Presse

©

Udstilling | Nyt om kunsten | 18.mar.2013

SMK udstiller krigsbytte

Når Statens Museum for Kunst fra den 22. marts viser den store særudstilling "Blomster og Verdenssyn" bliver et af højdepunkterne et enormt og over 350 år gammelt blomsterbogværk, som aldrig før er blevet vist i sin helhed. Det såkaldte Gottorfer Codex, som kom i danske hænder som krigsbytte i 1713, har gennem de sidste fem år været igennem en gennemgribende restaurering hos museets konservatorer, så det nu kan udstilles med samme kraft og pragt, som da det i sin tid blev skabt til en tysk fyrste.

PRESSEMØDE OM BLOMSTER OG VERDENSSYN (forbeholdt pressen)
TIRSDAG D. 19. MARTS FRA KL. 11. Mødested: museets forhal.
TILMELDING til pressemødet: E jakob.fibiger@smk.dk eller T +45 3374 8474.
PRESSEFOTOS til udstillingen kan downloades fra museets hjemmeside.
Udstillingen vises i perioden 22. marts – 20. oktober 2013
Læs mere om udstillingen.

Udstillingen "Blomster og Verdenssyn" viser en overdådig parade af 200 års blomstermalerier og stiller samtidig skarpt på, hvordan billedfloraen afspejler historiske skred i vores fortolkning af verden. Blandt udstillingens perler indgår Gottorfer Codex – et af de fineste såkaldte florilegier fra 1600-tallet. På 364 sider fordelt på fire bind viser Gottorfer Codex i alt 1.180 blomster, alle skildret med sirlig penselføring af Hans Simon Holtzbecker (1610-71), som var en af tidens ypperste blomstermalere.

Fra fyrstens barokhave …
Det var Frederik 3. (1597-1659), hertugen af Slesvig-Holsten og Gottorp, der lod Gottorfer Codex udføre i 1649-1659. De smukke ”blomsterportrætter” skulle dokumentere den rigt varierede flora i den berømte barokhave ved Gottorp Slot, som var et af Nordeuropas førende kulturelle kraftcentre. Det omfattende og også for sin tid meget kostbare arbejde giver i dag et fantastisk indblik i, hvordan fyrstehaven var sammensat af alverdens arter og varianter af både pryd- og nytteplanter.

… til de danske kongelige samlinger
Gottorfer Codex er som sådan et enormt prestigeværk, der ødselt og eksklusivt dokumenterer omfanget af og rigdommen i hertugens slotshave. Florilegiets store værdi fik dog dramatisk betydning for dets videre skæbne. Da danske Frederik 4. under Store Nordiske Krig (1700-1720) erobrede Gottorp, blev Gottorfer Codex sammen med andet betydeligt krigsbytte efterfølgende fragtet til København, hvor det siden kom til at indgå i Den Kongelige Kobberstiksamling.

Flora på spædt kalveskind
Samtlige blomsterbilleder er malet på pergament med gouachefarver. Pergamentet er fremstillet af kalveskind. Kalvene måtte lade livet, inden de blev seks uger gamle, for at sikre, at skindet kunne bearbejdes, så det blev helt glat og egnet til at blive bemalet med de dækkende vandfarver. Holtzbecker arbejdede både på Gottorp Slot og i Hamborg, hvortil han fik tilsendt kasser med blomster til at male efter. Arbejdet blev formentlig afbrudt ved hertug Frederik 3.s død, hvorefter de mange billeder lå som løse blade i slottets bibliotek, indtil de i 1690 blev indbundet.

Fra klenodie i kælderen …
Adgangen til Gottorfer Codex har været yderst begrænset på grund af maleriernes skrøbelige tilstand. Det store bogværk har været opbevaret i museets kælder, hvor forskere og konservatorer kun nødtvungent har besigtiget det. Siderne bulede, og farvelaget krakelerede mange steder. Mest markante er de skader, som er sket ved indbindingen af de mange blade. Brugen af animalsk lim til indbindingen har fået pergamentet til at trække sig sammen, og bøgerne har indtil den omfattende restaurering derfor ikke været mulige at åbne uden risiko for, at farvelag dryssede af.

… til aktuel udstilling
Et omfattende udvalg af Gottorfer Codex vises for første gang nogensinde til offentligheden i udstillingen "Blomster og Verdenssyn". Malerierne fra de to første bind er taget ud af bogbindene og vises i en stor ophængning, mens de to øvrige bind til lejligheden udstilles intakte. Derudover viser udstillingen et væld af blomstermalerier fra 1600- og 1700-tallet af tysk, flamsk og hollandsk oprindelse. Flere af disse malerier har ligeledes været gennem dybdegående restaurering og har heller aldrig før været vist.

Parkmuseerne
Parkmuseerne er et nyt kulturdistrikt skabt i samarbejde mellem Davids Samling, Filmhuset, Den Hirschsprungske Samling, Rosenborg, Statens Naturhistoriske Museum og Statens Museum for Kunst. Parkmuseerne ligger midt i København blandt smukke grønne områder og rummer tilsammen Danmarks største og ypperste samling af kunst og naturarv. Parkmuseerne lanceres den 18. marts og i de følgende dage åbner seks koordinerede udstillinger under et fælles tema, blomster, samt med nye fælles aktiviteter og events, som binder arkitektur, museer og de grønne parker og anlæg tættere sammen og skaber endnu flere oplevelser for alle.

PRESSEFOTOS til udstillingen kan downloades her.

For yderligere oplysninger:

Presseansvarlig
Jakob Fibiger Andreasen
E jakob.fibiger@smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949

Museumsinspektør
Hanne Kolind Poulsen
E hanne.kolind@smk.dk
T +45 3374 8512

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo