Presse

©

Bag om | Nyt om kunsten | 1.dec.2008

Sælsomt lille renæssanceværk til Statens Museum for Kunst

Med støtte fra Kulturarvsstyrelsen og Ny Carlsbergfondet har Kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst netop erhvervet et meget værdifuldt værk af den nederlandske kunstner Joris Hoefnagel (1542-1600). Karakteristisk for Hoefnagel er værket fyldt med små hemmeligheder samt en kryptisk symbolik, der er svært aflæselig i dag.

Signaturen er næsten usynlig for det blotte øje. Men ser man det lille (16,2 x 21,7 cm) akvarelmaleri på pergament gennem et mikroskop, træder initialerne ”G” og ”H” i guld tydeligere frem, illusionistisk hængende ned i røde bånd i venstre og højre side af billedet. En ganske typisk signatur for Joris Hoefnagel, som yndede at benytte det mere internationalt klingende fornavn Georg.

Et sjældent værk
’Venus afvæbner Amor’ i en medaljon omgivet af planter, frugter, insekter og skaldyr er titlen på Kobberstikssamlingens nye indkøb. Værket, som er fra ca. 1595, er en af Hoefnagels sjældne kabinet-miniaturer. Et for sin tid helt nyt format, som Hoefnagel var med til at udvikle i løbet af den sidste fjerdedel af 1500-tallet. Der er tale om et mindre, selvstændigt værk, der ikke er udført i forbindelse med illustration af en bog, men afgjort inspireret af denne tradition.

Gådefuldt motiv
I motivets medaljon har Venus fravristet Amor hans pil og dermed forhindret den jordiske og kødelige kærlighed i at gro. Med rød farve ses ovenover en indskrift på latin med den danske ordlyd: ”De indeholder mere bitterhed end sødme”. Hoefnagel henviser her til Amors pile og pointerer med tør humor, at den jordiske kærlighed er mere smertefuld end lystfuld. Rundt om medaljonen optræder forskellige planter, frugter, insekter og skaldyr, som repræsenterer naturens fire elementer, hvilket Hoefnagel understreger med endnu en indskrift på latin nederst i motivet. Planterne og frugterne henviser til jorden, sommerfuglene til luften, insekterne til ilden, og skaldyrene til vandet.

Hvordan disse to motivdele forholder sig til hinanden, er endnu en gåde. Men en overordnet sammenhæng er meget sandsynlig. Hoefnagels miniature-arbejder er nemlig stærkt præget af, at hvert element i motivet har en bestemt symbolsk betydning netop i forhold til helheden. Museets forestående forskning i værket vil forhåbentlig kunne rekonstruere denne tabte betydningssammenhæng.

Hoefnagel
Joris Hoefnagel (1542-1600) var en særdeles vigtig brik på den nordeuropæiske kunstscene i anden halvdel af 1500-tallet. Han var berømt i samtiden for sine manuskript-illustrationer og kabinet-miniaturer, som var blandt tidens mest udsøgte inden for genren. Hoefnagel, som var født i Antwerpen, var særdeles velorienteret inden for sin samtids kunst pga. sine mange rejser. Efter studierejser til de vigtigste kunstcentre i Europa slog han sig i 1578 ned i München som hofkunstner for hertug Albrecht V af Bayern. Senere blev han ansat i Frankfurt som hofkunstner hos kejser Rudolf II, og det var formentlig i denne periode, han udførte Kobberstiksamlingens nye værk. Fra 1594 og frem til sin død var Hoefnagel bosat i Wien.

En enestående erhvervelse
Hoefnagels værk er et væsentligt supplement til Kobberstiksamlingen, fordi det eksemplarisk repræsenterer den middelalderlige bogillustrations kulmination og slutning. Samtidig peger det frem mod stillebenets fødsel samt den videnskabelige vending inden for flora- og faunamaleriet i 1600-tallet.

”Vi er fantastisk glade over, at Kulturarvsstyrelsen og Ny Carlsbergfondet på så fornem vis har støttet op om denne erhvervelse. Hoefnagel har længe stået på vores ønskeliste, da han danner en vigtig optakt til et af museets absolutte tyngdepunkter, nemlig den rige samling af 1600-tallets hollandske og flamske kunst,” siger direktør Karsten Ohrt.

På sommerudstilling
Hoefnagels værk vil indtage en central plads i sommerens udstilling af museets nyerhvervelser gennem de seneste år. Men allerede i den nærmeste fremtid er det muligt for publikum at nærstudere værket i museets Studiesal, som er åben tirsdag-fredag kl. 10-15. Tidsbestilling på T 3374 8515.

For yderligere oplysninger:

Pressekoordinator
Jakob Fibiger Andreasen
T 3374 8474
M 2961 6949
E jakob.fibiger@smk.dk

Museumsinspektør
Hanne Kolind Poulsen
T 3374 8512
E hanne.kolind@smk.dk

Senest opdateret: 19.jun.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo