Presse

©

Udstilling | Det sker | Nyt om kunsten | 16.dec.2008

UDSTILLINGER I 2009 PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST

Wilhelm Freddie og Nicolai Abildgaard foldes fuldt ud i to retrospektive udstillinger. Læs også om efterårets stort anlagte udstillinger i anledning af FN’s klimakonference i København og om Statens Museum for Kunsts nye udstillingstiltag i Kobberstiksamlingen.

WILHELM FREDDIE / STIK GAFLEN I ØJET!
28. FEBRUAR – 1. JUNI 2009

Wilhelm Freddie (1909-1995) er et regulært enmandskapitel i dansk kunst. En kunstner, der i sin konstante opposition til tidens etikette lod sig inspirere af de nye strømninger på den internationale kunstscene, og som blev en af surrealismens hovedskikkelser i Norden og resten af Europa. Udstillingen markerer 100-året for Freddies fødsel. Med mere end 130 værker og reproduktion af flere værker, der er gået tabt, præsenteres samtlige facetter af kunstnerens livsværk: malerier, collager og skulpturer. Men også de mere ukendte sider af den kontroversielle og vidtfavnende kunstners produktion præsenteres, såsom hans arbejde med film, ballet, kjoledesign, vinduesudsmykninger og happenings. Udstillingen tegner et nyt billede af denne notoriske selviscenesætter, som fra start til slut havde eksperimentet som sit livsværk. En kunstner, der med afsæt i surrealismen konstant søgte nye og helt egne veje, og hvis originale livtag med centrale sider af menneskets eksistens stadig fremstår friskt og flabet.
Stor og rigt illustreret bog udgives i anledning af udstillingen.

ÅBENT VÆRKSTED / I FULDT FLOR: GOTTORFER CODEX
8. MARTS – 14. JUNI 2009

Følg konservatorerne, når de restaurerer museets enestående og hidtil utilgængelige 4-binds blomsterbogværk på pergament fra 1600-tallets Gottorp Slot i Sydslesvig. Restaureringen af de delikate gouacher foregår live i et åbent værksted i en af museets udstillingssale. Her kan publikum følge de små men synlige fremskridt dag for dag samt få indblik i konservatorernes minutiøse arbejde.

PÅ TVÆRS / NYERHVERVELSER 2007-09
2. MAJ – 9. AUGUST 2009

En præsentation af de seneste års nyerhvervelser og donationer til museet. Med store og små perler fra den tidlige renæssance til den seneste samtidskunst viser udstillingen en lang række enestående erhvervelser af dansk og international kunst.

CHRISTIAN LEMMERZ / LARGO
16. MAJ 2009 – 6. MARTS 2010

Hos den tyskfødte danske billedhugger Christian Lemmerz (f.1959) mødes nutiden kritisk med klassisk dannelse og romantisk vid. "LARGO" påbyder som i musikken den langsomme gang som underliggende tempo, når kroppen konfronteres med det store stræk mellem tilblivelse og død. Installationen, som består af helt nye værker i bronze, er skabt specielt til museets rammer.

NICOLAI ABILDGAARD / KROPPEN I OPRØR
29. AUGUST 2009 – 3. JANUAR 2010

En hovedskikkelse i dansk kunst foldes ud i et hidtil uset format i denne udstilling, der viser både bredden og hovedværkerne af den alsidige og på mange måder kontroversielle kunstner. Nicolai Abildgaard (1743-1809) var aktiv i en politisk brydningstid, hvor fronterne mellem tradition og fornyelse var trukket skarpt op. Som ung kunstner gjorde han oprør mod den herskende klassicisme, og impulserne fra især den franske revolution kom hurtigt til at præge hans politiske indstilling. Udstillingen, som markerer 200-året for Abildgaards død, er en af de mest omfattende præsentationer af kunstnerens livsværk. Hovedfokus ligger på hans malerier, men tegninger, grafik og møbeldesign giver samtidig indtryk af bredden i Abildgaards produktion og kunstneriske virke. Udstillingen er blevet til i samarbejde med Louvre i Paris og Hamburger Kunsthalle, hvor den vises forinden.
Stor og rigt illustreret bog udgives i anledning af udstillingen.

NATURE STRIKES BACK
10. OKTOBER 2009 – 7. MARTS 2010

En omfattende udstilling, der i anledning af FN’s klimakonference i København skildrer relationen mellem menneske og natur i alle kunstarter (skulptur, maleri, grafik etc.) fra antikken og frem til i dag. Det vidtfavnende, men nøje iscenesatte udvalg af værker leverer en højaktuel fortælling om menneskets syn på naturen gennem tiden. Fra den poetiske og symbolbårne forestilling mellem menneske og natur, der både kunstnerisk og intellektuelt blev etableret tilbage i antikken, til den moderne tids forsøg på at fortrænge og marginalisere naturen. Udstillingen peger også på det brud, der sker med ideen om at kunne beherske naturen, når den pludselig slår igen og gør sig manifest i vores bevidsthed. Som sådan er udstillingen en spændende vandring gennem mange århundreders kunst. Fra antikken og den religiøse dommedagsretorik i middelalderen over barokkens iscenesættelse af naturen til vor tids nødvendige forsøg på at skabe nye måder at relatere til naturen på, som måske kan sikre både menneskets og naturens overlevelse.
Stor og rigt illustreret bog udgives i anledning af udstillingen.

RETHINK RELATIONS
31. OKTOBER 2009 – FORÅR 2010

Udstillingen præsenterer et eksklusivt udvalg af internationale samtidskunstnere, der i vidt forskellige medier arbejder med temaer omkring de globale klimaforandringer og relationen mellem det enkelte menneske og omverdenen. Udstillingen er tilrettelagt i anledning af FN’s klimakonference i København i efteråret.
Udstillingen arrangeres i samarbejde med Alexandra Instituttet Den Frie Udstillingsbygning og Kunsthallen Nikolaj.

KOBBERSTIKSAMLINGEN / 2 UDSTILLINGER
Statens Museum for Kunst intensiverer synliggørelsen af Kobberstiksamlingen med to udstillinger årligt, der tager afsæt i museets forskning og den rige samling af godt 245.000 tegninger, grafiske værker og fotografier. De tilbagevendende udstillinger vil således byde på markante nedslag i de 700 års kunst, som Kobberstiksamlingen rummer, og vil blive perspektiveret med væsentlige indlån fra ind- og udland. Udstillingerne i Kobberstiksamlingen i 2009 er med henholdsvis Jakob S. Boeskov og Haarlem-manieristerne.

JAKOB S. BOESKOV / SIGGIMUND
4. APRIL – 6. SEPTEMBER 2009

Den danske kunstner Jakob S. Boeskov (f. 1973) har de sidste år opnået stor opmærksomhed med en række originale manifestationer, der kritisk og satirisk infiltrerer virkeligheden, ikke mindst den politiske af slagsen. I udstillingen i Kobberstiksamlingen benytter Boeskov et af sine alter egoer, Siggimund, til at beskrive et rastløst og bumlende kunstnerliv, hvor personlige triumfer og nederlag transformeres til satire og poesi i en uigennemskuelig blanding af personlige og politiske markeringer. Som en særlig bonus bliver nogle af Boeskovs favoritter, bl.a. Asger Jorn, Guy Debord og Haldór Laxness, indblandet i udstillingen, hvor kunstnerens nye tegninger og videoer indskrives i spraymalede vægbilleder.
Et katalog udgives i anledning af udstillingen.

HAARLEM-MANIERISTERNE 1580-1600 / DET KUNSTFÆRDIGE BILLEDE
10. OKTOBER 2009 – 17. JANUAR 2010

Udstillingen giver et sjældent indblik i et fascinerende kapitel af den nederlandske kunst. Med et righoldigt udvalg af grafiske værker af Haarlem-manieristerne tegner udstillingen et billede af en periode i den hollandske kunst, hvor det æstetiske og kunstfærdige i både form og indhold er i højsædet, og hvor kunsten eksperimenterer indgående med relationen mellem værk og beskuer. Billedskabelse og raffinement står i centrum sammen med fortællingen, der tager udgangspunkt i historiske, bibelske og mytologiske motiver. Udstillingen er baseret på Kobberstiksamlingens udsøgte samling af nederlandsk grafik.
Et katalog udgives i anledning af udstillingen.


X-RUMMET / 2 UDSTILLINGER:

TIL 20. SEPTEMBER 2009
MIKE NELSON / KRISTUS OCH JUDAS. A STRUCTURAL CONCEIT (A PERFORMANCE IN THREE PARTS)

31. OKTOBER 2009 – 7. JUNI 2010
(PROJEKT UNDERVEJS)BØRNENES MUSEUM FOR KUNST / 2 UDSTILLINGER:


BLOMSTEN OG BIEN
30. MAJ 2009 – 25. APRIL 2010
Om kys, kærester og kærlighed. En udstilling, som med originalværker fra samlingerne og et glimt i øjet fortæller om, hvordan vi bliver til.

HOPPETOSSERIER
30. MAJ 2009 – 25. APRIL 2010
Her gives der plads til krumspring og badutspring. Så frem med grimasser, gestik og kolbøtter.


For yderligere oplysninger og pressefotos:

Pressekoordinator
Jakob Fibiger Andreasen
E jakob.fibiger@smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949

Senest opdateret: 19.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo