Presse

Bjørn Nørgaard: Re-modelling the World again again again, 2007. Foto: York Wegerhoff

Udstilling | Nyt om kunsten | 16.dec.2009

Udstillinger i 2010 på Statens Museum for Kunst

Bjørn Nørgaard, Bob Dylan og Picasso på papir. Læs om næste års udstillinger på Statens Museum for Kunst.

Bjørn Nørgaard. Re-modelling the World
16. april – 24. oktober 2010
Bjørn Nørgaard har været en af de mest markante skikkelser i dansk kunst siden 1960’erne. Som del af den eksperimenterende kunstscene udfordrede han radikalt og provokatorisk forestillingerne om kunsten og dens forhold til institutionerne og virkeligheden. Kunsten skulle ned fra piedestalen og ud af isolationen. Siden har han vedholdende insisteret på kunstens sociale relevans, ikke mindst gennem talrige værker, der udfordrer og omformer det offentlige rum. Med 115 værker vil udstillingen på Statens Museum for Kunst for første gang give et samlet billede af Bjørn Nørgaards alsidige kunstneriske virke fra 1960’erne til 2010. Gennem en retrospektiv præsentation af både skulpturer, installationer, aktioner, film og grafik tegner udstillingen et billede af en kompromisløs kunstner, som med et nærmest encyklopædisk vingefang rækker ud til historien, myterne og dagligdagen.
Katalog til udstillingen.


Bob Dylan. Tegninger og malerier
4. september 2010 – 20. februar 2011

Bob Dylan har været aldeles flittig som billedkunstner siden 1960’erne, og hans billedkunst er præget af samme konstante trang til fornyelse, der kendetegner hans musik. Han synes ikke tilfreds med at lægge sig fast på en udtryksform, han én gang har rendyrket, men eksperimenterer hele tiden og afprøver nye kunstneriske greb og udtryk. Udstillingen på Statens Museum for Kunst omfatter godt 100 værker. Der er blandt andet tale om helt nye billeder, som først ser offentlighedens lys ved åbningen i København. Bob Dylan har på det seneste kastet sig over akrylmaleriet, og udstillingen dokumenterer som den første denne nye retning i kunstnerens arbejde, således at malerier i større formater bliver vist sammen med udvalgte tegninger. Bob Dylans værker bliver oftest til under hans omfattende turnéliv, og motiverne bærer tilsvarende præg af de miljøer og mennesker, som han krydser i sit omstrejfende liv. Som billedkunstner fremstår han som en fænomenal iagttager, der selv træder i baggrunden og afbilder det umiddelbart banale og hverdagsagtige i livet, så det fremtræder friskt og nyt for beskueren.
Katalog til udstillingen.

Den Kongelige Kobberstiksamling
Fotografier
27. marts – 29. august 2010

I de sidste 30 år har Kobberstiksamlingen løbende erhvervet fotografier, primært af billedkunstnere, der bruger fotografiet som en integreret del af deres værkpraksis på linje med anden kunst på papir. Med godt 240 værker fokuserer udstillingen på de store spring i fotografiets metode og virkning, som antager mange former i det 20. århundrede. Fra det eksperimenterende og abstrakte over det konceptuelle til det fortællende og intimt personlige, hvor kunstneren iscenesætter sig selv som billedets hovedaktør. Udstillingen tæller værker af bl.a. Man Ray, Albert Mertz, Lene Adler Petersen, Poul Gernes, Elke Krystufek, Sigmar Polke, Mike Kelley, Sarah Lucas, Wolfgang Tillmans og Dash Snow.
Katalog til udstillingen.


Den Kongelige Kobberstiksamling
Picasso
16. oktober 2010 – 27. februar 2011

Pablo Picasso favner om nogen den ubønhørlige strøm af opbrud og nybrud, der præger den vestlige kunst i det 20. århundrede. Udstillingen i Kobberstiksamlingen stiller skarpt på sjældent sete tyngdepunkter i Picassos grafiske produktion tilføjet et kræsent udvalg af originaltegninger. De godt 80 værker leverer nedslag i Picassos mangfoldige univers, fra hans tidlige produktion med sociale og symbolistiske undertoner omkring 1900, over den kubistiske periode omkring 1910 frem mod hans løse tilknytning til den surrealistiske bevægelse i 20’erne og gryende politiske engagement i 30’erne. Udstillingen viser bl.a. et udvalg fra den grafiske Vollard-suite fra 1930-37 samt Picassos raderinger fra 1931 til værker af Balzac og Ovid.
Katalog til udstillingen.

x-rummet
Kunstner: Lindsay Seers
22. maj – 26. september 2010

Den britiske kunstner Lindsay Seers (f. 1966) fiktionaliserer dybt personlige fortællinger om sin opvækst, sine intentioner som kunstner og sin egen identitet. I sit nye værk til x-rummet tager hun udgangspunkt i de danske og britiske plantager i 1800-tallets Ghana. I en kompleks proces folder denne historie sig ud til et billede på afhængighedsforhold, jalousi og landflygtighed, som kunstneren selv har erfaret. Det selvbiografiske smelter sammen med det kulturhistoriske materiale i en hybridform, der kobler video og arkitektur. Projektet produceres i samarbejde med Mead Gallery, Warwick Arts Centre, hvor det vises i efteråret 2010.
Publikation til udstillingen.

x-rummet
Kunstner: Danh Vo
20. november 2010 – 20. marts 2011

Den vietnamesisk-danske kunstner Danh Vo (f. 1975) har i en årrække arbejdet med komplicerede installationer og situationer, der bevæger sig i spændingsfeltet mellem fiktion og dokumentation. Danh Vos værker tager ofte afsæt i hans egen biografi og materialiserer sig gennem fundne objekter og arkivalsk materiale, som kunstneren benytter til at rekonstruere en på én gang personlig og mere almen erindring tabt mellem to kulturer. Udstillingen er skabt særligt til x-rummet.
Publikation til udstillingen.


For pressefotos og yderligere oplysninger:
Presseansvarlig

Jakob Fibiger Andreasen

T +45 3374 8474
M + 45 2961 6949
E jakob.fibiger@smk.dk

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo