Presse
Succession H. Matisse/Billedkunst Copydan 2012. Henri Matisse: Le Luxe I, 1907 | Le Luxe II, 1907-8.

© Succession H. Matisse/BilledKunst Copydan 2012. Henri Matisse, Le Luxe I, 1907. Centre Pompidou, Paris

Udstilling | Nyt om kunsten | 28.jun.2012

PRESSEMØDE: Matisse - fordobling og variation

Årets store satsning på Statens Museum for Kunst samler en række absolutte og sjældent udlånte mesterværker af Matisse fra museer og privatsamlinger over hele verden. Udstillingen, som realiseres på baggrund af et samarbejde med Centre Pompidou i Paris og The Metropolitan Museum of Art i New York, lægger et nyt kapitel til forståelsen af den franske mestermaler.

Matisse – fordobling og variation
Statens Museum for Kunst

14. juli – 28. oktober 2012


PRESSEMØDE (forbeholdt pressen)
FREDAG D. 13. JULI FRA KL. 11.


TILMELDING til pressemødet: E jakob.fibiger@smk.dk eller T +45 3374 8474.
OBS: Grundet udstillingsplan kan pressen desværre ikke få adgang til udstillingen inden pressemødet.
LÆS MERE om pressemødet .
PRESSEFOTOS til udstillingen kan downloades fra museets hjemmeside: www.smk.dk/presse

Den stille oprører
Henri Matisse (1869-1954) er en uomgængelig hovedfigur i kunsthistorien og en af de mest vidtrækkende fornyere af det maleriske udtryk i det 20. århundrede. Den dristige deformation af menneskefiguren, den rå streg og frigørelsen af farver samt den yderst pågående fremhævelse af det maleriske var et for tiden markant brud med forventningerne til kunsten. Men hvor en chokeret samtid anså disse kendetegn som vildt barbari, lå ønsket om konflikt og provokation fjernt fra Matisse selv. Med deres harmoni og optimistiske farver skulle billederne snarere tilbyde en nydelsesstund løsrevet fra dagligdagens tristesse og tragedier.

Matisse møder Matisse
Helt så ubesværet og sorgløs var Matisses egen tilgang til billedsproget imidlertid ikke. Udstillingen "Matisse – fordobling og variation" tegner et billede af en kunstner, der gennem hele sit liv fastholdt en søgende, og ofte tvivlende, tilgang til sin kunst, og som blev ved med at afprøve og udfordre sit eget udtryk. Eller som han selv formulerede: ”Min idé er at trænge længere og dybere ind i det sande maleri.”

Med 53 malerier, 15 tegninger og 22 fotografier leverer udstillingen både overblik og markante nedslag i Matisses livsværk fra start til slut i hans karriere. Dog adskiller den sig fra gængse retrospektive udstillinger om den franske maler ved at rette et skarpt fokus på den kunstneriske proces og gå helt tæt på Matisses undersøgelsesmetode. En særlig opmærksomhed rettes mod kunstnerens gentagelse af samme motiv i serier og par, mens han systematisk varierede farver og udtryksformer. Udstillingen sammenstiller en lang række af disse relaterede værker, hvoraf flere sjældent har været vist sammen, siden de forlod kunstnerens atelier.

Fotodokumentation og tekniske undersøgelser
I perioder af sin karriere lod Matisse sine værker fotografere i afgørende stadier i tilblivelsesprocessen. Fotografierne blev en metode til at fastholde forskellige mulige løsninger på hvert maleri og dokumentere de ofte dramatiske forandringer, der fandt sted fra dag til dag. Udstillingen præsenterer en række af disse fotografier, der bekræfter, at processen ofte var lige så vigtig for kunstneren som det endelige resultat. Samtidig fremlægges resultaterne af de tekniske undersøgelser, som en række centrale værker har gennemgået i det årelange forskningsarbejde forud for udstillingen. Sammen med fotografierne giver det publikum mulighed for at kigge Matisse i kortene og komme helt tæt på hans arbejdsproces.

I udstillingen: temaer, guide og app
Udstillingen er struktureret i et kronologisk forløb, der giver mulighed for at følge, hvordan Matisse ofte gentog og viderebearbejdede sine motiver gennem forskellige faser af sin karriere. Før, under og efter besøget kan publikum dykke ned i Matisses univers gennem lyd, tekst og billeder i en app til deres smartphone eller iPod. Sidstnævnte kan lånes i museets Information.

Bogudgivelse
I anledning af udstillingen udgiver museet sammen med The Metropolitan Museum of Art det omfattende katalog Matisse – fordoblinger og variation.
Kataloget er redigeret af de to museumsinspektører Rebecca Rabinow (Metropolitan) og Dorthe Aagesen (Statens Museum for Kunst) og indeholder 28 artikler af verdens førende Matisse-forskere.
256 sider, rigt illustreret. Engelsk version: Matisse – In Search of True Painting.
Pris: 298 DKK. Kan købes i museets boghandel.
ISBN: 978-87-92023-06-3

Paris – København – New York
Udstillingen blev vist på Centre Pompidou fra d. 7. marts til d. 18. juni. Efter Statens Museum for Kunst drager udstillingen til The Metropolitan Museum of Art, hvor den vises i perioden 3. december 2012 – 17. marts 2013.

Udstillingen er støttet af Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Kandinskyfonden og Beckett-Fonden.


PRESSEFOTOS kan downloades på http://pressefotos.smk.dk

For yderligere oplysninger:

Jakob Fibiger Andreasen
Presseansvarlig
E jakob.fibiger@smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949

Dorthe Aagesen
Museumsinspektør
E dorthe.aagesen@smk.dk
T +45 3374 8533

Senest opdateret: 19.jun.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo