig 15. eller en repræsentant for hoffet, der modtager Christian 7. Saint-Aubin har i stedet skildret velkomstkomitéen som en kvinde i hermelinkåbe – en allegori over byen Paris. Og som kongens rejseledsagere har Saint-Aubin anbragt både Merkur og Amor i billedet. Førstnævnte i sin egenskab af at være de rejsendes gud, mens kunstneren formentlig har afbildet Amor med sin bue for at vise, at det var kærlighed ved første blik mellem Paris og kongen.

De to tegninger af Saint-Aubin kan opleves i Den Kongelige Kobberstiksamlings Studiesal tirsdag - fredag kl. 10-15. Tidsbestilling er nødvendig: T +45 3374 8515 / E studiesal@smk.dk
Læs mere om Studiesalen.

Kongens rejse
Christian 7.s over otte måneder lange udlandsrejse til Tyskland, Nederlandene, England og Frankrig kom på mange måder som en belejlig ekskurs af den unge konges notoriske udskejelser på hjemmefronten. Med var også den magtfulde udenrigsminister J.H.E. Bernstorff. Christian 7.s sindssyge havde allerede vist sig, og det var magtpåliggende for Bernstorff at vise et godt billede udadtil og ikke mindst i forhold til nogle af Europas førende kongehuse. Til udenrigsministerens glæde ændrede kongens sindssyge sig mere i retningen af indadvendt tungsindighed, og der blev ikke så mange af de frygtede optrin. Til gengæld blev rejsen anledningen til Struensees entre, da han kort efter afrejsen stod på i Altona. Som kongens nyudnævnte rejselæge vandt han hurtigt Christian 7.s tillid, endda i sådan en grad, at Bernstoff i 1770 blev fyret.


For yderligere oplysninger og pressefotos:

Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
T +45 2961 6949
E jakob.fibiger@smk.dk

Museumsinspektør
Thomas Lederballe
T +45 3374 8534
E thomas.lederballe@smk.dk

Senest opdateret: 19.jun.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo