Presse

Foto: Ida Høyrup

| 9.jan.2018

Besøgstal for SMK i 2017

334.919 gæster besøgte Statens Museum for Kunst i 2017, hvor særligt forårets store udstilling Japanomania trak mange besøgende.

Knap 335.000 børn, unge og voksne lagde vejen forbi SMK i Sølvgade i København i 2017. Dermed faldt besøgstallet med omkring 13 procent i forhold til i 2016, hvor cirka 385.000 besøgte museet. Et mindre og forventet fald som formentlig skyldes, at SMK i 2016 genindførte entré til museet og af sparehensyn reducerede åbningstiderne til museet med en time om dagen.

Da man i England og Sverige genindførte entré til en række statslige museer, så man, at besøgstallet i de første år var faldende, men at det hen over årene udjævnedes.

På SMK er besøgstallet for 2017 derfor tilfredsstillende.

”På SMK er vi utrolig glade for at have kunnet invitere så mange mennesker i alle aldersgrupper ind på museet i det forgangne år. Vi arbejder nu målrettet på at få antallet af fysiske besøg op på samme niveau som i 2015, og med tiden også højere. Ligesom vi har sat os som mål at få større diversitet blandt vores brugere. Fra 2020 håber vi også at få tiltrukket cirka 45.000 årlige besøgende til SMK Thy.
Med et både vidtfavnende og udfordrende udstillingsprogram for 2018 og årene frem, og med masser af andre aktiviteter i kalenderen, tror vi på, at SMK vil trække mange både trof
aste og nye gæster til," siger Mikkel Bogh, direktør på SMK.

Populær Japan-udstilling og nye formidlingsformater
På SMK blev det forårets udstilling JAPANOMANIA om Japans indflydelse på nordisk kunst, der trak flest folk til museet, men også sommerens udstilling om Christian II’s billedpolitik var populær blandt publikum.

Derudover oplevede museet en stor interesse for anderledes formidlingstiltag af kunsten. I foråret havde museet udsolgt til ni teaterforestillinger under overskriften 9x9x9, som var teaterforestillinger om ni kunstværker i museets samling.

Også museets syv årlige fredagsarrangementer SMK Fridays var velbesøgte med i alt cirka 25.000 gæster, ligesom et nyt tiltag SMK Onsdag med foredrag, tegnekurser, ballet og meget mere tiltrækker besøgende.

Flere mellemtrinselever – færre småbørn
I alt 45.100 børn og unge deltog i undervisningsforløb eller besøgte museet som led i deres skolegang i 2017 – heraf havde 26.375 booket SMK-undervisningsforløb, mens 18.725 besøgte museet på egen hånd.

Dermed fastholdt museet sin andel af skoleelever, der besøgte museet, dog faldt andelen af førskolebørn.

Stigning i digitale besøg
SMK oplevede en øget interesse på web, med i alt 832.740 besøg på smk.dk i 2017 – svarende til en stigning på 7,8 procent i forhold til 2016. Målt på tværs af platforme og medregnet gæsternes egne bidrag blev SMK’s digitale materiale vist 41,5 millioner gange.

Besøgende på SMK i Sølvgade de seneste fem år
2012
429.691

2013
322.408

2014
378.195

2015
451.545

2016
384.341

For yderligere information, kontakt venligst
Karen Ormstrup Søndergaard
Presseansvarlig
kos_@_smk.dk

Senest opdateret: 8.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo