Presse

Metalværkstedet i Shanghai, 2012

Udstilling | Nyt om kunsten | 21.maj.2012

Parteret Frihedsgudinde på Statens Museum for Kunst

Den dansk-vietnamesiske kunstner Danh Vo indtager den 2.000 m² store Skulpturgade på Statens Museum for Kunst med en installation, der er lige så underfundig, som den er monumental.

"Ofte får man som kunstner nogle idiotiske idéer. Og denne idé er ikke bare fysisk, men også praktisk og logistisk ude af proportioner." Danh Vo.

Frihedsgudinden 1:1
Ved første øjekast ligner kobberstykkerne enorme abstrakte former. Langsomt anes konturerne af en finger, en fod eller en fakkel. Sat korrekt sammen vil delene krystallisere sig i en tro kopi af et ikon i den vestlige kultur: den 45 meter høje Frihedsgudinde i New Yorks havn.

På et metalværksted i Shanghai har Danh Vo fået fremstillet en 1:1-kopi af den franske billedhugger Frédéric Auguste Bartholdis berømte gudinde på Liberty Island. Men i modsætning til originalen fra 1886 har Danh Vo ikke samlet de mange enkeltdele, men udstiller dem i stedet separat i forskellige grupperinger forskellige steder i verden.

En udstilling i forandring
Som titlen antyder, er Danh Vos installation We the People (Detail) hverken tænkt som helhed eller færdigt værk. De i alt godt 400 'detaljer' bliver spredt og vises på foreløbig 12 udstillingssteder, bl.a. i Bangkok, Barcelona, Chicago, Kassel, New York og Paris. Som et uløseligt og muterende puslespil vil omkring 110 dele, hvoraf de tungeste vejer 300 kg, blive vist i Statens Museum for Kunsts store Skulpturgade i løbet af den over et år lange udstillingsperiode. Undervejs ændres udstillingen på Statens Museum for Kunst, idet nogle af delene sendes videre, mens andre kommer til.

Når fortællinger afmonteres
Ligesom projektet udfordrer de gængse forestillinger om originalitet og værk, så piller Danh Vo også ved det klassiske udstillingsformat. Det konsoliderede, potente og højsymbolske vartegn for New York bliver i Danh Vos opdatering et opsplittet og omrejsende fænomen, der modsætter sig sammenhæng og konklusion.

Også i tidligere værker har Danh Vo rettet sin opmærksom mod objekter, som er centrale i den vestlige verdens selvforståelse, eller som markerer en særlig begivenhed i verdenshistorien. Et eksempel er skulpturen 08:03:51, 28.05.2009 fra 2009, som Statens Museum for Kunst for nylig erhvervede og nu viser i den aktuelle præsentation "Dansk og International Kunst efter 1900". Værket er slet og ret en original 1800-tals-krystallysekrone, som hang på det tidligere Hôtel Majestic i Paris, hvor fredsaftalen mellem Vietnam og USA blev underskrevet i 1973. Ligesom med We the People (Detail) har Danh Vo her løsrevet et historisk ladet objekt fra dets genkendelige fortællinger ved at trække det ind i det museale rum.

Om Danh Vo
Den umiskendelige reference til immigration, som med tiden har indlejret sig i Frihedsgudinden, indebærer også et mere personligt betydningslag i Danh Vos projekt. Vo er født i det sydlige Vietnam i 1975. Da han var fire år, flygtede hans familie i en båd. Målet var netop USA, men den bådflygtende familie blev samlet op et sted i Stillehavet af et dansk containerskib. Denne personlige historie og den tilfældighed, der afgjorde familiens tilhørsforhold til Danmark, samt ikke mindst spørgsmålet om, hvordan identitet formes af overordnede kulturelle og politiske situationer, har optaget Danh Vo lige siden.

Danh Vo bor og arbejder i dag primært i Basel og New York. Han er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Städelschule i Frankfurt. I de senere år har han nydt stor bevågenhed på den international kunstscene, og bl.a. MoMA i New York har erhvervet hans værker. Danh Vo har allerede en lang række præstigefulde udstillinger bag sig, bl.a. på Artist Space i New York, Stedelijk Museum i Amsterdam, Kunsthalle Basel og Kunsthaus Bregenz, ligesom han i 2010 indtog x-rummet på Statens Museum for Kunst med udstillingen "Hip Hip Hurra".

Udstillingen er støttet af Nykredit.

PRESSEFOTOS kan downloades på http://pressefotos.smk.dk

For yderligere oplysninger:

Jakob Fibiger Andreasen
Presseansvarlig
E jakob.fibiger@smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949

Marianne Torp
Overinspektør
E marianne.torp@smk.dk
T +45 3374 8535

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo