Presse

© Willy Ørskov (1920-90), Tre mindre lodrette, ca. 1975-85.

Bag om | 19.jan.2010

Utraditionelt forskningssamarbejde i bæredygtig plastik på Statens Museum for Kunst

På baggrund af en bevilling på 1,38 mio. kr. fra Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi realiserer Statens Museum for Kunst et tværfagligt samarbejde mellem kunstnere, designere, konservatorer, kunsthistorikere og aktører fra plastindustrien. Forskningsprojektet har til sigte at kortlægge og udnytte kunstneres og designeres ekstreme anvendelse af plastmaterialer med henblik på at skabe innovation og vækst inden for kunst og design, plastindustrien og museernes konserveringsarbejde.


Billedkunstnere favner om nogen begrebet extreme users, når det gælder brug af materialer i skabelsen af værker. Med grænsesøgende metoder har kunstnere gennem tiden – og stort set inden for samtlige kunstneriske medier – skabt grobund for nyopdagelser til forbedret brug af materialer med henblik på både kvalitet, æstetik, anvendelighed og holdbarhed. Gennem de sidste godt 50 år har plastik i stigende grad været en del af kunstneres materialevalg, hvilket har ført til utraditionelle og innovative metoder i udnyttelsen af diverse former for plastmaterialer.

PRIMI – Plastics Research and Innovation for Museums and Industry
Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi har netop bevilget 1,38 mio. kr. til et nyt forskningssamarbejde på Statens Museum for Kunst, der skal åbne nye veje til vækst og innovation i både plastindustrien og kunst- og museumsverdenen. PRIMI (Plastics Research and Innovation for Museums and Industry) bygger bro mellem de humanistiske videnskaber og naturvidenskaben og bliver et partnerskab mellem plastindustrien, kunstnere, designere, forskere og kunstkonservatorer. Udgangspunktet er den tværfaglige forskning i en ny produktiv form for brugerinnovation med fokus på kunstneres evne til at gentænke og bearbejde plastmaterialer på en radikalt anderledes måde. Særligt ud fra erfaringer inden for kunstneres arbejde og museernes kunstbevaring vil PRIMI bidrage med viden og nytænkning til plastindustrien såvel som til den videnskabelige forskning for bevarelse af kulturarven og ad den vej skabe vækst i kultur- og oplevelsesøkonomien.

Fokus på bæredygtighed
PRIMI vil i særdeleshed fokusere på plastmaterialers holdbarhed. Trods positive resultater inden for de sidste mange års plastforskning er nedbrydningstiden for plastik relativt kort. Inden for museernes arbejde med konservering af kunst er problemet ligeledes velkendt. De kunstværker, som hurtigst og mest akut kræver bevaringsmæssige indgreb, er værker af nyere dato, som indeholder eller udelukkende består af plastmaterialer. Museernes konservatorer sidder af samme årsag med en unik viden, da de sammenlignet med kunstnere og plastindustrien i langt højere grad og over længere tid registrerer ældningsprocesser i plastmaterialer. På baggrund af erfaringer fra hhv. plastindustrien, kunstnere og ikke mindst kunstkonservatorer vil PRIMI gennem eksperimentel udvikling og udfordring af plastmaterialer bl.a. skabe ny viden og nye metoder til at forbedre plastmaterialers holdbarhed og bevaringspotentiale.

Læs mere om PRIMI.

Et unikt forskningsprojekt
”Vi er utrolig glade for, at Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi er kommet os i møde på så fornem vis. PRIMI er uden sammenligning et helt unikt forskningsprojekt, der samler ekspertise og knowhow fra en række vidt forskellige aktører. Det er et stærkt udgangspunkt, vi nu har, og de resultater, vi kommer til at levere, vil på samme vis øge kvaliteten ikke blot i kunsten og kunstkonservering men også i den større og bredere produktion af plastmaterialer,” siger bevaringschef på Statens Museum for Kunst Jørgen Wadum.

Direktøren for Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, Rasmus Wiinstedt Tscherning, udtaler: ”PRIMI viser, hvordan aktører i kultur- og oplevelsesøkonomien kan samarbejde med erhvervslivet på en måde, der er til gavn for begge parter. Projektets kerneidé er, at plastindustrien og kunstnerne har en meget forskellig tilgang til plast. Projektets fokus på innovation og udvikling af nye materialer rummer et stort vækstpotentiale for de engagerede virksomheder, samtidig med at det også kommer kunsten til gode.”

PRIMI-projektet tæller ud over Statens Museum for Kunst deltagere fra Nationalmuseet, Danmarks Tekniske Universitet, PVC Informationsrådet, PlasticsEurope, Papyro-Tex samt en række kunstnere og designere.

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo